گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  كسرام

  آخرین قیمت: 7,900
  تغییرات: 410
  درصد تغییرات: 4.93
  میانگین 3ماهه: 859,527
  قیمت پایانی: 8,310
  تغییرات: 0
  درصد تغییرات: 0
  حجم تجمیعی: 11,393

  موج الیوت كسرام
  • كسرام - پارس‌ سرام‌

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام كسرام - پارس‌ سرام‌

   اطلاعات سهام كسرام - پارس‌ سرام‌ در تاریخ 1400/2/27
   آخرین قیمت: 7,900
   تغییرات: 410
   درصد تغییرات: 4.93
   قیمت پایانی: 8,310
   تغییرات: 0
   درصد تغییرات: 0
   قیمت دیروز: 8,310
   اولین قیمت: 7,900
   میانگین 3ماهه: 859,527
     حجم تجمیعی: 11,393
   EPS: -67
   P/E: -124.03

      بازه مجاز: 8,720 - 7,900
   تغییرات روز: 7,900 - 7,900
   کمترین قیمت عرضه: 7,900
   بیشترین قیمت تقاضا: 0
   موج الیوت كسرام و اهداف قیمتی سهم
   13046
   2154
   47754
   15073
   55100 42180
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 1
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 23

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 10 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 2 بار
   متوسط: 2.0 روز
   ماکزیمم: 1 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 5
   حجم: 11,393
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 1
   حجم: 11,393
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * کسرام دارای صف فروش سنگین با حجم عرضه بالا - امتیاز: منفی 9 از منفی 10
   میان مدت:
       * کسرام دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 206 از منفی 300
       * کسرام معاملات روزانه 500 تا یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 10
   بلند مدت:
       * کسرام با فاصله زیاد تا مقاومت و پتانسیل سوددهی بیشتر - امتیاز: مثبت 76 از مثبت 100
       * کسرام فروشندگان قدرتمندتر در سه روز گذشته - امتیاز: منفی 132 از منفی 200
   کندل استیکها:
       * کسرام بیشترین ریزش در شش ماه اخیر - امتیاز: مثبت 31 از مثبت 80
       * کسرام بیشترین ریزش در یکسال اخیر - امتیاز: مثبت 39 از مثبت 100
       * کسرام موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 196 از مثبت 200
       * کسرام موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 27 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * کسرام مناسب برای زیرنظر گرفتن بر اساس اندیکاتور زیستا - امتیاز: مثبت 23 از مثبت 100
       * کسرام کمترین ضریب RSI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 16 از مثبت 20
       * کسرام کمترین ضریب MFI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 20 از مثبت 20
       * کسرام کمترین ضریب CCI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 18 از مثبت 20
    آخرین به روزرسانی: 04:09:14 1400/2/29

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم كسرام بر اساس سابقه


   2,154  2,600   8,310   13,046  15,073  42,180  47,754  55,100   تغییرات سهم كسرام در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.2 -1.5 -1.9 -2.3 -2.9 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0


   تغییرات سهم كسرام در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.6 0.7 2.3 -0.9 -0.6 -1.4 -2.8 -3.0 -3.0 -3.0


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   ساذري آذريت‌ 6024 2.99 5870 0.36 63 93.17
   كتوكا توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا 32587 -5 34301 0 811 42.29
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 18320 -4.98 19270 -0.05 650 29.65
   كفپارس فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ 3075 -4.98 3227 -0.28 118 27.35
   كمينا شيشه سازي مينا 24291 -3 25042 0 1098 22.81
   كگاز شيشه‌ و گاز 17840 -4.95 18770 0 952 19.72
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 21220 -4.97 22300 -0.13 1512 14.75
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 35750 -4.72 37520 0 2602 14.42
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 9590 -4.96 9980 -1.09 822 11.67
   كباده توليد خاك نسوزاستقلال آباده 9194 4.99 8758 0.01 1206 7.26
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 9665 -4.99 10171 -0.02 -506 -20.1
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 17338 -4 18059 -0.01 -257 -70.27
   كسرام پارس‌ سرام‌ 7900 -4.93 8310 0 -67 -124.03
   كايتا ايتالران‌ 9756 4.99 9297 0.05 -8 -1162.12
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا