گروه: محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


غچين

آخرین قیمت: 39,500
تغییرات: 243
درصد تغییرات: 0.61
میانگین 3ماهه: 1,010,128
قیمت پایانی: 38,706
تغییرات: 1037
درصد تغییرات: 2.61
حجم تجمیعی: 1,183,625

موج الیوت غچين
 • غچين - كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين

  بازه:     موج شماره 4 الیوت صعودی
  سابقه سهام غچين - كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين

  اطلاعات سهام غچين - كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين در تاریخ 1398/9/20
  آخرین قیمت: 39,500
  تغییرات: 243
  درصد تغییرات: 0.61
  قیمت پایانی: 38,706
  تغییرات: 1037
  درصد تغییرات: 2.61
  قیمت دیروز: 39,743
  اولین قیمت: 38,500
  میانگین 3ماهه: 1,010,128
    حجم تجمیعی: 1,183,625
  EPS: 1636
  P/E: 23.66

     بازه مجاز: 41,730 - 37,756
  تغییرات روز: 40,000 - 37,800
  کمترین قیمت عرضه: 39,500
  بیشترین قیمت تقاضا: 38,800
  موج الیوت غچين و اهداف قیمتی سهم
  17764
  1958
  56313
  35096 29418
  75736 60795
      موج شماره 4 الیوت صعودی
  تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 31
  تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 28

  روزهای مثبت متوالی
  یک روزه: 14 بار
  متوسط: 4.3 روز
  ماکزیمم: 10 روز
  روزهای منفی متوالی
  یک روزه: 16 بار
  متوسط: 5.7 روز
  ماکزیمم: 9 روز

  خرید حقیقی
  تعداد: 538
  حجم: 1,117,711
  درصد: 94%
  خرید حقوقی
  تعداد: 2
  حجم: 65,914
  درصد: 6%

  فروش حقیقی
  تعداد: 409
  حجم: 1,065,565
  درصد: 90%
  فروش حقوقی
  تعداد: 2
  حجم: 118,060
  درصد: 10%

  نوسانگیری:
      * غچین در آخرین وضعیت، قیمت سهام تمایل به کاهش دارد. - امتیاز: منفی 4 از منفی 10
      * غچین در آستانه صف فروش با حجم عرضه بیشتر - امتیاز: منفی 2 از منفی 10
      * غچین صف خرید یا صف فروش نیست - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
  میان مدت:
      * غچین دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 138 از منفی 300
      * غچین معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
  بلند مدت:
      * غچین با فاصله زیاد تا مقاومت و پتانسیل سوددهی بیشتر - امتیاز: مثبت 93 از مثبت 100
      * غچین کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
  کندل استیکها:
      * غچین بیشترین ریزش در سه روز اخیر - امتیاز: منفی 26 از منفی 120
      * غچین رشد اندک در یک هفته اخیر - امتیاز: مثبت 13 از مثبت 100
      * غچین رشد اندک در یک ماه اخیر - امتیاز: مثبت 39 از مثبت 50
      * غچین بیشترین ریزش در سه ماه اخیر - امتیاز: مثبت 22 از مثبت 40
      * غچین بیشترین رشد در شش ماه اخیر - امتیاز: منفی 66 از منفی 80
      * غچین بیشترین رشد در یکسال اخیر - امتیاز: منفی 82 از منفی 100
      * غچین موج شماره 4 الیوت صعودی - امتیاز: منفی 78 از منفی 100
  روند تغییرات:
      * غچین اخطار فروش بر اساس اندیکاتور زیستا - امتیاز: منفی 2 از منفی 10
      * غچین همگرایی در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید بر اساس آخرین قیمت - امتیاز: مثبت 69 از مثبت 100
      * غچین واگرایی در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 39 از مثبت 100
      * غچین واگرایی در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش - امتیاز: منفی 59 از منفی 100
      * غچین همگرایی اخیر در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید بر اساس آخرین قیمت - امتیاز: مثبت 67 از مثبت 100
      * غچین واگرایی اخیر در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش - امتیاز: منفی 68 از منفی 100
      * غچین مناسب خرید بر اساس اندیکاتور ایچیموکو - امتیاز: مثبت 76 از مثبت 100
      * غچین مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 215 از مثبت 300
   آخرین به روزرسانی: 08:12:44 1398/9/21

  نام کاربری:
   کلمه عبور:
  کاظم جعفری
  تاریخ: ۹۸/۰۵/۲۰  ۱۲:۲۹
  متن پیام: غچين یه هفته مونده تا 5000


  بحث و نظر بیشتر درباره سهام غچين - كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين
  سطوح حمایت و مقاومت سهم غچين بر اساس سابقه


  1,958  7,600  17,764  29,418  35,096   38,706   56,313  60,795  75,736  تغییرات سهم غچين در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
  0.0 0.7 2.2 2.8 3.6 4.3 5.2 6.3 6.6 6.8


  تغییرات سهم غچين در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
  0.6 1.5 1.5 1.9 2.6 3.1 3.9 4.6 5.8 6.0


  سهام گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر

  نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
  غگلستا شير پاستوريزه پگاه گلستان 60014 5 58469 2.3 459 127.38
  غدشت دشت‌ مرغاب‌ 89500 -2.08 89293 -2.3 710 125.76
  غنوش نوش‌ مازندران‌ 48600 -3.15 48555 -3.24 455 106.71
  غپآذر شير پگاه آذربايجان شرقي 30415 5 30415 5 406 74.91
  غفارس شير پاستوريزه پگاه فارس 39700 -0.01 39092 -1.54 533 73.34
  غشاذر پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ 9130 2.84 8785 -1.05 137 64.12
  غبهنوش بهنوش‌ ايران‌ 26800 -0.8 26881 -0.5 477 56.35
  غسالم سالمين‌ 38005 -1.94 38526 -0.59 720 53.51
  غشان شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ 22000 1.02 21944 0.76 533 41.17
  غمهرا توليدي‌مهرام‌ 52300 -0.52 53403 1.57 1349 39.59
  غشوكو شوكو پارس 28080 -2.66 28409 -1.52 829 34.27
  خودكفا اقتصادي و خودكفايي آزادگان 41622 -3 41901 -2.35 1258 33.31
  غالبر لبنيات‌كالبر 13659 0.41 13590 -0.1 412 32.99
  غاذر كشت‌وصنعت‌پياذر 23068 5 21887 -0.38 722 30.31
  غبهار كشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان 14685 -2.97 14826 -2.04 518 28.62
  غشصفا شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ 47088 5 46762 4.27 1659 28.19
  غچين كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين 39500 -0.61 38706 -2.61 1636 23.66
  غپينو پارس‌ مينو 15009 -3.93 15360 -1.68 651 23.59
  غويتا ويتانا 19995 -3.27 20129 -2.62 878 22.93
  غمارگ مارگارين‌ 11101 4.49 11048 3.99 484 22.83
  غگرجي بيسكويت‌ گرجي‌ 30950 -0.88 30857 -1.18 1382 22.33
  غدام خوراك‌ دام‌ پارس‌ 46785 5 46327 3.97 2093 22.13
  غگلپا شير پاستوريزه پگاه گلپايگان 37650 -1.91 37716 -1.74 1734 21.75
  بهپاك صنعتي بهپاك 16700 3.5 16284 0.92 771 21.12
  غديس پاكديس 19589 5 19361 3.77 931 20.8
  غصينو صنعتي مينو 36343 -3 36393 -2.86 1773 20.53
  غمينو شركت صنايع غذايي مينو شرق 21381 -5 21543 -4.28 1095 19.67
  غگل گلوكوزان‌ 51569 1.97 51762 2.35 3075 16.83
  غپونه نوش پونه مشهد 13730 -2.76 13795 -2.29 829 16.64
  تبرك گروه كارخانجات صنعتي تبرك 7150 4.99 7144 4.9 454 15.74
  وبشهر توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ 4926 4.99 4879 3.99 357 13.67
  غشهداب كشت و صنعت شهداب ناب خراسان 6150 3.02 6141 2.86 587 10.46
  غشهد شهد ايران‌ 22050 0.49 21949 0.03 4888 4.49
  غپاك لبنيات‌ پاك‌ 5547 5 5452 3.2 -81 -67.31
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا