گروه: محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  غالبر

  آخرین قیمت: 13,659
  تغییرات: 56
  درصد تغییرات: 0.41
  میانگین 3ماهه: 4,059,823
  قیمت پایانی: 13,590
  تغییرات: 13
  درصد تغییرات: 0.1
  حجم تجمیعی: 3,926,505

  موج الیوت غالبر
  • غالبر - لبنيات‌كالبر

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام غالبر - لبنيات‌كالبر

   اطلاعات سهام غالبر - لبنيات‌كالبر در تاریخ 1398/9/20
   آخرین قیمت: 13,659
   تغییرات: 56
   درصد تغییرات: 0.41
   قیمت پایانی: 13,590
   تغییرات: 13
   درصد تغییرات: 0.1
   قیمت دیروز: 13,603
   اولین قیمت: 13,650
   میانگین 3ماهه: 4,059,823
     حجم تجمیعی: 3,926,505
   EPS: 412
   P/E: 32.99

      بازه مجاز: 14,283 - 12,923
   تغییرات روز: 13,890 - 13,100
   کمترین قیمت عرضه: 13,670
   بیشترین قیمت تقاضا: 13,302
   موج الیوت غالبر و اهداف قیمتی سهم
   3055
   76
   10481
   5818
   13029 10611 10352
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 33
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 27

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 11 بار
   متوسط: 4.8 روز
   ماکزیمم: 10 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 17 بار
   متوسط: 5.5 روز
   ماکزیمم: 9 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 416
   حجم: 3,916,705
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 9,800
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 527
   حجم: 3,911,505
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 15,000
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * غالبر روزهای زیادی صف خرید یا صف فروش شده است - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
       * غالبر در آستانه صف فروش با حجم عرضه بیشتر - امتیاز: منفی 3 از منفی 10
       * غالبر صف خرید یا صف فروش نیست - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 10
   میان مدت:
       * غالبر دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 218 از منفی 300
       * غالبر معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
       * غالبر دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 20
   بلند مدت:
       * غالبر کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * غالبر بیشترین ریزش در سه روز اخیر - امتیاز: منفی 83 از منفی 120
       * غالبر بیشترین ریزش در یک هفته اخیر - امتیاز: منفی 68 از منفی 100
       * غالبر بیشترین ریزش در دو هفته اخیر - امتیاز: مثبت 25 از مثبت 80
       * غالبر بیشترین رشد در سه ماه اخیر - امتیاز: منفی 5 از منفی 40
       * غالبر بیشترین رشد در شش ماه اخیر - امتیاز: منفی 15 از منفی 80
       * غالبر بیشترین رشد در یکسال اخیر - امتیاز: منفی 80 از منفی 100
       * غالبر موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 127 از مثبت 200
       * غالبر موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 70 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * غالبر همگرایی در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید بر اساس آخرین قیمت - امتیاز: مثبت 64 از مثبت 100
       * غالبر واگرایی در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 48 از مثبت 100
       * غالبر همگرایی در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش - امتیاز: منفی 65 از منفی 100
       * غالبر همگرایی اخیر در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید بر اساس آخرین قیمت - امتیاز: مثبت 61 از مثبت 100
       * غالبر همگرایی اخیر در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش - امتیاز: منفی 33 از منفی 100
       * غالبر مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 94 از مثبت 300
       * غالبر اخطار فروش بر اساس خط آبی ایچیموکو - امتیاز: منفی 50 از منفی 100
    آخرین به روزرسانی: 08:12:44 1398/9/21

   نام کاربری:
    کلمه عبور:
   ندارجبی
   تاریخ: ۹۸/۰۶/۰۵  ۰۹:۵۱
   عنوان پیام: تحلیل درخواستی غالبر
   متن پیام: غالبر این سهم در حال حاضر در سقف کانال صعودی خودش معامله میشود و انتظار میرود که پولبکی داشته باشد در چند روز آینده و سپس در روند صعودی خودش در موج 5 به دیگر اهداف خود در این موج یعنی 1000 و 1300 برسد در غیر اینصورت باید منتظر رفتار سهم و میزان حمایت از این سهم در روزهای آتی باشیم .
   تحلیل درخواستی غالبر
   تحلیل درخواستی غالبر


   حمیدرضا عباسی
   تاریخ: ۹۸/۰۶/۰۴  ۲۰:۲۷
   عنوان پیام: تحلیل درخواستی غالبر
   متن پیام: برای بازه 30 تا 45 روز آیا سهام مناسبی است؟
   کاظم جعفری
   تاریخ: ۹۸/۰۵/۲۰  ۱۲:۲۳
   متن پیام: غالبر هر کسی توان سهامداری بلند مدت دارد با سهم بماند


   بحث و نظر بیشتر درباره سهام غالبر - لبنيات‌كالبر
   سطوح حمایت و مقاومت سهم غالبر بر اساس سابقه


   76  1,100  3,055  5,818  10,352  10,481  10,611  13,029   13,590   تغییرات سهم غالبر در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.6 1.0 -1.0 -1.6 -2.0 -3.7 -4.9 -3.4 -4.1 -4.1


   تغییرات سهم غالبر در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -0.9 -0.5 -1.3 -2.6 -2.1 -2.3 0.2 0.7 2.8 4.1


   سهام گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   غگلستا شير پاستوريزه پگاه گلستان 60014 5 58469 2.3 459 127.38
   غدشت دشت‌ مرغاب‌ 89500 -2.08 89293 -2.3 710 125.76
   غنوش نوش‌ مازندران‌ 48600 -3.15 48555 -3.24 455 106.71
   غپآذر شير پگاه آذربايجان شرقي 30415 5 30415 5 406 74.91
   غفارس شير پاستوريزه پگاه فارس 39700 -0.01 39092 -1.54 533 73.34
   غشاذر پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ 9130 2.84 8785 -1.05 137 64.12
   غبهنوش بهنوش‌ ايران‌ 26800 -0.8 26881 -0.5 477 56.35
   غسالم سالمين‌ 38005 -1.94 38526 -0.59 720 53.51
   غشان شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ 22000 1.02 21944 0.76 533 41.17
   غمهرا توليدي‌مهرام‌ 52300 -0.52 53403 1.57 1349 39.59
   غشوكو شوكو پارس 28080 -2.66 28409 -1.52 829 34.27
   خودكفا اقتصادي و خودكفايي آزادگان 41622 -3 41901 -2.35 1258 33.31
   غالبر لبنيات‌كالبر 13659 0.41 13590 -0.1 412 32.99
   غاذر كشت‌وصنعت‌پياذر 23068 5 21887 -0.38 722 30.31
   غبهار كشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان 14685 -2.97 14826 -2.04 518 28.62
   غشصفا شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ 47088 5 46762 4.27 1659 28.19
   غچين كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين 39500 -0.61 38706 -2.61 1636 23.66
   غپينو پارس‌ مينو 15009 -3.93 15360 -1.68 651 23.59
   غويتا ويتانا 19995 -3.27 20129 -2.62 878 22.93
   غمارگ مارگارين‌ 11101 4.49 11048 3.99 484 22.83
   غگرجي بيسكويت‌ گرجي‌ 30950 -0.88 30857 -1.18 1382 22.33
   غدام خوراك‌ دام‌ پارس‌ 46785 5 46327 3.97 2093 22.13
   غگلپا شير پاستوريزه پگاه گلپايگان 37650 -1.91 37716 -1.74 1734 21.75
   بهپاك صنعتي بهپاك 16700 3.5 16284 0.92 771 21.12
   غديس پاكديس 19589 5 19361 3.77 931 20.8
   غصينو صنعتي مينو 36343 -3 36393 -2.86 1773 20.53
   غمينو شركت صنايع غذايي مينو شرق 21381 -5 21543 -4.28 1095 19.67
   غگل گلوكوزان‌ 51569 1.97 51762 2.35 3075 16.83
   غپونه نوش پونه مشهد 13730 -2.76 13795 -2.29 829 16.64
   تبرك گروه كارخانجات صنعتي تبرك 7150 4.99 7144 4.9 454 15.74
   وبشهر توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ 4926 4.99 4879 3.99 357 13.67
   غشهداب كشت و صنعت شهداب ناب خراسان 6150 3.02 6141 2.86 587 10.46
   غشهد شهد ايران‌ 22050 0.49 21949 0.03 4888 4.49
   غپاك لبنيات‌ پاك‌ 5547 5 5452 3.2 -81 -67.31
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا