گروه: قند و شكر - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  قصفها

  آخرین قیمت: 137,714
  تغییرات: 7248
  درصد تغییرات: 5
  میانگین 3ماهه: 526,722
  قیمت پایانی: 142,086
  تغییرات: 2876
  درصد تغییرات: 1.98
  حجم تجمیعی: 201,991

  موج الیوت قصفها
  • قصفها - قنداصفهان‌

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام قصفها - قنداصفهان‌

   اطلاعات سهام قصفها - قنداصفهان‌ در تاریخ 1399/2/16
   آخرین قیمت: 137,714
   تغییرات: 7248
   درصد تغییرات: 5
   قیمت پایانی: 142,086
   تغییرات: 2876
   درصد تغییرات: 1.98
   قیمت دیروز: 144,962
   اولین قیمت: 147,800
   میانگین 3ماهه: 526,722
     حجم تجمیعی: 201,991
   EPS: 2362
   P/E: 60.15

      بازه مجاز: 152,210 - 137,714
   تغییرات روز: 147,800 - 137,714
   کمترین قیمت عرضه: 137,714
   بیشترین قیمت تقاضا: 137,714
   موج الیوت قصفها و اهداف قیمتی سهم
   9273
   4432
   18054
   5332
   44624 31452 30326
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 38
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 18

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 18 بار
   متوسط: 7.1 روز
   ماکزیمم: 10 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 23 بار
   متوسط: 8.9 روز
   ماکزیمم: 10 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 220
   حجم: 199,991
   درصد: 99%
   خرید حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 2,000
   درصد: 1%

   فروش حقیقی
   تعداد: 89
   حجم: 201,991
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * قصفها دارای صف خرید سنگین با حجم تقاضای بالا - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
   میان مدت:
       * قصفها دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 101 از منفی 300
       * قصفها معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
   بلند مدت:
       * قصفها با فاصله زیاد تا حمایت و خطر زیان بیشتر - امتیاز: منفی 96 از منفی 100
       * قصفها روند تغییرات کلی سهم صعودی است - امتیاز: مثبت 9 از مثبت 20
       * قصفها کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
   اندیکاتورها:
       * قصفها کندل فروش دوجی استار - امتیاز: منفی 13 از منفی 100
   کندل استیکها:
       * قصفها بیشترین رشد در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 31 از مثبت 120
       * قصفها بیشترین رشد در یک هفته اخیر - امتیاز: مثبت 30 از مثبت 100
       * قصفها بیشترین رشد در دو هفته اخیر - امتیاز: منفی 20 از منفی 80
       * قصفها بیشترین رشد در یک ماه اخیر - امتیاز: مثبت 45 از مثبت 50
       * قصفها بیشترین رشد در سه ماه اخیر - امتیاز: منفی 26 از منفی 40
       * قصفها بیشترین رشد در شش ماه اخیر - امتیاز: منفی 36 از منفی 80
       * قصفها بیشترین رشد در یکسال اخیر - امتیاز: منفی 17 از منفی 100
       * قصفها موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 200
       * قصفها موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 37 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * قصفها بیشترین ضریب RSI اخطار فروش - امتیاز: منفی 6 از منفی 20
       * قصفها بیشترین ضریب CCI اخطار فروش - امتیاز: منفی 6 از منفی 20
       * قصفها مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 277 از مثبت 300
       * قصفها اخطار فروش بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: منفی 61 از منفی 100
       * قصفها اخطار فروش بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: منفی 150 از منفی 200
    آخرین به روزرسانی: 06:26:20 1399/9/2

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم قصفها بر اساس سابقه


   4,432  5,332  7,400  9,273  18,054  30,326  31,452  44,624   142,086   تغییرات سهم قصفها در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.3 2.0 3.6 5.5 6.6 7.9 9.5 11.6 13.3 14.2


   تغییرات سهم قصفها در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   1.7 2.6 4.4 6.6 8.9 10.4 11.8 12.0 12.8 13.8


   سهام گروه قند و شكر

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   قشير قندشيروان‌ ،قوچان‌ وبجنورد 44417 -5 44938 -3.88 117 384.09
   قشكر شكرشاهرود 33290 -5 34039 -2.86 306 111.24
   قشهد شهد 27210 -5 27948 -2.42 371 75.33
   قنيشا قند نيشابور 31018 -5 32453 -0.6 531 61.12
   قصفها قنداصفهان‌ 137714 -5 142086 -1.98 2362 60.15
   قلرست قند لرستان‌ 31308 -5 32202 -2.28 590 54.58
   قمرو قند مرودشت‌ 55189 5 54589 3.86 1274 42.85
   قچار فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال 55862 -5 57456 -2.29 1675 34.3
   قپيرا فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر 84649 0.39 84024 -0.35 2475 33.95
   قزوين كارخانجات‌ قند قزوين‌ 33829 -5 34888 -2.02 1244 28.05
   قهكمت قندهكمتان‌ 39898 5 38749 1.97 1966 19.71
   قجام فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ 14541 -3 14753 -1.58 0 0
   قشرين قند شيرين‌ خراسان‌ 18358 -3 18813 -0.59 -211 -89.16
   قنقش قندنقش‌جهان‌ 87876 -2 89098 -0.64 -546 -163.18
   قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ 63001 -5 64337 -2.98 -121 -531.71
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا