گروه: قند و شكر - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  قشير

  آخرین قیمت: 32,851
  تغییرات: 1728
  درصد تغییرات: 5
  میانگین 3ماهه: 4,687,867
  قیمت پایانی: 32,852
  تغییرات: 1727
  درصد تغییرات: 4.99
  حجم تجمیعی: 1,462,224

  موج الیوت قشير
  • قشير - قندشيروان‌ ،قوچان‌ وبجنورد

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام قشير - قندشيروان‌ ،قوچان‌ وبجنورد

   اطلاعات سهام قشير - قندشيروان‌ ،قوچان‌ وبجنورد در تاریخ 1399/10/27
   آخرین قیمت: 32,851
   تغییرات: 1728
   درصد تغییرات: 5
   قیمت پایانی: 32,852
   تغییرات: 1727
   درصد تغییرات: 4.99
   قیمت دیروز: 34,579
   اولین قیمت: 32,851
   میانگین 3ماهه: 4,687,867
     حجم تجمیعی: 1,462,224
   EPS: 166
   P/E: 197.9

      بازه مجاز: 36,307 - 32,851
   تغییرات روز: 32,902 - 32,851
   کمترین قیمت عرضه: 32,851
   بیشترین قیمت تقاضا: 0
   موج الیوت قشير و اهداف قیمتی سهم
   6075
   1180
   10311
   5275
   12664 10358
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 23
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 41

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 2 بار
   متوسط: 1.3 روز
   ماکزیمم: 4 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 2 بار
   متوسط: 1.3 روز
   ماکزیمم: 6 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 141
   حجم: 992,224
   درصد: 68%
   خرید حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 470,000
   درصد: 32%

   فروش حقیقی
   تعداد: 237
   حجم: 1,462,224
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * قشیر در آستانه صف فروش با حجم عرضه بیشتر - امتیاز: منفی 3 از منفی 10
       * قشیر صف خرید یا صف فروش نیست - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
   میان مدت:
       * قشیر دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 2 از منفی 300
       * قشیر معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
       * قشیر دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 20
   بلند مدت:
       * قشیر کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * قشیر بیشترین رشد در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 59 از مثبت 120
       * قشیر موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 103 از مثبت 200
       * قشیر موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 136 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * قشیر مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 127 از مثبت 300
    آخرین به روزرسانی: 10:40:46 1399/12/10

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم قشير بر اساس سابقه


   1,180  1,700  5,275  6,075  10,311  10,358  12,664   32,852   تغییرات سهم قشير در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.2 -1.1 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4


   تغییرات سهم قشير در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -3.9 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8 -7.8


   سهام گروه قند و شكر

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   قشير قندشيروان‌ ،قوچان‌ وبجنورد 32851 -5 32852 -4.99 166 197.9
   قچار فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال 65315 -5 67015 -2.53 550 121.85
   قنيشا قند نيشابور 59170 -4.99 59190 -4.96 525 112.74
   قصفها قنداصفهان‌ 160450 -5 162070 -4.04 3282 49.38
   قپيرا فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر 113200 -4.99 118110 -0.87 2623 45.03
   قمرو قند مرودشت‌ 29190 -4.98 30460 -0.85 718 42.42
   قزوين كارخانجات‌ قند قزوين‌ 38730 -4.98 40230 -1.3 950 42.35
   قشهد شهد 34020 -5 35590 -0.61 1077 33.05
   قنقش قندنقش‌جهان‌ 74589 -2 76539 0.56 2877 26.6
   قهكمت قندهكمتان‌ 43800 -4.99 45920 -0.39 1882 24.4
   قلرست قند لرستان‌ 32870 -5 34580 -0.06 1419 24.37
   قجام فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ 16827 -3 17329 -0.1 0 0
   قشرين قند شيرين‌ خراسان‌ 19248 -3 19383 -2.32 -199 -97.4
   قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ 61250 -4.99 61540 -4.54 -393 -156.59
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا