گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  كسرام

  آخرین قیمت: 141,876
  تغییرات: 7467
  درصد تغییرات: 5
  میانگین 3ماهه: 1,107,569
  قیمت پایانی: 142,390
  تغییرات: 6953
  درصد تغییرات: 4.66
  حجم تجمیعی: 565,403

  موج الیوت كسرام
  • كسرام - پارس‌ سرام‌

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام كسرام - پارس‌ سرام‌

   اطلاعات سهام كسرام - پارس‌ سرام‌ در تاریخ 1399/2/16
   آخرین قیمت: 141,876
   تغییرات: 7467
   درصد تغییرات: 5
   قیمت پایانی: 142,390
   تغییرات: 6953
   درصد تغییرات: 4.66
   قیمت دیروز: 149,343
   اولین قیمت: 146,000
   میانگین 3ماهه: 1,107,569
     حجم تجمیعی: 565,403
   EPS: -911
   P/E: -156.3

      بازه مجاز: 156,810 - 141,876
   تغییرات روز: 146,000 - 141,876
   کمترین قیمت عرضه: 141,876
   بیشترین قیمت تقاضا: 141,876
   موج الیوت كسرام و اهداف قیمتی سهم
   13046
   2154
   47754
   15073
   55100 42180
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 30
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 20

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 15 بار
   متوسط: 5.8 روز
   ماکزیمم: 10 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 23 بار
   متوسط: 7.1 روز
   ماکزیمم: 10 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 1,003
   حجم: 542,791
   درصد: 96%
   خرید حقوقی
   تعداد: 4
   حجم: 22,612
   درصد: 4%

   فروش حقیقی
   تعداد: 456
   حجم: 565,403
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * کسرام روزهای زیادی صف خرید یا صف فروش شده است - امتیاز: مثبت 9 از مثبت 10
       * کسرام دارای صف خرید سنگین با حجم تقاضای بالا - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
   میان مدت:
       * کسرام دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 125 از مثبت 300
   بلند مدت:
       * کسرام با فاصله زیاد تا حمایت و خطر زیان بیشتر - امتیاز: منفی 98 از منفی 100
       * کسرام خریداران قدرتمندتر در سه روز گذشته - امتیاز: مثبت 26 از مثبت 200
   کندل استیکها:
       * کسرام بیشترین رشد در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 41 از مثبت 120
       * کسرام بیشترین رشد در شش ماه اخیر - امتیاز: منفی 69 از منفی 80
       * کسرام بیشترین رشد در یکسال اخیر - امتیاز: منفی 5 از منفی 100
       * کسرام موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 35 از مثبت 200
       * کسرام موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 46 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * کسرام واگرایی در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش بر اساس آخرین قیمت - امتیاز: منفی 21 از منفی 100
       * کسرام واگرایی در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش - امتیاز: منفی 99 از منفی 100
       * کسرام مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 251 از مثبت 300
       * کسرام مناسب برای خرید بر اساس خط آبی ایچیموکو - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 100
       * کسرام مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: مثبت 60 از مثبت 200
    آخرین به روزرسانی: 06:26:20 1399/9/2

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم كسرام بر اساس سابقه


   2,154  2,600  13,046  15,073  42,180  47,754  55,100   142,390   تغییرات سهم كسرام در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   2.2 3.2 4.3 6.5 8.1 9.6 10.5 13.0 15.0 17.0


   تغییرات سهم كسرام در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   2.2 4.5 6.7 8.8 11.2 11.9 12.9 14.2 16.8 19.1


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   كمينا شيشه سازي مينا 29113 -3 29609 -1.35 178 166.34
   سايرا ايرانيت‌ 28399 1.66 27545 -1.4 220 125.2
   كساپا سايپاشيشه‌ 27397 -5 28203 -2.2 291 96.92
   كمرجان بازرگاني و توليدي مرجان كار 40845 -5 41621 -3.19 474 87.81
   كگاز شيشه‌ و گاز 58076 -5 58810 -3.8 731 80.45
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 12450 -2.52 12855 0.65 160 80.34
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 40293 -5 41093 -3.11 776 52.95
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 45772 -5 45774 -5 1102 41.54
   كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 76000 -0.65 78269 2.32 2095 37.36
   كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌ 49846 -5 50009 -4.69 1445 34.61
   كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 40415 -5 41168 -3.23 1202 34.25
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 20141 -5 20665 -2.53 647 31.94
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 89024 -5 92451 -1.34 3363 27.49
   كابگن آبگينه‌ 3743 1 3712 0.16 -1072 -3.46
   سپرمي پرميت 8070 2 7924 0.15 -1608 -4.93
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 9532 -1.99 9702 -0.25 -280 -34.65
   كسرام پارس‌ سرام‌ 141876 -5 142390 -4.66 -911 -156.3
   كايتا ايتالران‌ 101023 2 99108 0.07 -450 -220.24
   ساذري آذريت‌ 134519 -2 136318 -0.69 -612 -222.74
   سفاسي شركت فارسيت اهواز 6629 -3 6844 0.15 -30 -228.13
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا