گروه: قند و شكر - بازار فرابورس نارنجی با 2% تغییرات


  قنقش

  آخرین قیمت: 87,876
  تغییرات: 1793
  درصد تغییرات: 2
  میانگین 3ماهه: 358,753
  قیمت پایانی: 89,098
  تغییرات: 571
  درصد تغییرات: 0.64
  حجم تجمیعی: 35,170

  موج الیوت قنقش
  • قنقش - قندنقش‌جهان‌

   بازه:     موج شماره 5 الیوت نزولی
   سابقه سهام قنقش - قندنقش‌جهان‌

   اطلاعات سهام قنقش - قندنقش‌جهان‌ در تاریخ 1399/2/16
   آخرین قیمت: 87,876
   تغییرات: 1793
   درصد تغییرات: 2
   قیمت پایانی: 89,098
   تغییرات: 571
   درصد تغییرات: 0.64
   قیمت دیروز: 89,669
   اولین قیمت: 87,876
   میانگین 3ماهه: 358,753
     حجم تجمیعی: 35,170
   EPS: -546
   P/E: -163.18

      بازه مجاز: 91,462 - 87,876
   تغییرات روز: 87,876 - 87,876
   کمترین قیمت عرضه: 87,876
   بیشترین قیمت تقاضا: 0
   موج الیوت قنقش و اهداف قیمتی سهم
   6540
   9153
   2235
   6181
   2850 2235 544
       موج شماره 5 الیوت نزولی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 39
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 5

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 11 بار
   متوسط: 3.4 روز
   ماکزیمم: 10 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 8 بار
   متوسط: 4.2 روز
   ماکزیمم: 7 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 76
   حجم: 35,170
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 4
   حجم: 35,170
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * قنقش در آستانه صف فروش با حجم عرضه بیشتر - امتیاز: منفی 6 از منفی 10
       * قنقش صف خرید یا صف فروش نیست - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
   میان مدت:
       * قنقش دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 243 از منفی 300
       * قنقش معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
       * قنقش مبادله با حجمهای مشکوک - امتیاز: مثبت 147 از مثبت 200
   بلند مدت:
       * قنقش خرید بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 5 روز گذشته - امتیاز: منفی 9 از منفی 10
       * قنقش با فاصله زیاد تا حمایت و خطر زیان بیشتر - امتیاز: منفی 93 از منفی 100
   کندل استیکها:
       * قنقش بیشترین رشد در دو هفته اخیر - امتیاز: منفی 8 از منفی 80
       * قنقش بیشترین رشد در سه ماه اخیر - امتیاز: منفی 36 از منفی 40
       * قنقش بیشترین رشد در شش ماه اخیر - امتیاز: منفی 76 از منفی 80
       * قنقش بیشترین رشد در یکسال اخیر - امتیاز: منفی 73 از منفی 100
       * قنقش موج شماره 5 الیوت نزولی - امتیاز: منفی 50 از منفی 200
       * قنقش موج شماره 5 الیوت نزولی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: منفی 91 از منفی 200
   روند تغییرات:
       * قنقش بیشترین ضریب RSI اخطار فروش - امتیاز: منفی 20 از منفی 20
       * قنقش بیشترین ضریب MFI اخطار فروش - امتیاز: منفی 20 از منفی 20
       * قنقش اخطار فروش بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: منفی 26 از منفی 100
       * قنقش مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: مثبت 186 از مثبت 200
    آخرین به روزرسانی: 06:26:20 1399/9/2

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم قنقش بر اساس سابقه


   544  2,235  2,235  2,850  6,181  6,540  9,153  9,300   89,098   تغییرات سهم قنقش در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   2.3 5.0 6.4 9.0 10.9 13.5 15.0 16.4 18.0 19.9


   تغییرات سهم قنقش در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   2.8 4.4 6.5 8.4 13.4 15.5 17.3 19.7 24.7 26.7


   سهام گروه قند و شكر

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   قشير قندشيروان‌ ،قوچان‌ وبجنورد 44417 -5 44938 -3.88 117 384.09
   قشكر شكرشاهرود 33290 -5 34039 -2.86 306 111.24
   قشهد شهد 27210 -5 27948 -2.42 371 75.33
   قنيشا قند نيشابور 31018 -5 32453 -0.6 531 61.12
   قصفها قنداصفهان‌ 137714 -5 142086 -1.98 2362 60.15
   قلرست قند لرستان‌ 31308 -5 32202 -2.28 590 54.58
   قمرو قند مرودشت‌ 55189 5 54589 3.86 1274 42.85
   قچار فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال 55862 -5 57456 -2.29 1675 34.3
   قپيرا فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر 84649 0.39 84024 -0.35 2475 33.95
   قزوين كارخانجات‌ قند قزوين‌ 33829 -5 34888 -2.02 1244 28.05
   قهكمت قندهكمتان‌ 39898 5 38749 1.97 1966 19.71
   قجام فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ 14541 -3 14753 -1.58 0 0
   قشرين قند شيرين‌ خراسان‌ 18358 -3 18813 -0.59 -211 -89.16
   قنقش قندنقش‌جهان‌ 87876 -2 89098 -0.64 -546 -163.18
   قثابت قند ثابت‌ خراسان‌ 63001 -5 64337 -2.98 -121 -531.71
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا