گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  كمرجان

  آخرین قیمت: 108,713
  تغییرات: 5721
  درصد تغییرات: 5
  میانگین 3ماهه: 1,111,531
  قیمت پایانی: 111,013
  تغییرات: 3421
  درصد تغییرات: 2.99
  حجم تجمیعی: 594,089

  موج الیوت كمرجان
  • كمرجان - بازرگاني و توليدي مرجان كار

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام كمرجان - بازرگاني و توليدي مرجان كار

   اطلاعات سهام كمرجان - بازرگاني و توليدي مرجان كار در تاریخ 1399/10/27
   آخرین قیمت: 108,713
   تغییرات: 5721
   درصد تغییرات: 5
   قیمت پایانی: 111,013
   تغییرات: 3421
   درصد تغییرات: 2.99
   قیمت دیروز: 114,434
   اولین قیمت: 114,434
   میانگین 3ماهه: 1,111,531
     حجم تجمیعی: 594,089
   EPS: 936
   P/E: 118.6

      بازه مجاز: 120,155 - 108,713
   تغییرات روز: 114,434 - 108,713
   کمترین قیمت عرضه: 108,713
   بیشترین قیمت تقاضا: 0
   موج الیوت كمرجان و اهداف قیمتی سهم
   9490
   2376
   13978
   8943
   24595 19177 18575
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 43
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 13

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 0 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 7 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 0 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 5 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 561
   حجم: 534,089
   درصد: 90%
   خرید حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 60,000
   درصد: 10%

   فروش حقیقی
   تعداد: 245
   حجم: 594,089
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * کمرجان در آستانه صف فروش با حجم عرضه بیشتر - امتیاز: منفی 2 از منفی 10
       * کمرجان صف خرید یا صف فروش نیست - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
   میان مدت:
       * کمرجان دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 159 از مثبت 300
       * کمرجان معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
       * کمرجان دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 20
       * کمرجان مبادله با حجمهای مشکوک - امتیاز: مثبت 28 از مثبت 200
   بلند مدت:
       * کمرجان با فاصله زیاد تا حمایت و خطر زیان بیشتر - امتیاز: منفی 60 از منفی 100
       * کمرجان کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * کمرجان بیشترین رشد در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 69 از مثبت 120
       * کمرجان موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 61 از مثبت 200
       * کمرجان موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 125 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * کمرجان مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 231 از مثبت 300
       * کمرجان اخطار فروش در سقف کانال بولینگر - امتیاز: منفی 96 از منفی 100
    آخرین به روزرسانی: 04:24:17 1399/10/27

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم كمرجان بر اساس سابقه


   2,376  3,700  8,943  9,490  13,978  18,575  19,177  24,595   111,013   تغییرات سهم كمرجان در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


   تغییرات سهم كمرجان در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   1.2 2.4 3.6 3.6 4.7 6.9 7.0 6.7 7.5 8.3


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   ساذري آذريت‌ 5994 2.99 5820 0 35 166.29
   كمرجان بازرگاني و توليدي مرجان كار 108713 -5 111013 -2.99 936 118.6
   كساپا سايپاشيشه‌ 40660 -5 42390 -0.96 453 93.58
   كمينا شيشه سازي مينا 37670 -5 37707 -4.91 709 53.18
   كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌ 29030 -3.91 29940 -0.89 569 52.62
   كتوكا توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا 29700 2.1 30229 3.92 631 47.91
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 25690 -4.99 26110 -3.44 553 47.22
   كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 58160 -5 59390 -2.99 1347 44.09
   كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 36370 -4.99 37920 -0.94 880 43.09
   كگاز شيشه‌ و گاز 19470 -4.98 20050 -2.15 576 34.81
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 33950 -4.98 34480 -3.5 1165 29.6
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 50000 -4.4 49920 -4.55 2075 24.06
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 12910 -4.93 13030 -4.05 593 21.97
   كابگن آبگينه‌ 5103 0.99 5054 0.02 -1072 -4.71
   سپرمي پرميت 8593 1.99 8427 0.02 -1608 -5.24
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 11383 -3 11718 -0.14 -543 -21.58
   سايرا ايرانيت‌ 43052 2 43052 2 -1643 -26.2
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 15692 -2 15924 -0.55 -257 -61.96
   كسرام پارس‌ سرام‌ 11710 -4.95 12280 -0.32 -27 -454.81
   كايتا ايتالران‌ 9742 4.99 9279 0 -11 -843.55
   كفپارس فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ 5010 -4.93 5230 -0.76 -6 -871.67
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا