گروه: قند و شكر - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  قثابت

  آخرین قیمت: 3,339
  تغییرات: 64
  درصد تغییرات: 1.95
  میانگین 3ماهه: 45,643,920
  قیمت پایانی: 3,300
  تغییرات: 25
  درصد تغییرات: 0.76
  حجم تجمیعی: 153,317,395

  • قثابت - قند ثابت‌ خراسان‌

   بازه:
   سابقه سهام قثابت - قند ثابت‌ خراسان‌

   اطلاعات سهام قثابت - قند ثابت‌ خراسان‌ در تاریخ 1400/7/17
   آخرین قیمت: 3,339
   تغییرات: 64
   درصد تغییرات: 1.95
   قیمت پایانی: 3,300
   تغییرات: 25
   درصد تغییرات: 0.76
   قیمت دیروز: 3,275
   اولین قیمت: 3,170
   میانگین 3ماهه: 45,643,920
     حجم تجمیعی: 153,317,395
   EPS: -10
   P/E: -330

      بازه مجاز: 3,438 - 3,112
   تغییرات روز: 3,438 - 3,112
   کمترین قیمت عرضه: 3,339
   بیشترین قیمت تقاضا: 3,339
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 9
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 19

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 4 بار
   متوسط: 4.0 روز
   ماکزیمم: 1 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 0 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 8 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 2,305
   حجم: 149,100,583
   درصد: 97%
   خرید حقوقی
   تعداد: 2
   حجم: 4,216,812
   درصد: 3%

   فروش حقیقی
   تعداد: 2,612
   حجم: 152,524,469
   درصد: 99%
   فروش حقوقی
   تعداد: 5
   حجم: 792,926
   درصد: 1%

   نوسانگیری:
       * قثابت در آخرین وضعیت، قیمت سهام تمایل به افزایش دارد - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
       * قثابت در آستانه صف خرید با حجم تقاضای بیشتر - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
       * قثابت دارای نوسان زیاد با حجم معامله بالا - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
       * قثابت صف خرید نیست و قابل خریداری است - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   میان مدت:
       * قثابت دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 12 از مثبت 50
       * قثابت معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * قثابت دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 10
       * قثابت مبادله با حجمهای مشکوک - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   بلند مدت:
       * قثابت روند تغییرات کلی سهم صعودی است - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
   اندیکاتورها:
       * قثابت کندل خرید خط قوی - امتیاز: مثبت 50 از مثبت 100
   کندل استیکها:
       * قثابت بیشترین رشد در یک هفته اخیر - امتیاز: منفی 1 از منفی 1
       * قثابت رشد اندک در دو هفته اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * قثابت بیشترین ریزش در یک ماه اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * قثابت بیشترین ریزش در سه ماه اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * قثابت بیشترین ریزش در شش ماه اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * قثابت بیشترین ریزش در یکسال اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   روند تغییرات:
       * قثابت همگرایی اخیر در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش - امتیاز: منفی 15 از منفی 20
       * قثابت واگرایی اخیر در کف اندیکاتور RSI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 100
       * قثابت واگرایی اخیر در سقف اندیکاتور RSI اخطار فروش - امتیاز: منفی 72 از منفی 200
       * قثابت همگرایی اخیر در کف اندیکاتور RSI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 84 از مثبت 200
       * قثابت کمترین ضریب RSI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 10
       * قثابت کمترین ضریب MFI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 10
       * قثابت کمترین ضریب CCI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 10
       * قثابت مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
       * قثابت مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
       * قثابت اخطار فروش بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: منفی 3 از منفی 10
    آخرین به روزرسانی: 10:14:00 1402/4/10

   نام کاربری:
    کلمه عبور:


   تغییرات سهم قثابت در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -1.7 -3.3 -4.4 -5.3 -6.1 -7.2 -7.4 -8.3 -8.7 -8.9


   تغییرات سهم قثابت در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -2.5 -4.6 -6.2 -8.4 -9.3 -11.3 -14.5 -17.6 -19.7 -21.8


   سهام گروه قند و شكر

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   قشرين قند شيرين‌ خراسان‌ 16478 -3 16488 -2.94 23 716.87
   قشير قندشيروان‌ ،قوچان‌ وبجنورد 22875 5 22736 4.36 340 66.87
   قچار فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال 12449 -5 12596 -3.88 237 53.15
   قصفها قنداصفهان‌ 109650 -5 110410 -4.34 3154 35.01
   قيستو شركت قند بيستون 22421 -3 22710 -1.75 727 31.24
   قزوين كارخانجات‌ قند قزوين‌ 32000 -2.68 32460 -1.28 1149 28.25
   قنيشا قند نيشابور 40400 -4.4 40600 -3.93 1447 28.06
   قپيرا فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر 8500 -0.35 8520 -0.12 372 22.9
   قمرو قند مرودشت‌ 32940 4.97 32830 4.62 1874 17.52
   قشهد شهد 16260 0.12 16400 0.99 959 17.1
   قلرست قند لرستان‌ 21470 -3.94 21870 -2.15 1681 13.01
   قجام فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ 5797 1.99 5774 1.58 0 0
   قنقش قندنقش‌جهان‌ 95657 2 95657 2 -1148 -83.32
   قشكر شكرشاهرود 3065 -4.99 3134 -2.85 -16 -195.87
   قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ 3339 1.95 3300 0.76 -10 -330
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا