گروه: بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي - بازار فرابورس زرد با 3% تغییرات


  وحكمت

  آخرین قیمت: 5,644
  تغییرات: 174
  درصد تغییرات: 2.99
  میانگین 3ماهه: 11,036,072
  قیمت پایانی: 5,660
  تغییرات: 158
  درصد تغییرات: 2.72
  حجم تجمیعی: 10,885,391

  موج الیوت وحكمت
  • وحكمت - بيمه حكمت صبا

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام وحكمت - بيمه حكمت صبا

   اطلاعات سهام وحكمت - بيمه حكمت صبا در تاریخ 1399/10/27
   آخرین قیمت: 5,644
   تغییرات: 174
   درصد تغییرات: 2.99
   قیمت پایانی: 5,660
   تغییرات: 158
   درصد تغییرات: 2.72
   قیمت دیروز: 5,818
   اولین قیمت: 5,644
   میانگین 3ماهه: 11,036,072
     حجم تجمیعی: 10,885,391
   EPS: 24
   P/E: 235.83

      بازه مجاز: 5,992 - 5,644
   تغییرات روز: 5,880 - 5,644
   کمترین قیمت عرضه: 5,644
   بیشترین قیمت تقاضا: 0
   موج الیوت وحكمت و اهداف قیمتی سهم
   429
   262
   1278
   355
   1909 1384
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 11
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 47

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 2 بار
   متوسط: 1.5 روز
   ماکزیمم: 4 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 0 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 6 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 374
   حجم: 10,885,391
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 420
   حجم: 10,880,591
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 4,800
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * وحکمت دارای صف فروش سنگین با حجم عرضه بالا - امتیاز: منفی 8 از منفی 10
   میان مدت:
       * وحکمت دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 139 از منفی 300
       * وحکمت معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 10
       * وحکمت دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 20
   بلند مدت:
       * وحکمت کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * وحکمت موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 24 از مثبت 200
       * وحکمت موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 18 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * وحکمت مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور زیستا - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 10
       * وحکمت کمترین ضریب RSI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 20
       * وحکمت بیشترین ضریب RSI اخطار فروش - امتیاز: منفی 6 از منفی 20
       * وحکمت کمترین ضریب MFI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 20
       * وحکمت بیشترین ضریب MFI اخطار فروش - امتیاز: منفی 6 از منفی 20
       * وحکمت کمترین ضریب CCI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 20
       * وحکمت بیشترین ضریب CCI اخطار فروش - امتیاز: منفی 6 از منفی 20
    آخرین به روزرسانی: 11:55:07 1400/1/19

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم وحكمت بر اساس سابقه


   262  300  355  429  1,278  1,384  1,909   5,660   تغییرات سهم وحكمت در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -0.4 -0.1 0.1 0.5 1.3 2.7 4.2 5.2 6.0 6.8


   تغییرات سهم وحكمت در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   2.0 3.4 4.6 5.8 6.6 7.4 8.7 10.2 11.6 12.9


   سهام گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   ورازي بيمه رازي 9177 -5 9280 -3.93 15 618.67
   وحكمت بيمه حكمت صبا 5644 -2.99 5660 -2.72 24 235.83
   وحافظ بيمه حافظ 76675 -3 78733 -0.4 417 188.81
   دانا بيمه دانا 8210 -4.98 8430 -2.43 150 56.2
   بپاس بيمه پاسارگاد 95289 -0.8 95378 -0.71 2022 47.17
   وتعاون بيمه تعاون 8385 -3 8670 0.3 238 36.43
   اتكاي بيمه اتكايي ايرانيان 14722 -4.99 15312 -1.19 449 34.1
   آرمان بيمه آرمان 9105 -2.14 9384 0.86 337 27.85
   پارسيان بيمه پارسيان 11410 -5 11930 -0.67 492 24.25
   بنو بيمه تجارت نو 26050 -4.07 25844 -4.83 1422 18.17
   ما بيمه ما 7970 -4.89 8190 -2.27 637 12.86
   كوثر بيمه كوثر 22093 -5 23154 -0.43 1828 12.67
   ملت بيمه ملت 17200 -4.97 17220 -4.86 1390 12.39
   اتكام شركت بيمه اتكايي امين 6400 -4.8 6396 -4.86 632 10.12
   وسرمد بيمه سرمد 7625 -2.99 7854 -0.08 839 9.36
   ومعلم بيمه معلم 5603 -4.99 5808 -1.51 753 7.71
   بساما بيمه سامان 25943 -5 27033 -1.01 3818 7.08
   بخاور بيمه زندگي خاورميانه(50%تأديه) 6928 -4.99 7182 -1.51 1121 6.41
   وسين بيمه سينا 19286 -5 19414 -4.37 3628 5.35
   ودي بيمه دي 24320 -5 25211 -1.52 4907 5.14
   نوين بيمه نوين 6346 -4.99 6454 -3.37 1281 5.04
   البرز بيمه البرز 4620 -4.94 4630 -4.73 927 4.99
   ميهن بيمه ميهن 5422 -4.99 5679 -0.49 -341 -16.65
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا