گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار فرابورس نارنجی با 2% تغییرات


  كايتا

  آخرین قیمت: 101,023
  تغییرات: 1980
  درصد تغییرات: 2
  میانگین 3ماهه: 23,951
  قیمت پایانی: 99,108
  تغییرات: 65
  درصد تغییرات: 0.07
  حجم تجمیعی: 3,307

  موج الیوت كايتا
  • كايتا - ايتالران‌

   بازه:     موج شماره 4 الیوت صعودی
   سابقه سهام كايتا - ايتالران‌

   اطلاعات سهام كايتا - ايتالران‌ در تاریخ 1399/2/16
   آخرین قیمت: 101,023
   تغییرات: 1980
   درصد تغییرات: 2
   قیمت پایانی: 99,108
   تغییرات: 65
   درصد تغییرات: 0.07
   قیمت دیروز: 99,043
   اولین قیمت: 101,023
   میانگین 3ماهه: 23,951
     حجم تجمیعی: 3,307
   EPS: -450
   P/E: -220.24

      بازه مجاز: 101,023 - 97,063
   تغییرات روز: 101,023 - 101,023
   کمترین قیمت عرضه: 0
   بیشترین قیمت تقاضا: 101,023
   موج الیوت كايتا و اهداف قیمتی سهم
   21761
   10641
   37492
   38917 12539
   72756 52290 47361
       موج شماره 4 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 28
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 18

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 12 بار
   متوسط: 4.8 روز
   ماکزیمم: 10 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 20 بار
   متوسط: 5.5 روز
   ماکزیمم: 10 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%
   خرید حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 3,307
   درصد: 100%

   فروش حقیقی
   تعداد: 11
   حجم: 3,307
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * کایتا دارای صف خرید سنگین با حجم تقاضای بالا - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
   میان مدت:
       * کایتا در آخرین معاملات، خرید حقوقی بیشتر از فروش آن است - امتیاز: منفی 10 از منفی 10
       * کایتا معاملات روزانه 100 تا 500میلیون تومان - امتیاز: مثبت 17 از مثبت 100
   بلند مدت:
       * کایتا با فاصله زیاد تا حمایت و خطر زیان بیشتر - امتیاز: منفی 13 از منفی 100
   کندل استیکها:
       * کایتا رشد اندک در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 27 از مثبت 100
       * کایتا موج شماره 4 الیوت صعودی - امتیاز: منفی 33 از منفی 100
   روند تغییرات:
       * کایتا واگرایی در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش بر اساس آخرین قیمت - امتیاز: منفی 33 از منفی 100
       * کایتا واگرایی در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش - امتیاز: منفی 53 از منفی 100
       * کایتا مناسب خرید بر اساس اندیکاتور ایچیموکو - امتیاز: مثبت 84 از مثبت 100
       * کایتا کمترین ضریب CCI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 20
    آخرین به روزرسانی: 06:26:20 1399/9/2

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم كايتا بر اساس سابقه


   10,641  12,539  21,761  37,492  38,917  42,000  47,361  52,290  72,756   99,108   تغییرات سهم كايتا در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.3 0.6 0.8 2.0 2.5 3.7 4.2 4.6 4.8 5.1


   تغییرات سهم كايتا در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   1.0 1.1 1.5 0.6 0.3 1.0 1.7 2.3 2.4 2.4


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   كمينا شيشه سازي مينا 29113 -3 29609 -1.35 178 166.34
   سايرا ايرانيت‌ 28399 1.66 27545 -1.4 220 125.2
   كساپا سايپاشيشه‌ 27397 -5 28203 -2.2 291 96.92
   كمرجان بازرگاني و توليدي مرجان كار 40845 -5 41621 -3.19 474 87.81
   كگاز شيشه‌ و گاز 58076 -5 58810 -3.8 731 80.45
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 12450 -2.52 12855 0.65 160 80.34
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 40293 -5 41093 -3.11 776 52.95
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 45772 -5 45774 -5 1102 41.54
   كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 76000 -0.65 78269 2.32 2095 37.36
   كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌ 49846 -5 50009 -4.69 1445 34.61
   كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 40415 -5 41168 -3.23 1202 34.25
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 20141 -5 20665 -2.53 647 31.94
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 89024 -5 92451 -1.34 3363 27.49
   كابگن آبگينه‌ 3743 1 3712 0.16 -1072 -3.46
   سپرمي پرميت 8070 2 7924 0.15 -1608 -4.93
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 9532 -1.99 9702 -0.25 -280 -34.65
   كسرام پارس‌ سرام‌ 141876 -5 142390 -4.66 -911 -156.3
   كايتا ايتالران‌ 101023 2 99108 0.07 -450 -220.24
   ساذري آذريت‌ 134519 -2 136318 -0.69 -612 -222.74
   سفاسي شركت فارسيت اهواز 6629 -3 6844 0.15 -30 -228.13
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا