گروه: محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  غسالم

  آخرین قیمت: 4,550
  تغییرات: 230
  درصد تغییرات: 4.81
  میانگین 3ماهه: 39,449,987
  قیمت پایانی: 4,560
  تغییرات: 220
  درصد تغییرات: 4.6
  حجم تجمیعی: 12,650,954

  موج الیوت غسالم
  • غسالم - سالمين‌

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام غسالم - سالمين‌

   اطلاعات سهام غسالم - سالمين‌ در تاریخ 1399/10/27
   آخرین قیمت: 4,550
   تغییرات: 230
   درصد تغییرات: 4.81
   قیمت پایانی: 4,560
   تغییرات: 220
   درصد تغییرات: 4.6
   قیمت دیروز: 4,780
   اولین قیمت: 4,550
   میانگین 3ماهه: 39,449,987
     حجم تجمیعی: 12,650,954
   EPS: 80
   P/E: 57

      بازه مجاز: 5,010 - 4,550
   تغییرات روز: 4,700 - 4,550
   کمترین قیمت عرضه: 4,550
   بیشترین قیمت تقاضا: 0
   موج الیوت غسالم و اهداف قیمتی سهم
   8271
   3153
   25275
   15865
   45745 35097 32456
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 29
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 34

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 0 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 7 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 0 بار
   متوسط: 2.0 روز
   ماکزیمم: 2 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 566
   حجم: 9,150,954
   درصد: 72%
   خرید حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 3,500,000
   درصد: 28%

   فروش حقیقی
   تعداد: 394
   حجم: 12,496,348
   درصد: 99%
   فروش حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 154,606
   درصد: 1%

   نوسانگیری:
       * غسالم در آخرین وضعیت، قیمت سهام تمایل به کاهش دارد. - امتیاز: منفی 1 از منفی 10
       * غسالم دارای صف فروش سنگین با حجم عرضه بالا - امتیاز: منفی 9 از منفی 10
   میان مدت:
       * غسالم دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 101 از منفی 300
       * غسالم معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 9 از مثبت 10
       * غسالم دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 18 از مثبت 20
   بلند مدت:
       * غسالم نزدیک به حمایت دارای پتانسیل سوددهی - امتیاز: مثبت 16 از مثبت 100
       * غسالم نزدیک به مقاومت دارای خطر زیان دهی - امتیاز: منفی 57 از منفی 100
       * غسالم با فاصله زیاد تا مقاومت و پتانسیل سوددهی بیشتر - امتیاز: مثبت 44 از مثبت 100
       * غسالم روند تغییرات کلی سهم صعودی است - امتیاز: مثبت 9 از مثبت 20
       * غسالم کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * غسالم موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 199 از مثبت 200
       * غسالم موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 168 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * غسالم کمترین ضریب RSI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 18 از مثبت 20
       * غسالم بیشترین ضریب RSI اخطار فروش - امتیاز: منفی 18 از منفی 20
       * غسالم کمترین ضریب MFI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 18 از مثبت 20
       * غسالم بیشترین ضریب MFI اخطار فروش - امتیاز: منفی 18 از منفی 20
       * غسالم کمترین ضریب CCI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 18 از مثبت 20
       * غسالم بیشترین ضریب CCI اخطار فروش - امتیاز: منفی 18 از منفی 20
       * غسالم اخطار فروش بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: منفی 47 از منفی 100
    آخرین به روزرسانی: 06:23:16 1399/12/2

   نام کاربری:
    کلمه عبور:
   علی حسینی
   تاریخ: ۹۸/۰۵/۲۶  ۱۵:۵۹
   عنوان پیام: تحلیل درخواستی غسالم
   متن پیام: غسالم در موج 5 الیوت صعودی ممکن است تا 3500 رشد کند تقریبا در کف کانال و pti=46 خوب است اما در صورت ادامه موج 4 اصلاحی تا 1000 می تواند ریزش کند

   تحلیل شخصی است نه سیگنال خرید و سیگنال فروش
   تحلیل درخواستی غسالم
   تحلیل درخواستی غسالم
   بحث و نظر بیشتر درباره سهام غسالم - سالمين‌
   سطوح حمایت و مقاومت سهم غسالم بر اساس سابقه


   2,700  3,153   4,560   8,271  15,865  25,275  32,456  35,097  45,745   تغییرات سهم غسالم در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -2.9 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3


   تغییرات سهم غسالم در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -4.4 -8.7 -13.0 -13.0 -13.0 -13.0 -13.0 -13.0 -13.0 -13.0


   سهام گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   غدام خوراك‌ دام‌ پارس‌ 489610 -5 494080 -4.13 325 1520.25
   غالبر لبنيات‌كالبر 14800 0.2 14850 0.54 53 280.19
   غنوش نوش‌ مازندران‌ 72190 -4.99 72840 -4.13 432 168.61
   غشوكو شوكو پارس 44950 -2.82 45232 -2.21 286 158.15
   غشاذر پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ 24700 -13.73 25210 -11.95 234 107.74
   غبهار كشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان 48028 -3 48291 -2.47 495 97.56
   غگلستا شير پاستوريزه پگاه گلستان 28068 -5 28882 -2.24 301 95.95
   غاذر كشت‌وصنعت‌پياذر 54690 -4.99 57060 -0.87 672 84.91
   غپآذر شير پگاه آذربايجان شرقي 69244 5 66638 1.05 905 73.63
   غشصفا شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ 36300 1.94 35830 0.62 578 61.99
   غشان شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ 7980 -4.89 8040 -4.17 130 61.85
   غصينو صنعتي مينو 82000 -6.08 83713 -4.12 1391 60.18
   غبهنوش بهنوش‌ ايران‌ 88040 -5 92460 -0.23 1542 59.96
   غسالم سالمين‌ 4550 -4.81 4560 -4.6 80 57
   غمارگ مارگارين‌ 32990 -4.98 33940 -2.25 632 53.7
   غپينو پارس‌ مينو 9500 -5 9550 -4.5 200 47.75
   بهپاك صنعتي بهپاك 42822 -5 44479 -1.32 936 47.52
   غگل گلوكوزان‌ 4000 -4.99 4020 -4.51 91 44.18
   غپونه نوش پونه مشهد 20901 -3 21497 -0.23 493 43.6
   غبشهر صنعتي‌ بهشهر 24240 -4.98 25220 -1.14 585 43.11
   غمينو شركت صنايع غذايي مينو شرق 16361 -5 16796 -2.47 404 41.57
   غدشت دشت‌ مرغاب‌ 249280 -5 251250 -4.25 6691 37.55
   غشهد شهد ايران‌ 7490 -4.95 7620 -3.3 219 34.79
   خودكفا اقتصادي و خودكفايي آزادگان 36069 -3 36078 -2.97 1100 32.8
   غگلپا شير پاستوريزه پگاه گلپايگان 69362 -5 69530 -4.77 2182 31.87
   غمهرا توليدي‌مهرام‌ 73960 -5 77700 -0.19 2849 27.27
   غگرجي بيسكويت‌ گرجي‌ 25410 -4.97 26560 -0.67 996 26.67
   غچين كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين 77160 -5 77170 -4.99 3324 23.22
   وبشهر توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ 14050 -4.94 14460 -2.17 693 20.87
   غديس پاكديس 10944 -5 11219 -2.61 569 19.72
   تبرك گروه كارخانجات صنعتي تبرك 18159 -5 18289 -4.32 930 19.67
   غشهداب كشت و صنعت شهداب ناب خراسان 4200 -5 4293 -2.9 324 13.25
   غپاك لبنيات‌ پاك‌ 13070 -4.95 13120 -4.58 -220 -59.64
   غفارس شير پاستوريزه پگاه فارس 12726 -4.99 12859 -4 -196 -65.61
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا