گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار فرابورس نارنجی با 2% تغییرات


  سفارود

  آخرین قیمت: 15,692
  تغییرات: 320
  درصد تغییرات: 2
  میانگین 3ماهه: 1,508,156
  قیمت پایانی: 15,924
  تغییرات: 88
  درصد تغییرات: 0.55
  حجم تجمیعی: 8,784,401

  موج الیوت سفارود
  • سفارود - كارخانه‌فارسيت‌درود

   بازه:     موج شماره 3 الیوت صعودی
   سابقه سهام سفارود - كارخانه‌فارسيت‌درود

   اطلاعات سهام سفارود - كارخانه‌فارسيت‌درود در تاریخ 1399/10/27
   آخرین قیمت: 15,692
   تغییرات: 320
   درصد تغییرات: 2
   قیمت پایانی: 15,924
   تغییرات: 88
   درصد تغییرات: 0.55
   قیمت دیروز: 16,012
   اولین قیمت: 16,332
   میانگین 3ماهه: 1,508,156
     حجم تجمیعی: 8,784,401
   EPS: -257
   P/E: -61.96

      بازه مجاز: 16,332 - 15,692
   تغییرات روز: 16,332 - 15,692
   کمترین قیمت عرضه: 15,692
   بیشترین قیمت تقاضا: 0
   موج الیوت سفارود و اهداف قیمتی سهم
   434
   360
   648 541 496
   428 414
   767
       موج شماره 3 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 39
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 6

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 0 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 6 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 1 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 469
   حجم: 8,784,401
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 404
   حجم: 8,626,926
   درصد: 98%
   فروش حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 157,475
   درصد: 2%

   نوسانگیری:
       * سفارود روزهای زیادی صف خرید یا صف فروش شده است - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
       * سفارود دارای صف خرید سنگین با حجم تقاضای بالا - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
   میان مدت:
       * سفارود دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 238 از مثبت 300
       * سفارود معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
   بلند مدت:
       * سفارود خرید بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 5 روز گذشته - امتیاز: منفی 4 از منفی 10
       * سفارود خریداران قدرتمندتر در سه روز گذشته - امتیاز: مثبت 102 از مثبت 200
   کندل استیکها:
       * سفارود موج شماره 3 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 49 از مثبت 200
       * سفارود موج شماره 3 الیوت صعودی با موج 2 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 148 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * سفارود مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 185 از مثبت 300
    آخرین به روزرسانی: 04:24:17 1399/10/27

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم سفارود بر اساس سابقه


   310  360  414  428  434  496  541  648  767   15,924   تغییرات سهم سفارود در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   1.0 3.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4


   تغییرات سهم سفارود در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   1.9 3.6 5.0 6.7 8.7 10.5 11.7 13.5 15.6 17.4


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   ساذري آذريت‌ 5994 2.99 5820 0 35 166.29
   كمرجان بازرگاني و توليدي مرجان كار 108713 -5 111013 -2.99 936 118.6
   كساپا سايپاشيشه‌ 40660 -5 42390 -0.96 453 93.58
   كمينا شيشه سازي مينا 37670 -5 37707 -4.91 709 53.18
   كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌ 29030 -3.91 29940 -0.89 569 52.62
   كتوكا توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا 29700 2.1 30229 3.92 631 47.91
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 25690 -4.99 26110 -3.44 553 47.22
   كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 58160 -5 59390 -2.99 1347 44.09
   كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 36370 -4.99 37920 -0.94 880 43.09
   كگاز شيشه‌ و گاز 19470 -4.98 20050 -2.15 576 34.81
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 33950 -4.98 34480 -3.5 1165 29.6
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 50000 -4.4 49920 -4.55 2075 24.06
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 12910 -4.93 13030 -4.05 593 21.97
   كابگن آبگينه‌ 5103 0.99 5054 0.02 -1072 -4.71
   سپرمي پرميت 8593 1.99 8427 0.02 -1608 -5.24
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 11383 -3 11718 -0.14 -543 -21.58
   سايرا ايرانيت‌ 43052 2 43052 2 -1643 -26.2
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 15692 -2 15924 -0.55 -257 -61.96
   كسرام پارس‌ سرام‌ 11710 -4.95 12280 -0.32 -27 -454.81
   كايتا ايتالران‌ 9742 4.99 9279 0 -11 -843.55
   كفپارس فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ 5010 -4.93 5230 -0.76 -6 -871.67
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا