گروه: قند و شكر - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


قپيرا


 • قپيرا - فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر

  بازه:     موج الیوت صعودی
  سابقه سهام قپيرا - فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر

  اطلاعات سهام قپيرا - فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر در تاریخ 1398/5/26
  آخرین قیمت: 27,198
  تغییرات: 746
  درصد تغییرات: 2.82
  قیمت پایانی: 26,573
  تغییرات: 121
  درصد تغییرات: 0.46

  قیمت دیروز: 26,452
  اولین قیمت: 25,650
  میانگین 3ماهه: 164,972
    حجم تجمیعی: 44,067
  EPS: 1507
  P/E: 17.63

     بازه مجاز: 27,774 - 25,130
  تغییرات روز: 27,199 - 25,605
  کمترین قیمت عرضه: 27,188
  بیشترین قیمت تقاضا: 26,223
  تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 33
  تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 29

  روزهای مثبت متوالی
  یک روزه: 17 بار
  متوسط: 4.6 روز
  ماکزیمم: 10 روز
  روزهای منفی متوالی
  یک روزه: 16 بار
  متوسط: 5.0 روز
  ماکزیمم: 7 روز

  خرید حقیقی
  تعداد: 16
  حجم: 29,560
  درصد: 67%
  خرید حقوقی
  تعداد: 1
  حجم: 14,507
  درصد: 33%

  فروش حقیقی
  تعداد: 14
  حجم: 38,497
  درصد: 87%
  فروش حقوقی
  تعداد: 1
  حجم: 5,570
  درصد: 13%

  نوسانگیری:
      * قپیرا در آستانه صف خرید با حجم تقاضای بیشتر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
  میان مدت:
      * قپیرا دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 159 از منفی 300
      * قپیرا معاملات روزانه 100 تا 500میلیون تومان - امتیاز: مثبت 20 از مثبت 100
  بلند مدت:
      * قپیرا خرید بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 5 روز گذشته - امتیاز: منفی 2 از منفی 10
      * قپیرا کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
  کندل استیکها:
      * قپیرا کندل خرید خط قوی - امتیاز: مثبت 33 از مثبت 100
      * قپیرا کندل خرید کمربند نگهدارنده - امتیاز: مثبت 33 از مثبت 100
  روند تغییرات:
      * قپیرا رشد اندک در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 48 از مثبت 100
      * قپیرا رشد اندک در یک ماه اخیر - امتیاز: مثبت 12 از مثبت 50
      * قپیرا بیشترین رشد در شش ماه اخیر - امتیاز: منفی 5 از منفی 80
      * قپیرا بیشترین ضریب RSI اخطار فروش - امتیاز: منفی 16 از منفی 20
      * قپیرا کمترین ضریب MFI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 20
   آخرین به روزرسانی: 12:34:35 1398/5/26

  جهت درج نظر و ورود به سیستم اینجا کلیک کنید

  سطوح حمایت و مقاومت سهم قپيرا بر اساس سابقه


  7,200  7,386  14,666  21,630  24,570   26,573   27,599  27,781  27,916  30,945  تغییرات سهم قپيرا در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
  1.4 2.7 4.1 5.3 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 7.3


  تغییرات سهم قپيرا در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
  0.2 0.3 0.8 1.5 1.3 1.4 1.5 3.0 3.6 4.1


  سهام گروه قند و شكر

  نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
  قشكر شكرشاهرود 18495 -1.64 18801 -0.02 60 313.35
  قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ 22600 1.44 23632 6.07 189 125.04
  قشرين قند شيرين‌ خراسان‌ 9800 -6.59 9965 -5.01 82 121.52
  قنقش قندنقش‌جهان‌ 14500 -1.83 14732 -0.26 385 38.26
  قشير قندشيروان‌ ،قوچان‌ وبجنورد 7132 -1.31 7219 -0.11 246 29.35
  قچار فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال 33286 5 33286 5 1212 27.46
  قنيشا قند نيشابور 13900 -0.45 14225 1.88 743 19.15
  قپيرا فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر 27198 2.82 26573 0.46 1507 17.63
  قشهد شهد 15105 0.28 15149 0.57 867 17.47
  قلرست قند لرستان‌ 9387 -1.61 9348 -2.02 666 14.04
  قزوين كارخانجات‌ قند قزوين‌ 12390 -2.04 12366 -2.23 1074 11.51
  قصفها قنداصفهان‌ 23299 0.01 23320 0.1 2192 10.64
  قمرو قند مرودشت‌ 13799 -2.97 13684 -3.78 1445 9.47
  قهكمت قندهكمتان‌ 18300 -1.49 18282 -1.59 2136 8.56
  قجام فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ 7025 -3.78 7130 -2.34 0 0
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا