گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  كفرا

  آخرین قیمت: 58,160
  تغییرات: 3060
  درصد تغییرات: 5
  میانگین 3ماهه: 960,859
  قیمت پایانی: 59,390
  تغییرات: 1830
  درصد تغییرات: 2.99
  حجم تجمیعی: 496,904

  موج الیوت كفرا
  • كفرا - فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام كفرا - فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌

   اطلاعات سهام كفرا - فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ در تاریخ 1399/10/27
   آخرین قیمت: 58,160
   تغییرات: 3060
   درصد تغییرات: 5
   قیمت پایانی: 59,390
   تغییرات: 1830
   درصد تغییرات: 2.99
   قیمت دیروز: 61,220
   اولین قیمت: 58,160
   میانگین 3ماهه: 960,859
     حجم تجمیعی: 496,904
   EPS: 1347
   P/E: 44.09

      بازه مجاز: 64,280 - 58,160
   تغییرات روز: 59,730 - 58,160
   کمترین قیمت عرضه: 58,160
   بیشترین قیمت تقاضا: 56,000
   موج الیوت كفرا و اهداف قیمتی سهم
   13344
   5651
   20593
   14998
   29876 24662 20466
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 32
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 27

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 0 بار
   متوسط: 1.5 روز
   ماکزیمم: 10 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 0 بار
   متوسط: 2.0 روز
   ماکزیمم: 2 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 93
   حجم: 130,464
   درصد: 26%
   خرید حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 366,440
   درصد: 74%

   فروش حقیقی
   تعداد: 219
   حجم: 493,344
   درصد: 99%
   فروش حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 3,560
   درصد: 1%

   نوسانگیری:
       * کفرا در آخرین وضعیت، قیمت سهام تمایل به کاهش دارد. - امتیاز: منفی 4 از منفی 10
       * کفرا در آستانه صف فروش با حجم عرضه بیشتر - امتیاز: منفی 1 از منفی 10
       * کفرا صف خرید یا صف فروش نیست - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
   میان مدت:
       * کفرا دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 174 از مثبت 300
       * کفرا معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
   بلند مدت:
       * کفرا با فاصله زیاد تا حمایت و خطر زیان بیشتر - امتیاز: منفی 18 از منفی 100
       * کفرا کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
   اندیکاتورها:
       * کفرا کندل خرید خط قوی - امتیاز: مثبت 33 از مثبت 100
   کندل استیکها:
       * کفرا بیشترین رشد در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 49 از مثبت 120
       * کفرا موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 142 از مثبت 200
       * کفرا موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 191 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * کفرا اخطار فروش بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: منفی 38 از منفی 100
    آخرین به روزرسانی: 04:24:17 1399/10/27

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم كفرا بر اساس سابقه


   5,651  11,375  13,344  14,998  20,466  20,593  24,662  29,876   59,390   تغییرات سهم كفرا در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   1.0 2.0 3.8 4.9 5.6 6.8 8.3 9.2 9.3 9.3


   تغییرات سهم كفرا در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -0.1 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   ساذري آذريت‌ 5994 2.99 5820 0 35 166.29
   كمرجان بازرگاني و توليدي مرجان كار 108713 -5 111013 -2.99 936 118.6
   كساپا سايپاشيشه‌ 40660 -5 42390 -0.96 453 93.58
   كمينا شيشه سازي مينا 37670 -5 37707 -4.91 709 53.18
   كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌ 29030 -3.91 29940 -0.89 569 52.62
   كتوكا توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا 29700 2.1 30229 3.92 631 47.91
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 25690 -4.99 26110 -3.44 553 47.22
   كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 58160 -5 59390 -2.99 1347 44.09
   كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 36370 -4.99 37920 -0.94 880 43.09
   كگاز شيشه‌ و گاز 19470 -4.98 20050 -2.15 576 34.81
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 33950 -4.98 34480 -3.5 1165 29.6
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 50000 -4.4 49920 -4.55 2075 24.06
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 12910 -4.93 13030 -4.05 593 21.97
   كابگن آبگينه‌ 5103 0.99 5054 0.02 -1072 -4.71
   سپرمي پرميت 8593 1.99 8427 0.02 -1608 -5.24
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 11383 -3 11718 -0.14 -543 -21.58
   سايرا ايرانيت‌ 43052 2 43052 2 -1643 -26.2
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 15692 -2 15924 -0.55 -257 -61.96
   كسرام پارس‌ سرام‌ 11710 -4.95 12280 -0.32 -27 -454.81
   كايتا ايتالران‌ 9742 4.99 9279 0 -11 -843.55
   كفپارس فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ 5010 -4.93 5230 -0.76 -6 -871.67
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا