گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  كمرجان

  آخرین قیمت: 83,374
  تغییرات: 3970
  درصد تغییرات: 5
  میانگین 3ماهه: 858,582
  قیمت پایانی: 83,259
  تغییرات: 3855
  درصد تغییرات: 4.85
  حجم تجمیعی: 1,969,569

  • كمرجان - بازرگاني و توليدي مرجان كار

   بازه:
   سابقه سهام كمرجان - بازرگاني و توليدي مرجان كار

   اطلاعات سهام كمرجان - بازرگاني و توليدي مرجان كار در تاریخ 1400/7/17
   آخرین قیمت: 83,374
   تغییرات: 3970
   درصد تغییرات: 5
   قیمت پایانی: 83,259
   تغییرات: 3855
   درصد تغییرات: 4.85
   قیمت دیروز: 79,404
   اولین قیمت: 83,374
   میانگین 3ماهه: 858,582
     حجم تجمیعی: 1,969,569
   EPS: 2083
   P/E: 39.97

      بازه مجاز: 83,374 - 75,434
   تغییرات روز: 83,374 - 81,050
   کمترین قیمت عرضه: 87,377
   بیشترین قیمت تقاضا: 83,374
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 8
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 43

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 5 بار
   متوسط: 5.0 روز
   ماکزیمم: 1 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 6 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 655
   حجم: 1,969,569
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 755
   حجم: 1,873,620
   درصد: 95%
   فروش حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 95,949
   درصد: 5%

   نوسانگیری:
       * کمرجان روزهای زیادی صف خرید یا صف فروش شده است - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
       * کمرجان دارای صف خرید سنگین با حجم تقاضای بالا - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
   میان مدت:
       * کمرجان دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 20 از مثبت 50
   بلند مدت:
       * کمرجان روند تغییرات کلی سهم صعودی است - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
       * کمرجان کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * کمرجان بیشترین رشد در یک هفته اخیر - امتیاز: منفی 1 از منفی 1
       * کمرجان بیشترین ریزش در یک ماه اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * کمرجان بیشترین ریزش در سه ماه اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * کمرجان بیشترین ریزش در شش ماه اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * کمرجان بیشترین ریزش در یکسال اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   روند تغییرات:
       * کمرجان مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور زیستا - امتیاز: مثبت 9 از مثبت 10
       * کمرجان همگرایی اخیر در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش - امتیاز: منفی 14 از منفی 20
       * کمرجان واگرایی اخیر در کف اندیکاتور RSI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 94 از مثبت 100
       * کمرجان واگرایی اخیر در سقف اندیکاتور RSI اخطار فروش - امتیاز: منفی 138 از منفی 200
       * کمرجان همگرایی اخیر در کف اندیکاتور RSI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 74 از مثبت 200
       * کمرجان کمترین ضریب RSI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
       * کمرجان بیشترین ضریب MFI اخطار فروش - امتیاز: منفی 7 از منفی 10
       * کمرجان کمترین ضریب CCI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
       * کمرجان مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 9 از مثبت 10
    آخرین به روزرسانی: 10:14:00 1402/4/10

   نام کاربری:
    کلمه عبور:


   تغییرات سهم كمرجان در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -2.4 -4.5 -6.1 -7.8 -9.0 -10.8 -10.5 -12.1 -13.5 -13.4


   تغییرات سهم كمرجان در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -0.5 -3.4 -4.9 -6.8 -9.9 -12.6 -13.5 -14.2 -16.8 -18.6


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   كساپا سايپاشيشه‌ 24430 -4.98 24520 -4.63 69 355.36
   سفاسي شركت فارسيت اهواز 4721 -2.98 4735 -2.69 30 157.83
   ساذري آذريت‌ 8870 3 8613 0.01 89 96.78
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 8507 2.99 8502 2.93 162 52.48
   كمرجان بازرگاني و توليدي مرجان كار 83374 5 83259 4.85 2083 39.97
   كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌ 16340 -4.94 16430 -4.42 736 22.32
   كفپارس فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ 4195 -4.98 4204 -4.78 201 20.92
   كگاز شيشه‌ و گاز 19580 -3.93 20050 -1.62 970 20.67
   كمينا شيشه سازي مينا 11318 -3 11323 -2.96 627 18.06
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 17990 1.07 17850 0.28 1028 17.36
   كتوكا توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا 16930 -5 17005 -4.58 1014 16.77
   كباده توليد خاك نسوزاستقلال آباده 21263 3 21104 2.23 1642 12.85
   كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 15270 -1.23 15410 -0.32 1247 12.36
   كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 21050 3.75 20730 2.17 1742 11.9
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 10410 -3.25 10650 -1.02 922 11.55
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 30460 -1.49 30790 -0.42 2772 11.11
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 1412 -4.98 1419 -4.51 144 9.85
   سپرمي پرميت 9962 0.99 9885 0.21 -1608 -6.15
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 16105 -2 16432 -0.01 -257 -63.94
   سايرا ايرانيت‌ 36008 -2 36741 0 -392 -93.73
   كسرام پارس‌ سرام‌ 5310 0.19 5380 1.51 -44 -122.27
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا