گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  كاذر

  آخرین قیمت: 36,370
  تغییرات: 1910
  درصد تغییرات: 4.99
  میانگین 3ماهه: 3,520,455
  قیمت پایانی: 37,920
  تغییرات: 360
  درصد تغییرات: 0.94
  حجم تجمیعی: 245,067

  موج الیوت كاذر
  • كاذر - فرآورده‌هاي‌نسوزآذر

   بازه:     موج شماره 4 الیوت صعودی
   سابقه سهام كاذر - فرآورده‌هاي‌نسوزآذر

   اطلاعات سهام كاذر - فرآورده‌هاي‌نسوزآذر در تاریخ 1399/10/27
   آخرین قیمت: 36,370
   تغییرات: 1910
   درصد تغییرات: 4.99
   قیمت پایانی: 37,920
   تغییرات: 360
   درصد تغییرات: 0.94
   قیمت دیروز: 38,280
   اولین قیمت: 36,370
   میانگین 3ماهه: 3,520,455
     حجم تجمیعی: 245,067
   EPS: 880
   P/E: 43.09

      بازه مجاز: 40,190 - 36,370
   تغییرات روز: 36,370 - 36,370
   کمترین قیمت عرضه: 36,370
   بیشترین قیمت تقاضا: 36,120
   موج الیوت كاذر و اهداف قیمتی سهم
   5016
   329
   11341
   7388 6315
   15011 12188
       موج شماره 4 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 27
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 23

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 7 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 3 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 139
   حجم: 245,067
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 10
   حجم: 245,067
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * کاذر در آخرین وضعیت، قیمت سهام تمایل به افزایش دارد - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
       * کاذر روزهای زیادی صف خرید یا صف فروش شده است - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
       * کاذر دارای صف خرید سنگین با حجم تقاضای بالا - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
   میان مدت:
       * کاذر دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 110 از مثبت 300
       * کاذر معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
       * کاذر دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 11 از مثبت 20
       * کاذر مبادله با حجمهای مشکوک - امتیاز: مثبت 150 از مثبت 200
   بلند مدت:
       * کاذر فروش بالای حقوقی نسبت به خرید آن در 5 روز گذشته - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
       * کاذر خریداران قدرتمندتر در سه روز گذشته - امتیاز: مثبت 98 از مثبت 200
       * کاذر کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * کاذر بیشترین رشد در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 107 از مثبت 120
       * کاذر موج شماره 4 الیوت صعودی - امتیاز: منفی 56 از منفی 100
   روند تغییرات:
       * کاذر مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور زیستا - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 10
       * کاذر مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 176 از مثبت 300
       * کاذر اخطار فروش در سقف کانال بولینگر - امتیاز: منفی 62 از منفی 100
    آخرین به روزرسانی: 04:24:17 1399/10/27

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم كاذر بر اساس سابقه


   329  1,184  5,016  6,315  7,388  11,341  12,188  15,011   37,920   تغییرات سهم كاذر در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   1.7 2.4 3.0 4.1 4.7 5.1 5.4 5.8 6.6 7.3


   تغییرات سهم كاذر در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   2.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   ساذري آذريت‌ 5994 2.99 5820 0 35 166.29
   كمرجان بازرگاني و توليدي مرجان كار 108713 -5 111013 -2.99 936 118.6
   كساپا سايپاشيشه‌ 40660 -5 42390 -0.96 453 93.58
   كمينا شيشه سازي مينا 37670 -5 37707 -4.91 709 53.18
   كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌ 29030 -3.91 29940 -0.89 569 52.62
   كتوكا توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا 29700 2.1 30229 3.92 631 47.91
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 25690 -4.99 26110 -3.44 553 47.22
   كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 58160 -5 59390 -2.99 1347 44.09
   كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 36370 -4.99 37920 -0.94 880 43.09
   كگاز شيشه‌ و گاز 19470 -4.98 20050 -2.15 576 34.81
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 33950 -4.98 34480 -3.5 1165 29.6
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 50000 -4.4 49920 -4.55 2075 24.06
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 12910 -4.93 13030 -4.05 593 21.97
   كابگن آبگينه‌ 5103 0.99 5054 0.02 -1072 -4.71
   سپرمي پرميت 8593 1.99 8427 0.02 -1608 -5.24
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 11383 -3 11718 -0.14 -543 -21.58
   سايرا ايرانيت‌ 43052 2 43052 2 -1643 -26.2
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 15692 -2 15924 -0.55 -257 -61.96
   كسرام پارس‌ سرام‌ 11710 -4.95 12280 -0.32 -27 -454.81
   كايتا ايتالران‌ 9742 4.99 9279 0 -11 -843.55
   كفپارس فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ 5010 -4.93 5230 -0.76 -6 -871.67
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا