گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار فرابورس قرمز با 1% تغییرات


  سپرمي

  آخرین قیمت: 8,070
  تغییرات: 158
  درصد تغییرات: 2
  میانگین 3ماهه: 125,494
  قیمت پایانی: 7,924
  تغییرات: 12
  درصد تغییرات: 0.15
  حجم تجمیعی: 47,793

  موج الیوت سپرمي
  • سپرمي - پرميت

   بازه:     موج شماره 5 الیوت نزولی
   سابقه سهام سپرمي - پرميت

   اطلاعات سهام سپرمي - پرميت در تاریخ 1399/2/16
   آخرین قیمت: 8,070
   تغییرات: 158
   درصد تغییرات: 2
   قیمت پایانی: 7,924
   تغییرات: 12
   درصد تغییرات: 0.15
   قیمت دیروز: 7,912
   اولین قیمت: 8,070
   میانگین 3ماهه: 125,494
     حجم تجمیعی: 47,793
   EPS: -1608
   P/E: -4.93

      بازه مجاز: 8,070 - 7,754
   تغییرات روز: 8,070 - 8,070
   کمترین قیمت عرضه: 0
   بیشترین قیمت تقاضا: 8,070
   موج الیوت سپرمي و اهداف قیمتی سهم
   1511
   1788
   256
   1432
   268 197
       موج شماره 5 الیوت نزولی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 37
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 13

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 8 بار
   متوسط: 3.2 روز
   ماکزیمم: 10 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 16 بار
   متوسط: 4.6 روز
   ماکزیمم: 10 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 6
   حجم: 47,793
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 16
   حجم: 47,793
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * سپرمی در آستانه صف فروش با حجم عرضه بیشتر - امتیاز: منفی 6 از منفی 10
   میان مدت:
       * سپرمی دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 137 از منفی 300
       * سپرمی معاملات روزانه 100 تا 500میلیون تومان - امتیاز: مثبت 50 از مثبت 100
   کندل استیکها:
       * سپرمی رشد اندک در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 16 از مثبت 100
       * سپرمی رشد اندک در یک هفته اخیر - امتیاز: مثبت 13 از مثبت 100
       * سپرمی موج شماره 5 الیوت نزولی - امتیاز: منفی 133 از منفی 200
       * سپرمی موج شماره 5 الیوت نزولی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: منفی 36 از منفی 200
   روند تغییرات:
       * سپرمی واگرایی در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش بر اساس آخرین قیمت - امتیاز: منفی 3 از منفی 100
       * سپرمی واگرایی اخیر در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش بر اساس آخرین قیمت - امتیاز: منفی 3 از منفی 100
       * سپرمی مناسب خرید بر اساس اندیکاتور ایچیموکو - امتیاز: مثبت 99 از مثبت 100
       * سپرمی بیشترین ضریب RSI اخطار فروش - امتیاز: منفی 13 از منفی 20
       * سپرمی بیشترین ضریب MFI اخطار فروش - امتیاز: منفی 6 از منفی 20
       * سپرمی مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 298 از مثبت 300
       * سپرمی مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: مثبت 100 از مثبت 100
       * سپرمی اخطار فروش بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: منفی 110 از منفی 200
       * سپرمی مناسب برای خرید در کف کانال بولینگر - امتیاز: مثبت 77 از مثبت 100
    آخرین به روزرسانی: 06:26:20 1399/9/2

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم سپرمي بر اساس سابقه


   197  256  268  910  1,432  1,511  1,788   7,924   تغییرات سهم سپرمي در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.1 13.2 17.1 12.6 1.9 -0.1 -0.4 -8.0 -32.0 -33.0


   تغییرات سهم سپرمي در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.7 1.2 1.5 2.3 3.0 3.7 4.3 5.0 5.6 6.3


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   كمينا شيشه سازي مينا 29113 -3 29609 -1.35 178 166.34
   سايرا ايرانيت‌ 28399 1.66 27545 -1.4 220 125.2
   كساپا سايپاشيشه‌ 27397 -5 28203 -2.2 291 96.92
   كمرجان بازرگاني و توليدي مرجان كار 40845 -5 41621 -3.19 474 87.81
   كگاز شيشه‌ و گاز 58076 -5 58810 -3.8 731 80.45
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 12450 -2.52 12855 0.65 160 80.34
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 40293 -5 41093 -3.11 776 52.95
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 45772 -5 45774 -5 1102 41.54
   كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 76000 -0.65 78269 2.32 2095 37.36
   كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌ 49846 -5 50009 -4.69 1445 34.61
   كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 40415 -5 41168 -3.23 1202 34.25
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 20141 -5 20665 -2.53 647 31.94
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 89024 -5 92451 -1.34 3363 27.49
   كابگن آبگينه‌ 3743 1 3712 0.16 -1072 -3.46
   سپرمي پرميت 8070 2 7924 0.15 -1608 -4.93
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 9532 -1.99 9702 -0.25 -280 -34.65
   كسرام پارس‌ سرام‌ 141876 -5 142390 -4.66 -911 -156.3
   كايتا ايتالران‌ 101023 2 99108 0.07 -450 -220.24
   ساذري آذريت‌ 134519 -2 136318 -0.69 -612 -222.74
   سفاسي شركت فارسيت اهواز 6629 -3 6844 0.15 -30 -228.13
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا