گروه: فلزات اساسي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


فمراد

آخرین قیمت: 26,000
تغییرات: 490
درصد تغییرات: 1.85
میانگین 3ماهه: 699,516
قیمت پایانی: 25,818
تغییرات: 672
درصد تغییرات: 2.54
حجم تجمیعی: 791,726

موج الیوت فمراد
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا