گروه: سيمان، آهك و گچ - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


سصفها

آخرین قیمت: 46,600
تغییرات: 498
درصد تغییرات: 1.06
میانگین 3ماهه: 861,814
قیمت پایانی: 47,615
تغییرات: 517
درصد تغییرات: 1.1
حجم تجمیعی: 601,144

موج الیوت سصفها
 • سصفها - سيمان‌اصفهان‌

  بازه:     موج شماره 3 الیوت صعودی
  سابقه سهام سصفها - سيمان‌اصفهان‌

  اطلاعات سهام سصفها - سيمان‌اصفهان‌ در تاریخ 1398/9/19
  آخرین قیمت: 46,600
  تغییرات: 498
  درصد تغییرات: 1.06
  قیمت پایانی: 47,615
  تغییرات: 517
  درصد تغییرات: 1.1
  قیمت دیروز: 47,098
  اولین قیمت: 47,500
  میانگین 3ماهه: 861,814
    حجم تجمیعی: 601,144
  EPS: 557
  P/E: 85.48

     بازه مجاز: 49,452 - 44,744
  تغییرات روز: 49,000 - 46,100
  کمترین قیمت عرضه: 47,400
  بیشترین قیمت تقاضا: 46,400
  موج الیوت سصفها و اهداف قیمتی سهم
  13219
  2099
  26728 26646
  16926 14620
  41802 32247
      موج شماره 3 الیوت صعودی
  تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 36
  تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 22

  روزهای مثبت متوالی
  یک روزه: 9 بار
  متوسط: 4.0 روز
  ماکزیمم: 10 روز
  روزهای منفی متوالی
  یک روزه: 15 بار
  متوسط: 4.3 روز
  ماکزیمم: 10 روز

  خرید حقیقی
  تعداد: 236
  حجم: 551,144
  درصد: 92%
  خرید حقوقی
  تعداد: 1
  حجم: 50,000
  درصد: 8%

  فروش حقیقی
  تعداد: 178
  حجم: 601,144
  درصد: 100%
  فروش حقوقی
  تعداد: 0
  حجم: 0
  درصد: 0%

  نوسانگیری:
      * سصفها در آخرین وضعیت، قیمت سهام تمایل به کاهش دارد. - امتیاز: منفی 10 از منفی 10
      * سصفها روزهای زیادی صف خرید یا صف فروش شده است - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 10
      * سصفها صف خرید یا صف فروش نیست - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
  میان مدت:
      * سصفها دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 6 از منفی 300
      * سصفها معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
  بلند مدت:
      * سصفها خرید بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 5 روز گذشته - امتیاز: منفی 8 از منفی 10
      * سصفها با فاصله زیاد تا حمایت و خطر زیان بیشتر - امتیاز: منفی 13 از منفی 100
      * سصفها روند تغییرات کلی سهم صعودی است - امتیاز: مثبت 18 از مثبت 20
      * سصفها کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
  کندل استیکها:
      * سصفها رشد اندک در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 76 از مثبت 100
      * سصفها بیشترین رشد در یک هفته اخیر - امتیاز: مثبت 62 از مثبت 100
      * سصفها بیشترین رشد در دو هفته اخیر - امتیاز: منفی 75 از منفی 80
      * سصفها بیشترین رشد در یک ماه اخیر - امتیاز: مثبت 49 از مثبت 50
      * سصفها بیشترین رشد در سه ماه اخیر - امتیاز: منفی 33 از منفی 40
      * سصفها بیشترین رشد در شش ماه اخیر - امتیاز: منفی 73 از منفی 80
      * سصفها بیشترین رشد در یکسال اخیر - امتیاز: منفی 91 از منفی 100
      * سصفها موج شماره 3 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 18 از مثبت 200
      * سصفها موج شماره 3 الیوت صعودی با موج 2 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 36 از مثبت 200
  روند تغییرات:
      * سصفها اخطار فروش بر اساس اندیکاتور زیستا - امتیاز: منفی 4 از منفی 10
      * سصفها بیشترین ضریب RSI اخطار فروش - امتیاز: منفی 9 از منفی 20
      * سصفها بیشترین ضریب MFI اخطار فروش - امتیاز: منفی 16 از منفی 20
      * سصفها بیشترین ضریب CCI اخطار فروش - امتیاز: منفی 12 از منفی 20
      * سصفها اخطار فروش بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: منفی 93 از منفی 100
      * سصفها اخطار فروش بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: منفی 193 از منفی 200
   آخرین به روزرسانی: 03:52:43 1398/9/19

  نام کاربری:
   کلمه عبور:
  امیر
  تاریخ: ۹۸/۰۷/۳۰  ۱۴:۳۷
  عنوان پیام: تحلیل درخواستی سصفها
  متن پیام: با سلام و وقت بخیر
  در صورت امکان روند سصفها را بررسی می کنید
  آیا پایین تر از 2400 تومان می آید یا برای ورود مناسب است؟
  رشد سهم تا چه قمت هسا؟


  بحث و نظر بیشتر درباره سهام سصفها - سيمان‌اصفهان‌
  سطوح حمایت و مقاومت سهم سصفها بر اساس سابقه


  2,099  6,000  13,219  14,620  16,926  26,646  26,728  32,247  41,802   47,615  تغییرات سهم سصفها در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
  0.6 1.3 2.0 2.1 1.5 1.7 2.5 2.3 2.7 3.6


  تغییرات سهم سصفها در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
  2.7 5.3 7.3 9.0 11.1 13.3 14.9 16.5 17.5 18.3


  سهام گروه سيمان، آهك و گچ

  نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
  سدور سيمان‌ دورود 3440 4.97 3433 4.76 1 3433
  سلار شركت سيمان لارستان 12754 3 12754 3 8 1594.25
  سصفها سيمان‌اصفهان‌ 46600 -1.06 47615 1.1 557 85.48
  سفار سيمان‌فارس‌ 67565 10.25 67237 9.71 1022 65.79
  سدشت صنايع سيمان دشتستان 10439 5 10439 5 248 42.09
  سكرد سيمان كردستان 2951 -3.15 2999 -1.58 75 39.99
  سقاين سيمان‌ قائن‌ 25994 -5 26424 -3.43 1077 24.53
  سغرب سيمان‌غرب‌ 11250 -5 11331 -4.32 474 23.91
  سپاها سيمان‌سپاهان‌ 2647 -4.99 2688 -3.52 116 23.17
  سمازن سيمان‌مازندران‌ 4580 -4.84 4817 0.08 257 18.74
  سنير سيمان‌ سفيد ني‌ريز 23790 -1.89 23650 -2.47 1293 18.29
  سفارس سيمان فارس و خوزستان 5201 -4.99 5335 -2.54 298 17.9
  سصوفي سيمان‌ صوفيان‌ 3862 -3.04 3983 0 231 17.24
  سرود سيمان‌شاهرود 5994 4.99 5987 4.87 362 16.54
  سيدكو سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان 3350 -1.27 3356 -1.09 230 14.59
  سباقر سيمان باقران 8881 2.99 8824 2.33 636 13.87
  سبهان سيمان‌ بهبهان‌ 25266 -1.5 26266 2.39 1994 13.17
  سمتاز سيمان ممتازان كرمان 14853 3 14853 3 1167 12.73
  سخاش سيمان‌خاش‌ 25230 -1.96 25116 -2.4 2142 11.73
  سهرمز سيمان‌هرمزگان‌ 8406 2.21 8602 4.6 734 11.72
  سبجنو سيمان‌ بجنورد 11420 -4.69 11701 -2.35 1086 10.77
  سخزر سيمان‌ خزر 6901 -3.77 7173 0.03 671 10.69
  ساراب سيمان‌ داراب‌ 4797 -2.76 5000 1.36 487 10.27
  سخوز سيمان خوزستان 5150 -2.9 5369 1.23 544 9.87
  سهگمت سيمان‌هگمتان‌ 9600 0.5 9801 2.61 995 9.85
  سفانو سيمان فارس نو 17548 -4.99 18065 -2.19 1859 9.72
  سكرما سيمان‌ كرمان‌ 5371 -3.9 5551 -0.68 577 9.62
  ساروم سيمان‌اروميه‌ 8350 -0.93 8380 -0.57 938 8.93
  سبزوا سيمان لار سبزوار 6821 -4.99 6933 -3.43 776 8.93
  ساروج بين المللي ساروج بوشهر 8300 -0.3 8378 0.64 1010 8.3
  سشرق سيمان‌ شرق‌ 2553 2.53 2611 4.86 317 8.24
  سجام مجتمع سيمان غرب آسيا 2628 -2.99 2695 -0.52 -350 -7.7
  سكارون سيمان‌ كارون‌ 14330 3 14327 2.98 -878 -16.32
  كفرآور فرآورده هاي سيمان شرق 11313 -2.99 11313 -2.99 -138 -81.98
  سخواف سيمان مجد خواف 3790 -0.76 3893 1.94 -40 -97.32
  سيلام سيمان‌ ايلام‌ 8530 -1.23 8897 3.02 -23 -386.83
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا