گروه: قند و شكر - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  قپيرا

  آخرین قیمت: 41,400
  تغییرات: 1467
  درصد تغییرات: 3.42
  میانگین 3ماهه: 43,841
  قیمت پایانی: 42,633
  تغییرات: 234
  درصد تغییرات: 0.55
  حجم تجمیعی: 17,925

  موج الیوت قپيرا
  • قپيرا - فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام قپيرا - فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر

   اطلاعات سهام قپيرا - فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر در تاریخ 1398/9/20
   آخرین قیمت: 41,400
   تغییرات: 1467
   درصد تغییرات: 3.42
   قیمت پایانی: 42,633
   تغییرات: 234
   درصد تغییرات: 0.55
   قیمت دیروز: 42,867
   اولین قیمت: 41,770
   میانگین 3ماهه: 43,841
     حجم تجمیعی: 17,925
   EPS: 1678
   P/E: 25.41

      بازه مجاز: 45,010 - 40,724
   تغییرات روز: 43,599 - 41,000
   کمترین قیمت عرضه: 42,000
   بیشترین قیمت تقاضا: 41,160
   موج الیوت قپيرا و اهداف قیمتی سهم
   17576
   3723
   34893
   21871
   44379 36434 35428
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 30
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 27

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 19 بار
   متوسط: 5.2 روز
   ماکزیمم: 10 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 19 بار
   متوسط: 6.3 روز
   ماکزیمم: 7 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: nan%
   خرید حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: nan%

   فروش حقیقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: nan%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: nan%

   نوسانگیری:
       * قپیرا دارای صف خرید سنگین با حجم تقاضای بالا - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
   میان مدت:
       * قپیرا دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 262 از منفی 300
       * قپیرا معاملات روزانه 100 تا 500میلیون تومان - امتیاز: مثبت 32 از مثبت 100
       * قپیرا مبادله با حجمهای مشکوک - امتیاز: مثبت 176 از مثبت 200
   بلند مدت:
       * قپیرا با فاصله زیاد تا حمایت و خطر زیان بیشتر - امتیاز: منفی 48 از منفی 100
       * قپیرا روند تغییرات کلی سهم صعودی است - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 20
       * قپیرا کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * قپیرا بیشترین رشد در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 88 از مثبت 120
       * قپیرا بیشترین رشد در یک هفته اخیر - امتیاز: مثبت 92 از مثبت 100
       * قپیرا بیشترین رشد در دو هفته اخیر - امتیاز: منفی 57 از منفی 80
       * قپیرا بیشترین رشد در یک ماه اخیر - امتیاز: مثبت 20 از مثبت 50
       * قپیرا بیشترین رشد در سه ماه اخیر - امتیاز: منفی 15 از منفی 40
       * قپیرا بیشترین رشد در یکسال اخیر - امتیاز: منفی 35 از منفی 100
       * قپیرا موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 119 از مثبت 200
       * قپیرا موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 155 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * قپیرا واگرایی در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 45 از مثبت 100
       * قپیرا واگرایی اخیر در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 43 از مثبت 100
       * قپیرا اخطار فروش بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: منفی 172 از منفی 200
       * قپیرا اخطار فروش در سقف کانال بولینگر - امتیاز: منفی 71 از منفی 100
    آخرین به روزرسانی: 08:12:44 1398/9/21

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم قپيرا بر اساس سابقه


   3,723  7,200  17,576  21,871  34,893  35,428  36,434   42,633   44,379   تغییرات سهم قپيرا در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   2.8 2.0 2.2 2.8 3.7 4.8 4.8 5.3 5.1 6.3


   تغییرات سهم قپيرا در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.8 1.9 3.0 3.7 4.2 4.1 4.4 4.8 5.6 5.6


   سهام گروه قند و شكر

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ 24924 -5 25024 -4.62 134 186.75
   قشرين قند شيرين‌ خراسان‌ 13621 -3 13625 -2.97 131 104.01
   قشكر شكرشاهرود 19500 -4.36 19871 -2.54 337 58.96
   قشير قندشيروان‌ ،قوچان‌ وبجنورد 22262 -5 22262 -5 418 53.26
   قنقش قندنقش‌جهان‌ 19635 4 19635 4 385 51
   قلرست قند لرستان‌ 16500 -3.06 16699 -1.89 539 30.98
   قچار فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال 46770 3.61 46016 1.94 1723 26.71
   قپيرا فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر 41400 -3.42 42633 -0.55 1678 25.41
   قشهد شهد 17610 -2.75 17642 -2.57 738 23.91
   قصفها قنداصفهان‌ 39086 -1.86 39361 -1.17 2008 19.6
   قمرو قند مرودشت‌ 26600 -2.38 26910 -1.24 1507 17.86
   قنيشا قند نيشابور 14230 -4.28 14248 -4.16 861 16.55
   قزوين كارخانجات‌ قند قزوين‌ 16415 -3.69 16708 -1.97 1223 13.66
   قهكمت قندهكمتان‌ 28999 1.62 28766 0.81 2136 13.47
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا