گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  كساپا

  آخرین قیمت: 27,397
  تغییرات: 1441
  درصد تغییرات: 5
  میانگین 3ماهه: 3,266,344
  قیمت پایانی: 28,203
  تغییرات: 635
  درصد تغییرات: 2.2
  حجم تجمیعی: 3,536,375

  موج الیوت كساپا
  • كساپا - سايپاشيشه‌

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام كساپا - سايپاشيشه‌

   اطلاعات سهام كساپا - سايپاشيشه‌ در تاریخ 1399/2/16
   آخرین قیمت: 27,397
   تغییرات: 1441
   درصد تغییرات: 5
   قیمت پایانی: 28,203
   تغییرات: 635
   درصد تغییرات: 2.2
   قیمت دیروز: 28,838
   اولین قیمت: 28,839
   میانگین 3ماهه: 3,266,344
     حجم تجمیعی: 3,536,375
   EPS: 291
   P/E: 96.92

      بازه مجاز: 30,279 - 27,397
   تغییرات روز: 30,000 - 27,397
   کمترین قیمت عرضه: 27,397
   بیشترین قیمت تقاضا: 27,397
   موج الیوت كساپا و اهداف قیمتی سهم
   2182
   1140
   4412
   1431
   10906 7514 6447
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 43
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 15

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 26 بار
   متوسط: 7.6 روز
   ماکزیمم: 10 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 23 بار
   متوسط: 9.1 روز
   ماکزیمم: 8 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 1,216
   حجم: 3,536,375
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 486
   حجم: 3,431,375
   درصد: 97%
   فروش حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 105,000
   درصد: 3%

   نوسانگیری:
       * کساپا در آخرین وضعیت، قیمت سهام تمایل به کاهش دارد. - امتیاز: منفی 3 از منفی 10
       * کساپا در فاز استراحت که به زودی صعودی می شوند - امتیاز: مثبت 17 از مثبت 20
       * کساپا روزهای زیادی صف خرید یا صف فروش شده است - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
       * کساپا در آستانه صف فروش با حجم عرضه بیشتر - امتیاز: منفی 7 از منفی 10
       * کساپا صف خرید یا صف فروش نیست - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
   میان مدت:
       * کساپا دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 207 از منفی 300
       * کساپا معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
       * کساپا دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 20
   بلند مدت:
       * کساپا فروشندگان قدرتمندتر در سه روز گذشته - امتیاز: منفی 152 از منفی 200
       * کساپا کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
   اندیکاتورها:
       * کساپا کندل خرید خط قوی - امتیاز: مثبت 36 از مثبت 100
   کندل استیکها:
       * کساپا بیشترین ریزش در سه روز اخیر - امتیاز: منفی 97 از منفی 120
       * کساپا بیشترین ریزش در یک هفته اخیر - امتیاز: منفی 88 از منفی 100
       * کساپا بیشترین ریزش در دو هفته اخیر - امتیاز: مثبت 21 از مثبت 80
       * کساپا بیشترین رشد در سه ماه اخیر - امتیاز: منفی 3 از منفی 40
       * کساپا بیشترین رشد در شش ماه اخیر - امتیاز: منفی 64 از منفی 80
       * کساپا بیشترین رشد در یکسال اخیر - امتیاز: منفی 74 از منفی 100
       * کساپا موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 11 از مثبت 200
       * کساپا موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 42 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * کساپا مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور زیستا - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
       * کساپا واگرایی در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش بر اساس آخرین قیمت - امتیاز: منفی 79 از منفی 100
       * کساپا همگرایی در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش بر اساس آخرین قیمت - امتیاز: منفی 42 از منفی 100
       * کساپا واگرایی در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش - امتیاز: منفی 98 از منفی 100
       * کساپا همگرایی اخیر در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش بر اساس آخرین قیمت - امتیاز: منفی 50 از منفی 100
       * کساپا بیشترین ضریب RSI اخطار فروش - امتیاز: منفی 7 از منفی 20
       * کساپا مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 176 از مثبت 300
       * کساپا مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: مثبت 155 از مثبت 200
    آخرین به روزرسانی: 06:26:20 1399/9/2

   نام کاربری:
    کلمه عبور:
   کاظم جعفری
   تاریخ: ۹۸/۰۵/۲۲  ۱۶:۵۳
   متن پیام: كساپا در غالب موج C توانایی رشد در گام اول تا 870-930 و سپس 2700 -3200 را داره.آینده همه چیز را مشخص میکنه.نه توصیه به خرید هستش نه توصیه به فروش.


   بحث و نظر بیشتر درباره سهام كساپا - سايپاشيشه‌
   سطوح حمایت و مقاومت سهم كساپا بر اساس سابقه


   1,140  1,400  1,431  2,182  4,412  6,447  7,514  10,906   28,203   تغییرات سهم كساپا در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   1.5 2.8 4.7 4.9 5.7 6.8 7.4 9.0 10.4 11.2


   تغییرات سهم كساپا در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   2.0 2.8 3.1 2.6 3.4 4.2 5.6 7.4 7.4 7.6


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   كمينا شيشه سازي مينا 29113 -3 29609 -1.35 178 166.34
   سايرا ايرانيت‌ 28399 1.66 27545 -1.4 220 125.2
   كساپا سايپاشيشه‌ 27397 -5 28203 -2.2 291 96.92
   كمرجان بازرگاني و توليدي مرجان كار 40845 -5 41621 -3.19 474 87.81
   كگاز شيشه‌ و گاز 58076 -5 58810 -3.8 731 80.45
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 12450 -2.52 12855 0.65 160 80.34
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 40293 -5 41093 -3.11 776 52.95
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 45772 -5 45774 -5 1102 41.54
   كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 76000 -0.65 78269 2.32 2095 37.36
   كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌ 49846 -5 50009 -4.69 1445 34.61
   كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 40415 -5 41168 -3.23 1202 34.25
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 20141 -5 20665 -2.53 647 31.94
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 89024 -5 92451 -1.34 3363 27.49
   كابگن آبگينه‌ 3743 1 3712 0.16 -1072 -3.46
   سپرمي پرميت 8070 2 7924 0.15 -1608 -4.93
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 9532 -1.99 9702 -0.25 -280 -34.65
   كسرام پارس‌ سرام‌ 141876 -5 142390 -4.66 -911 -156.3
   كايتا ايتالران‌ 101023 2 99108 0.07 -450 -220.24
   ساذري آذريت‌ 134519 -2 136318 -0.69 -612 -222.74
   سفاسي شركت فارسيت اهواز 6629 -3 6844 0.15 -30 -228.13
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا