گروه: زراعت و خدمات وابسته - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  سيمرغ

  آخرین قیمت: 27,750
  تغییرات: 3009
  درصد تغییرات: 9.78
  میانگین 3ماهه: 8,944,414
  قیمت پایانی: 27,813
  تغییرات: 2946
  درصد تغییرات: 9.58
  حجم تجمیعی: 6,833,085

  • سيمرغ - سيمرغ

   بازه:     موج شماره الیوت صعودی
   سابقه سهام سيمرغ - سيمرغ

   اطلاعات سهام سيمرغ - سيمرغ در تاریخ 1399/2/16
   آخرین قیمت: 27,750
   تغییرات: 3009
   درصد تغییرات: 9.78
   قیمت پایانی: 27,813
   تغییرات: 2946
   درصد تغییرات: 9.58
   قیمت دیروز: 30,759
   اولین قیمت: 29,000
   میانگین 3ماهه: 8,944,414
     حجم تجمیعی: 6,833,085
   EPS: 309
   P/E: 90.01

      بازه مجاز: 30,450 - 27,550
   تغییرات روز: 29,000 - 27,550
   کمترین قیمت عرضه: 27,800
   بیشترین قیمت تقاضا: 27,800
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 31
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 25

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 15 بار
   متوسط: 6.5 روز
   ماکزیمم: 6 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 19 بار
   متوسط: 5.1 روز
   ماکزیمم: 7 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 1,421
   حجم: 6,133,085
   درصد: 90%
   خرید حقوقی
   تعداد: 2
   حجم: 700,000
   درصد: 10%

   فروش حقیقی
   تعداد: 800
   حجم: 6,779,685
   درصد: 99%
   فروش حقوقی
   تعداد: 3
   حجم: 53,400
   درصد: 1%

   نوسانگیری:
       * سیمرغ در آخرین وضعیت، قیمت سهام تمایل به کاهش دارد. - امتیاز: منفی 4 از منفی 10
       * سیمرغ در آستانه صف فروش با حجم عرضه بیشتر - امتیاز: منفی 7 از منفی 10
       * سیمرغ دارای نوسان زیاد با حجم معامله بالا - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 10
       * سیمرغ صف خرید یا صف فروش نیست - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
   میان مدت:
       * سیمرغ دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 82 از منفی 300
       * سیمرغ معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 10
       * سیمرغ دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 13 از مثبت 20
   بلند مدت:
       * سیمرغ خرید بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 5 روز گذشته - امتیاز: منفی 3 از منفی 10
       * سیمرغ کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * سیمرغ بیشترین ریزش در سه روز اخیر - امتیاز: منفی 72 از منفی 120
       * سیمرغ بیشترین ریزش در یک هفته اخیر - امتیاز: منفی 14 از منفی 100
   روند تغییرات:
       * سیمرغ مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور زیستا - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
       * سیمرغ واگرایی در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش بر اساس آخرین قیمت - امتیاز: منفی 65 از منفی 100
       * سیمرغ همگرایی در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش بر اساس آخرین قیمت - امتیاز: منفی 53 از منفی 100
       * سیمرغ واگرایی در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش - امتیاز: منفی 91 از منفی 100
       * سیمرغ همگرایی اخیر در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش بر اساس آخرین قیمت - امتیاز: منفی 60 از منفی 100
       * سیمرغ بیشترین ضریب MFI اخطار فروش - امتیاز: منفی 5 از منفی 20
       * سیمرغ بیشترین ضریب CCI اخطار فروش - امتیاز: منفی 9 از منفی 20
       * سیمرغ مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: مثبت 137 از مثبت 200
    آخرین به روزرسانی: 06:26:20 1399/9/2

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم سيمرغ بر اساس سابقه


   27,813   تغییرات سهم سيمرغ در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -0.3 0.2 0.9 1.5 2.2 2.8 3.8 4.8 5.1 5.6


   تغییرات سهم سيمرغ در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   2.0 3.0 4.0 4.6 5.9 6.0 5.9 7.2 8.3 9.1


   سهام گروه زراعت و خدمات وابسته

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   آبين كشت و صنعت آبشيرين 43445 -3 43587 -2.68 48 908.06
   زماهان مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان 29148 -5 29727 -3.11 286 103.94
   تليسه دامداري تليسه نمونه 60600 -2.63 63704 2.36 670 95.08
   سيمرغ سيمرغ 27750 -9.78 27813 -9.58 309 90.01
   آينده بازرگاني آينده سازان بهشت پارس 18200 -3 18215 -2.92 225 80.96
   زكشت كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت 42852 -5 44626 -1.07 616 72.44
   زبينا كشاورزي و دامپروري بينالود 53275 -5 54859 -2.17 800 68.57
   زدشت كشت و صنعت دشت خرم دره 31172 -5 32211 -1.83 607 53.07
   زشگزا شير و گوشت زاگرس شهركرد 82490 -5 83963 -3.3 2105 39.89
   زپارس ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس 72506 -5 73309 -3.95 1894 38.71
   زقيام كشت و دام قيام اصفهان 28524 -5 28799 -4.08 831 34.66
   زفكا كشت و دامداري فكا 58515 -5 59644 -3.17 1960 30.43
   زگلدشت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 54811 -5 55275 -4.19 0 0
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا