گروه: محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


غسالم

آخرین قیمت: 38,005
تغییرات: 750
درصد تغییرات: 1.94
میانگین 3ماهه: 218,797
قیمت پایانی: 38,526
تغییرات: 229
درصد تغییرات: 0.59
حجم تجمیعی: 51,478

موج الیوت غسالم
 • غسالم - سالمين‌

  بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
  سابقه سهام غسالم - سالمين‌

  اطلاعات سهام غسالم - سالمين‌ در تاریخ 1398/9/20
  آخرین قیمت: 38,005
  تغییرات: 750
  درصد تغییرات: 1.94
  قیمت پایانی: 38,526
  تغییرات: 229
  درصد تغییرات: 0.59
  قیمت دیروز: 38,755
  اولین قیمت: 37,502
  میانگین 3ماهه: 218,797
    حجم تجمیعی: 51,478
  EPS: 720
  P/E: 53.51

     بازه مجاز: 40,692 - 36,818
  تغییرات روز: 39,000 - 36,821
  کمترین قیمت عرضه: 38,150
  بیشترین قیمت تقاضا: 38,004
  موج الیوت غسالم و اهداف قیمتی سهم
  8271
  3153
  25275
  15865
  45745 35097 32456
      موج شماره 5 الیوت صعودی
  تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 40
  تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 22

  روزهای مثبت متوالی
  یک روزه: 4 بار
  متوسط: 2.6 روز
  ماکزیمم: 10 روز
  روزهای منفی متوالی
  یک روزه: 7 بار
  متوسط: 4.0 روز
  ماکزیمم: 10 روز

  خرید حقیقی
  تعداد: 40
  حجم: 51,478
  درصد: 100%
  خرید حقوقی
  تعداد: 0
  حجم: 0
  درصد: 0%

  فروش حقیقی
  تعداد: 52
  حجم: 51,478
  درصد: 100%
  فروش حقوقی
  تعداد: 0
  حجم: 0
  درصد: 0%

  نوسانگیری:
      * غسالم در آخرین وضعیت، قیمت سهام تمایل به کاهش دارد. - امتیاز: منفی 9 از منفی 10
      * غسالم روزهای زیادی صف خرید یا صف فروش شده است - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 10
      * غسالم صف خرید یا صف فروش نیست - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
  میان مدت:
      * غسالم دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 206 از منفی 300
      * غسالم معاملات روزانه 500 تا یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
      * غسالم مبادله با حجمهای مشکوک - امتیاز: مثبت 22 از مثبت 200
  بلند مدت:
      * غسالم خرید بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 5 روز گذشته - امتیاز: منفی 8 از منفی 10
      * غسالم با فاصله زیاد تا مقاومت و پتانسیل سوددهی بیشتر - امتیاز: مثبت 65 از مثبت 100
      * غسالم فروشندگان قدرتمندتر در سه روز گذشته - امتیاز: منفی 44 از منفی 200
      * غسالم کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
  اندیکاتورها:
      * غسالم کندل فروش خط قوی - امتیاز: منفی 100 از منفی 100
      * غسالم کندل فروش کمربند نگهدارنده - امتیاز: منفی 100 از منفی 100
  کندل استیکها:
      * غسالم رشد اندک در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 60 از مثبت 100
      * غسالم بیشترین رشد در یک هفته اخیر - امتیاز: مثبت 89 از مثبت 100
      * غسالم بیشترین رشد در دو هفته اخیر - امتیاز: منفی 59 از منفی 80
      * غسالم بیشترین رشد در یک ماه اخیر - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 50
      * غسالم بیشترین رشد در سه ماه اخیر - امتیاز: منفی 32 از منفی 40
      * غسالم بیشترین رشد در شش ماه اخیر - امتیاز: منفی 56 از منفی 80
      * غسالم بیشترین رشد در یکسال اخیر - امتیاز: منفی 81 از منفی 100
      * غسالم موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 87 از مثبت 200
      * غسالم موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 55 از مثبت 200
  روند تغییرات:
      * غسالم اخطار فروش بر اساس اندیکاتور زیستا - امتیاز: منفی 10 از منفی 10
      * غسالم واگرایی در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید بر اساس آخرین قیمت - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 100
      * غسالم واگرایی در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 80 از مثبت 100
      * غسالم بیشترین ضریب RSI اخطار فروش - امتیاز: منفی 7 از منفی 20
      * غسالم بیشترین ضریب MFI اخطار فروش - امتیاز: منفی 16 از منفی 20
   آخرین به روزرسانی: 08:12:44 1398/9/21

  نام کاربری:
   کلمه عبور:
  علی حسینی
  تاریخ: ۹۸/۰۵/۲۶  ۱۵:۵۹
  عنوان پیام: تحلیل درخواستی غسالم
  متن پیام: غسالم در موج 5 الیوت صعودی ممکن است تا 3500 رشد کند تقریبا در کف کانال و pti=46 خوب است اما در صورت ادامه موج 4 اصلاحی تا 1000 می تواند ریزش کند

  تحلیل شخصی است نه سیگنال خرید و سیگنال فروش
  تحلیل درخواستی غسالم
  تحلیل درخواستی غسالم
  بحث و نظر بیشتر درباره سهام غسالم - سالمين‌
  سطوح حمایت و مقاومت سهم غسالم بر اساس سابقه


  2,700  3,153  8,271  15,865  25,275  32,456  35,097   38,526   45,745  تغییرات سهم غسالم در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
  2.5 4.4 5.6 7.2 9.3 9.6 9.4 9.4 9.0 9.1


  تغییرات سهم غسالم در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
  -0.1 1.8 4.0 5.4 5.8 6.5 5.8 3.3 4.1 3.0


  سهام گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر

  نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
  غگلستا شير پاستوريزه پگاه گلستان 60014 5 58469 2.3 459 127.38
  غدشت دشت‌ مرغاب‌ 89500 -2.08 89293 -2.3 710 125.76
  غنوش نوش‌ مازندران‌ 48600 -3.15 48555 -3.24 455 106.71
  غپآذر شير پگاه آذربايجان شرقي 30415 5 30415 5 406 74.91
  غفارس شير پاستوريزه پگاه فارس 39700 -0.01 39092 -1.54 533 73.34
  غشاذر پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ 9130 2.84 8785 -1.05 137 64.12
  غبهنوش بهنوش‌ ايران‌ 26800 -0.8 26881 -0.5 477 56.35
  غسالم سالمين‌ 38005 -1.94 38526 -0.59 720 53.51
  غشان شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ 22000 1.02 21944 0.76 533 41.17
  غمهرا توليدي‌مهرام‌ 52300 -0.52 53403 1.57 1349 39.59
  غشوكو شوكو پارس 28080 -2.66 28409 -1.52 829 34.27
  خودكفا اقتصادي و خودكفايي آزادگان 41622 -3 41901 -2.35 1258 33.31
  غالبر لبنيات‌كالبر 13659 0.41 13590 -0.1 412 32.99
  غاذر كشت‌وصنعت‌پياذر 23068 5 21887 -0.38 722 30.31
  غبهار كشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان 14685 -2.97 14826 -2.04 518 28.62
  غشصفا شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ 47088 5 46762 4.27 1659 28.19
  غچين كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين 39500 -0.61 38706 -2.61 1636 23.66
  غپينو پارس‌ مينو 15009 -3.93 15360 -1.68 651 23.59
  غويتا ويتانا 19995 -3.27 20129 -2.62 878 22.93
  غمارگ مارگارين‌ 11101 4.49 11048 3.99 484 22.83
  غگرجي بيسكويت‌ گرجي‌ 30950 -0.88 30857 -1.18 1382 22.33
  غدام خوراك‌ دام‌ پارس‌ 46785 5 46327 3.97 2093 22.13
  غگلپا شير پاستوريزه پگاه گلپايگان 37650 -1.91 37716 -1.74 1734 21.75
  بهپاك صنعتي بهپاك 16700 3.5 16284 0.92 771 21.12
  غديس پاكديس 19589 5 19361 3.77 931 20.8
  غصينو صنعتي مينو 36343 -3 36393 -2.86 1773 20.53
  غمينو شركت صنايع غذايي مينو شرق 21381 -5 21543 -4.28 1095 19.67
  غگل گلوكوزان‌ 51569 1.97 51762 2.35 3075 16.83
  غپونه نوش پونه مشهد 13730 -2.76 13795 -2.29 829 16.64
  تبرك گروه كارخانجات صنعتي تبرك 7150 4.99 7144 4.9 454 15.74
  وبشهر توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ 4926 4.99 4879 3.99 357 13.67
  غشهداب كشت و صنعت شهداب ناب خراسان 6150 3.02 6141 2.86 587 10.46
  غشهد شهد ايران‌ 22050 0.49 21949 0.03 4888 4.49
  غپاك لبنيات‌ پاك‌ 5547 5 5452 3.2 -81 -67.31
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا