گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار فرابورس زرد با 3% تغییرات


  كقزوي

  آخرین قیمت: 11,383
  تغییرات: 352
  درصد تغییرات: 3
  میانگین 3ماهه: 2,728,486
  قیمت پایانی: 11,718
  تغییرات: 17
  درصد تغییرات: 0.14
  حجم تجمیعی: 81,284

  موج الیوت كقزوي
  • كقزوي - شيشه‌ قزوين‌

   بازه:     موج شماره 3 الیوت نزولی
   سابقه سهام كقزوي - شيشه‌ قزوين‌

   اطلاعات سهام كقزوي - شيشه‌ قزوين‌ در تاریخ 1399/10/27
   آخرین قیمت: 11,383
   تغییرات: 352
   درصد تغییرات: 3
   قیمت پایانی: 11,718
   تغییرات: 17
   درصد تغییرات: 0.14
   قیمت دیروز: 11,735
   اولین قیمت: 11,383
   میانگین 3ماهه: 2,728,486
     حجم تجمیعی: 81,284
   EPS: -543
   P/E: -21.58

      بازه مجاز: 12,087 - 11,383
   تغییرات روز: 11,383 - 11,383
   کمترین قیمت عرضه: 11,383
   بیشترین قیمت تقاضا: 0
   موج الیوت كقزوي و اهداف قیمتی سهم
   2364
   3904
   1132 747 434
   2051 1634
   2045
       موج شماره 3 الیوت نزولی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 24
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 34

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 0 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 8 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 6 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 25
   حجم: 81,284
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 4
   حجم: 81,284
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * کقزوی روزهای زیادی صف خرید یا صف فروش شده است - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
       * کقزوی دارای صف خرید سنگین با حجم تقاضای بالا - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
   میان مدت:
       * کقزوی دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 97 از مثبت 300
       * کقزوی معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 10
       * کقزوی دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 9 از مثبت 20
       * کقزوی مبادله با حجمهای مشکوک - امتیاز: مثبت 141 از مثبت 200
   بلند مدت:
       * کقزوی خریداران قدرتمندتر در سه روز گذشته - امتیاز: مثبت 36 از مثبت 200
   کندل استیکها:
       * کقزوی بیشترین رشد در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 22 از مثبت 120
       * کقزوی موج شماره 3 الیوت نزولی - امتیاز: منفی 108 از منفی 200
       * کقزوی موج شماره 3 الیوت نزولی با موج 2 قدرتمندتر - امتیاز: منفی 15 از منفی 200
   روند تغییرات:
       * کقزوی مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 187 از مثبت 300
    آخرین به روزرسانی: 04:24:17 1399/10/27

   نام کاربری:
    کلمه عبور:
   مسعود
   تاریخ: ۹۸/۰۶/۰۴  ۲۳:۴۸
   عنوان پیام: تحلیل درخواستی كقزوي
   متن پیام: لطفا سهام كقزوي شيشه‌ قزوين‌ را تحلیل نمایید


   بحث و نظر بیشتر درباره سهام كقزوي - شيشه‌ قزوين‌
   سطوح حمایت و مقاومت سهم كقزوي بر اساس سابقه


   434  747  1,132  1,634  2,045  2,051  2,364  3,904  4,800   11,718   تغییرات سهم كقزوي در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.8 0.9 2.3 4.3 5.3 6.7 6.7 7.5 7.5 8.2


   تغییرات سهم كقزوي در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   ساذري آذريت‌ 5994 2.99 5820 0 35 166.29
   كمرجان بازرگاني و توليدي مرجان كار 108713 -5 111013 -2.99 936 118.6
   كساپا سايپاشيشه‌ 40660 -5 42390 -0.96 453 93.58
   كمينا شيشه سازي مينا 37670 -5 37707 -4.91 709 53.18
   كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌ 29030 -3.91 29940 -0.89 569 52.62
   كتوكا توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا 29700 2.1 30229 3.92 631 47.91
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 25690 -4.99 26110 -3.44 553 47.22
   كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 58160 -5 59390 -2.99 1347 44.09
   كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 36370 -4.99 37920 -0.94 880 43.09
   كگاز شيشه‌ و گاز 19470 -4.98 20050 -2.15 576 34.81
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 33950 -4.98 34480 -3.5 1165 29.6
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 50000 -4.4 49920 -4.55 2075 24.06
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 12910 -4.93 13030 -4.05 593 21.97
   كابگن آبگينه‌ 5103 0.99 5054 0.02 -1072 -4.71
   سپرمي پرميت 8593 1.99 8427 0.02 -1608 -5.24
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 11383 -3 11718 -0.14 -543 -21.58
   سايرا ايرانيت‌ 43052 2 43052 2 -1643 -26.2
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 15692 -2 15924 -0.55 -257 -61.96
   كسرام پارس‌ سرام‌ 11710 -4.95 12280 -0.32 -27 -454.81
   كايتا ايتالران‌ 9742 4.99 9279 0 -11 -843.55
   كفپارس فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ 5010 -4.93 5230 -0.76 -6 -871.67
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا