گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  كتوكا

  آخرین قیمت: 16,930
  تغییرات: 891
  درصد تغییرات: 5
  میانگین 3ماهه: 4,852,820
  قیمت پایانی: 17,005
  تغییرات: 816
  درصد تغییرات: 4.58
  حجم تجمیعی: 3,384,452

  • كتوكا - توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا

   بازه:
   سابقه سهام كتوكا - توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا

   اطلاعات سهام كتوكا - توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا در تاریخ 1400/7/17
   آخرین قیمت: 16,930
   تغییرات: 891
   درصد تغییرات: 5
   قیمت پایانی: 17,005
   تغییرات: 816
   درصد تغییرات: 4.58
   قیمت دیروز: 17,821
   اولین قیمت: 17,821
   میانگین 3ماهه: 4,852,820
     حجم تجمیعی: 3,384,452
   EPS: 1014
   P/E: 16.77

      بازه مجاز: 18,712 - 16,930
   تغییرات روز: 17,821 - 16,930
   کمترین قیمت عرضه: 16,930
   بیشترین قیمت تقاضا: 0
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 10
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 43

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 2 بار
   متوسط: 1.3 روز
   ماکزیمم: 4 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 0 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 9 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 565
   حجم: 3,384,452
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 342
   حجم: 3,384,452
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * کتوکا دارای صف فروش سنگین با حجم عرضه بالا - امتیاز: منفی 5 از منفی 10
       * کتوکا صف خرید نیست و قابل خریداری است - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   میان مدت:
       * کتوکا دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 29 از منفی 50
       * کتوکا معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * کتوکا دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
   بلند مدت:
       * کتوکا فروش بالای حقوقی نسبت به خرید آن در 3 روز گذشته - امتیاز: منفی 2 از منفی 10
       * کتوکا کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * کتوکا بیشترین ریزش در یک هفته اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * کتوکا بیشترین ریزش در دو هفته اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * کتوکا بیشترین ریزش در یک ماه اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * کتوکا بیشترین ریزش در سه ماه اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * کتوکا بیشترین ریزش در شش ماه اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * کتوکا بیشترین ریزش در یکسال اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   روند تغییرات:
       * کتوکا همگرایی اخیر در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 13 از مثبت 20
       * کتوکا مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 10
       * کتوکا اخطار فروش بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: منفی 8 از منفی 10
    آخرین به روزرسانی: 10:14:00 1402/4/10

   نام کاربری:
    کلمه عبور:


   تغییرات سهم كتوكا در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -2.1 -3.0 -2.6 -3.4 -4.8 -7.0 -8.2 -10.5 -11.3 -13.9


   تغییرات سهم كتوكا در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -1.1 -2.9 -5.2 -7.8 -9.6 -9.7 -12.1 -14.2 -15.6 -15.4


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   كساپا سايپاشيشه‌ 24430 -4.98 24520 -4.63 69 355.36
   سفاسي شركت فارسيت اهواز 4721 -2.98 4735 -2.69 30 157.83
   ساذري آذريت‌ 8870 3 8613 0.01 89 96.78
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 8507 2.99 8502 2.93 162 52.48
   كمرجان بازرگاني و توليدي مرجان كار 83374 5 83259 4.85 2083 39.97
   كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌ 16340 -4.94 16430 -4.42 736 22.32
   كفپارس فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ 4195 -4.98 4204 -4.78 201 20.92
   كگاز شيشه‌ و گاز 19580 -3.93 20050 -1.62 970 20.67
   كمينا شيشه سازي مينا 11318 -3 11323 -2.96 627 18.06
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 17990 1.07 17850 0.28 1028 17.36
   كتوكا توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا 16930 -5 17005 -4.58 1014 16.77
   كباده توليد خاك نسوزاستقلال آباده 21263 3 21104 2.23 1642 12.85
   كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 15270 -1.23 15410 -0.32 1247 12.36
   كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 21050 3.75 20730 2.17 1742 11.9
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 10410 -3.25 10650 -1.02 922 11.55
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 30460 -1.49 30790 -0.42 2772 11.11
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 1412 -4.98 1419 -4.51 144 9.85
   سپرمي پرميت 9962 0.99 9885 0.21 -1608 -6.15
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 16105 -2 16432 -0.01 -257 -63.94
   سايرا ايرانيت‌ 36008 -2 36741 0 -392 -93.73
   كسرام پارس‌ سرام‌ 5310 0.19 5380 1.51 -44 -122.27
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا