گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار فرابورس نارنجی با 2% تغییرات


  ساذري

  آخرین قیمت: 134,519
  تغییرات: 2745
  درصد تغییرات: 2
  میانگین 3ماهه: 60,197
  قیمت پایانی: 136,318
  تغییرات: 946
  درصد تغییرات: 0.69
  حجم تجمیعی: 25,920

  موج الیوت ساذري
  • ساذري - آذريت‌

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام ساذري - آذريت‌

   اطلاعات سهام ساذري - آذريت‌ در تاریخ 1399/2/16
   آخرین قیمت: 134,519
   تغییرات: 2745
   درصد تغییرات: 2
   قیمت پایانی: 136,318
   تغییرات: 946
   درصد تغییرات: 0.69
   قیمت دیروز: 137,264
   اولین قیمت: 134,519
   میانگین 3ماهه: 60,197
     حجم تجمیعی: 25,920
   EPS: -612
   P/E: -222.74

      بازه مجاز: 140,009 - 134,519
   تغییرات روز: 137,264 - 134,519
   کمترین قیمت عرضه: 134,519
   بیشترین قیمت تقاضا: 0
   موج الیوت ساذري و اهداف قیمتی سهم
   8482
   3019
   48223
   27601
   72532 55324
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 32
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 25

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 13 بار
   متوسط: 4.6 روز
   ماکزیمم: 10 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 15 بار
   متوسط: 4.6 روز
   ماکزیمم: 10 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 69
   حجم: 25,920
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 75
   حجم: 25,920
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * ساذری در آخرین وضعیت، قیمت سهام تمایل به کاهش دارد. - امتیاز: منفی 2 از منفی 10
       * ساذری دارای صف فروش سنگین با حجم عرضه بالا - امتیاز: منفی 1 از منفی 10
   میان مدت:
       * ساذری دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 55 از منفی 300
       * ساذری معاملات روزانه 500 تا یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
   بلند مدت:
       * ساذری با فاصله زیاد تا حمایت و خطر زیان بیشتر - امتیاز: منفی 82 از منفی 100
   کندل استیکها:
       * ساذری بیشترین ریزش در سه روز اخیر - امتیاز: منفی 36 از منفی 120
       * ساذری بیشترین ریزش در یک هفته اخیر - امتیاز: منفی 62 از منفی 100
       * ساذری بیشترین ریزش در دو هفته اخیر - امتیاز: مثبت 64 از مثبت 80
       * ساذری بیشترین ریزش در یک ماه اخیر - امتیاز: منفی 27 از منفی 50
       * ساذری موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 118 از مثبت 200
       * ساذری موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 68 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * ساذری مناسب برای زیرنظر گرفتن بر اساس اندیکاتور زیستا - امتیاز: مثبت 96 از مثبت 100
       * ساذری بیشترین ضریب RSI اخطار فروش - امتیاز: منفی 15 از منفی 20
       * ساذری بیشترین ضریب MFI اخطار فروش - امتیاز: منفی 13 از منفی 20
       * ساذری مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: مثبت 63 از مثبت 100
       * ساذری اخطار فروش بر اساس خط سبز ایچیموکو - امتیاز: منفی 100 از منفی 100
       * ساذری مناسب برای خرید در کف کانال بولینگر - امتیاز: مثبت 85 از مثبت 100
    آخرین به روزرسانی: 06:26:20 1399/9/2

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم ساذري بر اساس سابقه


   2,300  3,019  8,482  27,601  48,223  55,324  72,532   136,318   تغییرات سهم ساذري در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.1 0.9 0.0 -0.2 -0.2 -1.0 -1.7 -4.0 -4.6 -4.5


   تغییرات سهم ساذري در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.6 1.1 0.9 0.5 0.2 0.3 0.6 1.4 2.0 2.1


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   كمينا شيشه سازي مينا 29113 -3 29609 -1.35 178 166.34
   سايرا ايرانيت‌ 28399 1.66 27545 -1.4 220 125.2
   كساپا سايپاشيشه‌ 27397 -5 28203 -2.2 291 96.92
   كمرجان بازرگاني و توليدي مرجان كار 40845 -5 41621 -3.19 474 87.81
   كگاز شيشه‌ و گاز 58076 -5 58810 -3.8 731 80.45
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 12450 -2.52 12855 0.65 160 80.34
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 40293 -5 41093 -3.11 776 52.95
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 45772 -5 45774 -5 1102 41.54
   كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 76000 -0.65 78269 2.32 2095 37.36
   كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌ 49846 -5 50009 -4.69 1445 34.61
   كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 40415 -5 41168 -3.23 1202 34.25
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 20141 -5 20665 -2.53 647 31.94
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 89024 -5 92451 -1.34 3363 27.49
   كابگن آبگينه‌ 3743 1 3712 0.16 -1072 -3.46
   سپرمي پرميت 8070 2 7924 0.15 -1608 -4.93
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 9532 -1.99 9702 -0.25 -280 -34.65
   كسرام پارس‌ سرام‌ 141876 -5 142390 -4.66 -911 -156.3
   كايتا ايتالران‌ 101023 2 99108 0.07 -450 -220.24
   ساذري آذريت‌ 134519 -2 136318 -0.69 -612 -222.74
   سفاسي شركت فارسيت اهواز 6629 -3 6844 0.15 -30 -228.13
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا