گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  كتوكا

  آخرین قیمت: 29,700
  تغییرات: 610
  درصد تغییرات: 2.1
  میانگین 3ماهه: 213,639
  قیمت پایانی: 30,229
  تغییرات: 1139
  درصد تغییرات: 3.92
  حجم تجمیعی: 26,588,961

  موج الیوت كتوكا
  • كتوكا - توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام كتوكا - توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا

   اطلاعات سهام كتوكا - توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا در تاریخ 1399/10/27
   آخرین قیمت: 29,700
   تغییرات: 610
   درصد تغییرات: 2.1
   قیمت پایانی: 30,229
   تغییرات: 1139
   درصد تغییرات: 3.92
   قیمت دیروز: 29,090
   اولین قیمت: 30,544
   میانگین 3ماهه: 213,639
     حجم تجمیعی: 26,588,961
   EPS: 631
   P/E: 47.91

      بازه مجاز: 30,544 - 27,636
   تغییرات روز: 30,544 - 28,160
   کمترین قیمت عرضه: 29,700
   بیشترین قیمت تقاضا: 29,700
   موج الیوت كتوكا و اهداف قیمتی سهم
   8301
   1699
   19660
   13342
   27506 22243 19020
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 30
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 24

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 20 بار
   متوسط: 6.7 روز
   ماکزیمم: 10 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 29 بار
   متوسط: 10.0 روز
   ماکزیمم: 10 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 3,793
   حجم: 26,503,836
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 85,125
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 1,716
   حجم: 24,388,779
   درصد: 92%
   فروش حقوقی
   تعداد: 7
   حجم: 2,200,182
   درصد: 8%

   نوسانگیری:
       * کتوکا روزهای زیادی صف خرید یا صف فروش شده است - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
       * کتوکا دارای صف خرید سنگین با حجم تقاضای بالا - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 10
   میان مدت:
       * کتوکا در آخرین معاملات فروش حقوقی بیشتر از خرید آن است - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 10
       * کتوکا دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 300 از مثبت 300
       * کتوکا معاملات روزانه 100 تا 500میلیون تومان - امتیاز: مثبت 100 از مثبت 100
       * کتوکا مبادله با حجمهای مشکوک - امتیاز: مثبت 186 از مثبت 200
   بلند مدت:
       * کتوکا فروش بالای حقوقی نسبت به خرید آن در 5 روز گذشته - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
       * کتوکا نزدیک به مقاومت دارای خطر زیان دهی - امتیاز: منفی 62 از منفی 100
       * کتوکا با فاصله زیاد تا مقاومت و پتانسیل سوددهی بیشتر - امتیاز: مثبت 39 از مثبت 100
       * کتوکا خریداران قدرتمندتر در سه روز گذشته - امتیاز: مثبت 192 از مثبت 200
       * کتوکا کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * کتوکا موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 186 از مثبت 200
       * کتوکا موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 172 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * کتوکا مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 296 از مثبت 300
       * کتوکا اخطار فروش بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: منفی 79 از منفی 100
    آخرین به روزرسانی: 06:23:16 1399/12/2

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم كتوكا بر اساس سابقه


   1,699  2,700  8,301  13,342  19,020  19,660  22,243  27,506   30,229   تغییرات سهم كتوكا در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   1.0 2.2 3.6 5.7 7.5 9.4 10.6 12.2 13.7 15.4


   تغییرات سهم كتوكا در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   ساذري آذريت‌ 5994 2.99 5820 0 35 166.29
   كمرجان بازرگاني و توليدي مرجان كار 108713 -5 111013 -2.99 936 118.6
   كساپا سايپاشيشه‌ 40660 -5 42390 -0.96 453 93.58
   كمينا شيشه سازي مينا 37670 -5 37707 -4.91 709 53.18
   كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌ 29030 -3.91 29940 -0.89 569 52.62
   كتوكا توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا 29700 2.1 30229 3.92 631 47.91
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 25690 -4.99 26110 -3.44 553 47.22
   كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 58160 -5 59390 -2.99 1347 44.09
   كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 36370 -4.99 37920 -0.94 880 43.09
   كگاز شيشه‌ و گاز 19470 -4.98 20050 -2.15 576 34.81
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 33950 -4.98 34480 -3.5 1165 29.6
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 50000 -4.4 49920 -4.55 2075 24.06
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 12910 -4.93 13030 -4.05 593 21.97
   كابگن آبگينه‌ 5103 0.99 5054 0.02 -1072 -4.71
   سپرمي پرميت 8593 1.99 8427 0.02 -1608 -5.24
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 11383 -3 11718 -0.14 -543 -21.58
   سايرا ايرانيت‌ 43052 2 43052 2 -1643 -26.2
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 15692 -2 15924 -0.55 -257 -61.96
   كسرام پارس‌ سرام‌ 11710 -4.95 12280 -0.32 -27 -454.81
   كايتا ايتالران‌ 9742 4.99 9279 0 -11 -843.55
   كفپارس فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ 5010 -4.93 5230 -0.76 -6 -871.67
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا