گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار فرابورس قرمز با 1% تغییرات


  سپرمي

  آخرین قیمت: 8,593
  تغییرات: 168
  درصد تغییرات: 1.99
  میانگین 3ماهه: 50,165
  قیمت پایانی: 8,427
  تغییرات: 2
  درصد تغییرات: 0.02
  حجم تجمیعی: 5,660

  موج الیوت سپرمي
  • سپرمي - پرميت

   بازه:     موج شماره 5 الیوت نزولی
   سابقه سهام سپرمي - پرميت

   اطلاعات سهام سپرمي - پرميت در تاریخ 1399/10/27
   آخرین قیمت: 8,593
   تغییرات: 168
   درصد تغییرات: 1.99
   قیمت پایانی: 8,427
   تغییرات: 2
   درصد تغییرات: 0.02
   قیمت دیروز: 8,425
   اولین قیمت: 8,593
   میانگین 3ماهه: 50,165
     حجم تجمیعی: 5,660
   EPS: -1608
   P/E: -5.24

      بازه مجاز: 8,593 - 8,257
   تغییرات روز: 8,593 - 8,593
   کمترین قیمت عرضه: 0
   بیشترین قیمت تقاضا: 8,593
   موج الیوت سپرمي و اهداف قیمتی سهم
   1511
   1788
   256
   1432
   268 197
       موج شماره 5 الیوت نزولی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 28
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 9

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 0 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 10 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 3 بار
   متوسط: 3.0 روز
   ماکزیمم: 1 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 1
   حجم: 5,660
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 3
   حجم: 5,660
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * سپرمی دارای صف خرید سنگین با حجم تقاضای بالا - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
   میان مدت:
       * سپرمی معاملات روزانه کمتر از 100میلیون تومان - امتیاز: منفی 16 از منفی 20
   بلند مدت:
       * سپرمی خریداران قدرتمندتر در سه روز گذشته - امتیاز: مثبت 34 از مثبت 200
   کندل استیکها:
       * سپرمی موج شماره 5 الیوت نزولی - امتیاز: منفی 100 از منفی 200
       * سپرمی موج شماره 5 الیوت نزولی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: منفی 36 از منفی 200
   روند تغییرات:
       * سپرمی مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور زیستا - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
       * سپرمی اخطار فروش در سقف کانال بولینگر - امتیاز: منفی 12 از منفی 100
    آخرین به روزرسانی: 06:23:16 1399/12/2

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم سپرمي بر اساس سابقه


   197  256  268  910  1,432  1,511  1,788   8,427   تغییرات سهم سپرمي در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.1 13.2 17.1 12.6 1.9 -0.1 -0.4 -8.0 -32.0 -33.0


   تغییرات سهم سپرمي در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.7 1.2 1.5 2.3 3.0 3.7 4.3 5.0 5.6 6.3


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   ساذري آذريت‌ 5994 2.99 5820 0 35 166.29
   كمرجان بازرگاني و توليدي مرجان كار 108713 -5 111013 -2.99 936 118.6
   كساپا سايپاشيشه‌ 40660 -5 42390 -0.96 453 93.58
   كمينا شيشه سازي مينا 37670 -5 37707 -4.91 709 53.18
   كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌ 29030 -3.91 29940 -0.89 569 52.62
   كتوكا توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا 29700 2.1 30229 3.92 631 47.91
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 25690 -4.99 26110 -3.44 553 47.22
   كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 58160 -5 59390 -2.99 1347 44.09
   كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 36370 -4.99 37920 -0.94 880 43.09
   كگاز شيشه‌ و گاز 19470 -4.98 20050 -2.15 576 34.81
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 33950 -4.98 34480 -3.5 1165 29.6
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 50000 -4.4 49920 -4.55 2075 24.06
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 12910 -4.93 13030 -4.05 593 21.97
   كابگن آبگينه‌ 5103 0.99 5054 0.02 -1072 -4.71
   سپرمي پرميت 8593 1.99 8427 0.02 -1608 -5.24
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 11383 -3 11718 -0.14 -543 -21.58
   سايرا ايرانيت‌ 43052 2 43052 2 -1643 -26.2
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 15692 -2 15924 -0.55 -257 -61.96
   كسرام پارس‌ سرام‌ 11710 -4.95 12280 -0.32 -27 -454.81
   كايتا ايتالران‌ 9742 4.99 9279 0 -11 -843.55
   كفپارس فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ 5010 -4.93 5230 -0.76 -6 -871.67
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا