گروه: خودرو و ساخت قطعات - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  خگستر

  آخرین قیمت: 3,660
  تغییرات: 9
  درصد تغییرات: 0.25
  میانگین 3ماهه: 64,940,528
  قیمت پایانی: 3,761
  تغییرات: 110
  درصد تغییرات: 3.01
  حجم تجمیعی: 2,540,260,831

  موج الیوت خگستر
  • خگستر - گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام خگستر - گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو

   اطلاعات سهام خگستر - گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو در تاریخ 1399/2/16
   آخرین قیمت: 3,660
   تغییرات: 9
   درصد تغییرات: 0.25
   قیمت پایانی: 3,761
   تغییرات: 110
   درصد تغییرات: 3.01
   قیمت دیروز: 3,651
   اولین قیمت: 3,833
   میانگین 3ماهه: 64,940,528
     حجم تجمیعی: 2,540,260,831
   EPS: 5
   P/E: 752.2

      بازه مجاز: 3,833 - 3,469
   تغییرات روز: 3,833 - 3,469
   کمترین قیمت عرضه: 3,660
   بیشترین قیمت تقاضا: 3,660
   موج الیوت خگستر و اهداف قیمتی سهم
   5221
   838
   6996
   3518
   8698 7394 6959
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 24
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 9

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 15 بار
   متوسط: 5.9 روز
   ماکزیمم: 10 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 27 بار
   متوسط: 8.7 روز
   ماکزیمم: 9 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 84,565
   حجم: 2,490,553,389
   درصد: 98%
   خرید حقوقی
   تعداد: 37
   حجم: 49,707,442
   درصد: 2%

   فروش حقیقی
   تعداد: 15,272
   حجم: 2,062,809,869
   درصد: 81%
   فروش حقوقی
   تعداد: 24
   حجم: 477,450,962
   درصد: 19%

   نوسانگیری:
       * خگستر دارای صف خرید سنگین با حجم تقاضای بالا - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 10
   میان مدت:
       * خگستر دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 281 از منفی 300
       * خگستر معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 10
       * خگستر دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 20 از مثبت 20
       * خگستر مبادله با حجمهای مشکوک - امتیاز: مثبت 191 از مثبت 200
   بلند مدت:
       * خگستر فروش بالای حقوقی نسبت به خرید آن در 5 روز گذشته - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
       * خگستر نزدیک به حمایت دارای پتانسیل سوددهی - امتیاز: مثبت 51 از مثبت 100
       * خگستر نزدیک به مقاومت دارای خطر زیان دهی - امتیاز: منفی 87 از منفی 100
       * خگستر با فاصله زیاد تا مقاومت و پتانسیل سوددهی بیشتر - امتیاز: مثبت 14 از مثبت 100
       * خگستر فروشندگان قدرتمندتر در سه روز گذشته - امتیاز: منفی 172 از منفی 200
   کندل استیکها:
       * خگستر بیشترین رشد در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 46 از مثبت 120
       * خگستر بیشترین رشد در سه ماه اخیر - امتیاز: منفی 39 از منفی 40
       * خگستر بیشترین رشد در شش ماه اخیر - امتیاز: منفی 66 از منفی 80
       * خگستر بیشترین رشد در یکسال اخیر - امتیاز: منفی 92 از منفی 100
       * خگستر موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 198 از مثبت 200
       * خگستر موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 83 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * خگستر بیشترین ضریب CCI اخطار فروش - امتیاز: منفی 13 از منفی 20
       * خگستر مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 19 از مثبت 300
       * خگستر مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 100
       * خگستر مناسب برای خرید در کف کانال بولینگر - امتیاز: مثبت 92 از مثبت 100
    آخرین به روزرسانی: 06:26:20 1399/9/2

   نام کاربری:
    کلمه عبور:
   ندا حسینی
   تاریخ: ۹۷/۱۲/۱۲  ۱۶:۵۲
   متن پیام: خگستر:زیادخوب نیست


   بحث و نظر بیشتر درباره سهام خگستر - گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو
   سطوح حمایت و مقاومت سهم خگستر بر اساس سابقه


   838  1,400  3,518   3,761   5,221  6,959  6,996  7,394  8,698   تغییرات سهم خگستر در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -1.0 -0.8 -0.7 0.7 2.7 5.4 7.0 8.6 14.7 16.1


   تغییرات سهم خگستر در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   3.9 7.5 11.3 12.3 15.4 18.5 21.5 24.4 25.4 28.4


   سهام گروه خودرو و ساخت قطعات

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   خشرق الكتريك‌ خودرو شرق‌ 15781 5 15365 2.23 8 1920.63
   خگستر گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو 3660 0.25 3761 3.01 5 752.2
   خوساز محورسازان‌ايران‌خودرو 11700 -0.59 12271 4.27 28 438.25
   خكمك كمك‌فنرايندامين‌ 22141 -5 22698 -2.61 66 343.91
   خاذين سايپاآذين‌ 9280 -5 9448 -3.28 28 337.43
   خچرخش چرخشگر 13400 -0.57 14028 4.09 67 209.37
   خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائين 13141 2.99 12764 0.04 61 209.25
   ختور رادياتور ايران‌ 105575 -5 110214 -0.83 528 208.74
   خفنر فنرسازي‌خاور 26519 -5 26602 -4.7 142 187.34
   خاهن آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ 18354 5 18354 5 122 150.44
   خمحور توليدمحورخودرو 23529 1.12 23425 0.67 162 144.6
   خمحركه نيرو محركه‌ 39641 5 39641 5 341 116.25
   خكار ايركا پارت صنعت 18774 -5 19075 -3.48 178 107.16
   ختراك ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ 27194 -5 27891 -2.56 552 50.53
   خلنت لنت‌ ترمزايران‌ 85224 -5 87889 -2.03 2135 41.17
   ورنا سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ 8473 4.99 8377 3.8 214 39.14
   خبهمن گروه‌بهمن‌ 10096 -5 10340 -2.7 373 27.72
   خپويش سازه‌ پويش‌ 96103 -4.95 101020 -0.09 4919 20.54
   خكرمان گروه اقتصادي كرمان خودرو 6449 -2.99 6525 -1.85 443 14.73
   خنصير مهندسي‌نصيرماشين‌ 28523 2.57 29084 4.59 0 0
   خديزل بهمن ديزل 38049 -5 38434 -4.04 0 0
   خاور ايران‌ خودروديزل‌ 4352 0.6 4421 2.2 -3055 -1.45
   خكاوه سايپا ديزل‌ 4728 2.98 4728 2.98 -2296 -2.06
   خريخت صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ 6542 -5 6769 -1.7 -60 -112.82
   خفناور مهندسي صنعتي روان فن آور 22327 -3 22652 -1.59 -115 -196.97
   خرينگ رينگ‌سازي‌مشهد 39686 -5 40297 -3.54 -7 -5756.71
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا