گروه: خودرو و ساخت قطعات - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  خگستر

  آخرین قیمت: 2,810
  تغییرات: 140
  درصد تغییرات: 4.75
  میانگین 3ماهه: 376,023,990
  قیمت پایانی: 2,850
  تغییرات: 100
  درصد تغییرات: 3.39
  حجم تجمیعی: 150,184,077

  موج الیوت خگستر
  • خگستر - گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام خگستر - گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو

   اطلاعات سهام خگستر - گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو در تاریخ 1399/10/27
   آخرین قیمت: 2,810
   تغییرات: 140
   درصد تغییرات: 4.75
   قیمت پایانی: 2,850
   تغییرات: 100
   درصد تغییرات: 3.39
   قیمت دیروز: 2,950
   اولین قیمت: 2,900
   میانگین 3ماهه: 376,023,990
     حجم تجمیعی: 150,184,077
   EPS: 386
   P/E: 7.38

      بازه مجاز: 3,090 - 2,810
   تغییرات روز: 2,980 - 2,810
   کمترین قیمت عرضه: 2,810
   بیشترین قیمت تقاضا: 0
   موج الیوت خگستر و اهداف قیمتی سهم
   5221
   838
   6996
   3518
   8698 7394 6959
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 25
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 39

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.3 روز
   ماکزیمم: 8 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 2 بار
   متوسط: 1.7 روز
   ماکزیمم: 6 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 2,879
   حجم: 118,174,077
   درصد: 79%
   خرید حقوقی
   تعداد: 3
   حجم: 32,010,000
   درصد: 21%

   فروش حقیقی
   تعداد: 1,574
   حجم: 147,184,077
   درصد: 98%
   فروش حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 3,000,000
   درصد: 2%

   نوسانگیری:
       * خگستر در آخرین وضعیت، قیمت سهام تمایل به افزایش دارد - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
       * خگستر در فاز استراحت که به زودی صعودی می شوند - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 20
       * خگستر در آستانه صف فروش با حجم عرضه بیشتر - امتیاز: منفی 10 از منفی 10
       * خگستر دارای نوسان زیاد با حجم معامله بالا - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
       * خگستر دارای صف خرید سنگین با حجم تقاضای بالا - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
   میان مدت:
       * خگستر دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 103 از مثبت 300
       * خگستر معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 10
       * خگستر دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 20 از مثبت 20
   بلند مدت:
       * خگستر نزدیک به حمایت دارای پتانسیل سوددهی - امتیاز: مثبت 84 از مثبت 100
       * خگستر نزدیک به مقاومت دارای خطر زیان دهی - امتیاز: منفی 70 از منفی 100
       * خگستر با فاصله زیاد تا مقاومت و پتانسیل سوددهی بیشتر - امتیاز: مثبت 32 از مثبت 100
       * خگستر روند تغییرات کلی سهم صعودی است - امتیاز: مثبت 19 از مثبت 20
       * خگستر کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 9 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * خگستر موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 193 از مثبت 200
       * خگستر موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 170 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * خگستر کمترین ضریب RSI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 19 از مثبت 20
       * خگستر بیشترین ضریب RSI اخطار فروش - امتیاز: منفی 19 از منفی 20
       * خگستر کمترین ضریب MFI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 19 از مثبت 20
       * خگستر بیشترین ضریب MFI اخطار فروش - امتیاز: منفی 19 از منفی 20
       * خگستر کمترین ضریب CCI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 19 از مثبت 20
       * خگستر بیشترین ضریب CCI اخطار فروش - امتیاز: منفی 19 از منفی 20
       * خگستر مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 300
    آخرین به روزرسانی: 06:23:16 1399/12/2

   نام کاربری:
    کلمه عبور:
   ندا حسینی
   تاریخ: ۹۷/۱۲/۱۲  ۱۶:۵۲
   متن پیام: خگستر:زیادخوب نیست


   بحث و نظر بیشتر درباره سهام خگستر - گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
   سطوح حمایت و مقاومت سهم خگستر بر اساس سابقه


   838  1,400   2,850   3,518  5,221  6,959  6,996  7,394  8,698   تغییرات سهم خگستر در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4


   تغییرات سهم خگستر در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   3.9 7.5 11.3 12.3 15.4 18.5 21.5 24.4 25.4 28.4


   سهام گروه خودرو و ساخت قطعات

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   خكمك كمك‌فنرايندامين‌ 39980 -4.99 40230 -4.4 6 6705
   خفناور مهندسي صنعتي روان فن آور 38085 2.97 36887 -0.26 24 1536.96
   خشرق الكتريك‌ خودرو شرق‌ 24580 -4.99 25470 -1.55 21 1212.86
   خكاوه سايپا ديزل‌ 5908 -2.99 5944 -2.4 11 540.36
   خرينگ رينگ‌سازي‌مشهد 64120 -4.99 64350 -4.65 321 200.47
   خزر فنرسازي‌زر 37900 -4.99 38670 -3.06 218 177.39
   خمحور توليدمحورخودرو 63180 -4.99 66020 -0.72 382 172.83
   خنصير مهندسي‌نصيرماشين‌ 99710 -4.99 104950 0 796 131.85
   ختور رادياتور ايران‌ 33610 -4.98 35000 -1.05 272 128.68
   خموتور موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ 28570 5 28570 5 275 103.89
   خفنر فنرسازي‌خاور 25460 -3.05 26100 -0.61 316 82.59
   خمحركه نيرو محركه‌ 5190 -4.95 5270 -3.48 81 65.06
   خكار ايركا پارت صنعت 26250 -4.99 27420 -0.76 478 57.36
   خپويش سازه‌ پويش‌ 49410 4.99 47370 0.66 844 56.13
   ختوقا قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ 2770 -4.81 2800 -3.78 72 38.89
   خزاميا زامياد 8890 -4.92 8960 -4.17 256 35
   ختراك ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ 15980 -4.99 16600 -1.31 484 34.3
   خاهن آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ 38070 -4.97 38110 -4.87 1201 31.73
   خبهمن گروه‌بهمن‌ 23940 -5 24820 -1.51 1112 22.32
   خديزل بهمن ديزل 44887 -5 46032 -2.58 2719 16.93
   خكرمان گروه اقتصادي كرمان خودرو 5804 -2.99 5804 -2.99 355 16.35
   خگستر گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو 2810 -4.75 2850 -3.39 386 7.38
   خوساز محورسازان‌ايران‌خودرو 8740 -5 8960 -2.61 0 0
   خودرو ايران‌ خودرو 2450 -3.54 2450 -3.54 -317 -7.73
   خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائين 22434 3 21784 0.01 -1258 -17.32
   خساپا سايپا 2000 -4.76 2020 -3.81 -105 -19.24
   خمهر مهركام‌پارس‌ 3040 -1.94 3160 1.94 -106 -29.81
   خپارس پارس‌ خودرو 5760 -4.95 5810 -4.13 -105 -55.33
   خريخت صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ 4500 -4.86 4630 -2.11 -40 -115.75
   خاذين سايپاآذين‌ 4990 -4.95 5040 -4 -40 -126
   تشتاد صنايع توليدي اشتاد ايران‌ 18517 3 18517 3 -27 -685.81
   خچرخش چرخشگر 19570 -5 20200 -1.94 -8 -2525
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا