گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  كگاز

  آخرین قیمت: 19,470
  تغییرات: 1020
  درصد تغییرات: 4.98
  میانگین 3ماهه: 4,134,565
  قیمت پایانی: 20,050
  تغییرات: 440
  درصد تغییرات: 2.15
  حجم تجمیعی: 1,062,822

  موج الیوت كگاز
  • كگاز - شيشه‌ و گاز

   بازه:     موج شماره 3 الیوت صعودی
   سابقه سهام كگاز - شيشه‌ و گاز

   اطلاعات سهام كگاز - شيشه‌ و گاز در تاریخ 1399/10/27
   آخرین قیمت: 19,470
   تغییرات: 1020
   درصد تغییرات: 4.98
   قیمت پایانی: 20,050
   تغییرات: 440
   درصد تغییرات: 2.15
   قیمت دیروز: 20,490
   اولین قیمت: 19,470
   میانگین 3ماهه: 4,134,565
     حجم تجمیعی: 1,062,822
   EPS: 576
   P/E: 34.81

      بازه مجاز: 21,510 - 19,470
   تغییرات روز: 19,980 - 19,470
   کمترین قیمت عرضه: 19,470
   بیشترین قیمت تقاضا: 0
   موج الیوت كگاز و اهداف قیمتی سهم
   6890
   376
   16628 15533
   11524 9912
   22672 18441
       موج شماره 3 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 15
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 37

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 4 بار
   متوسط: 2.5 روز
   ماکزیمم: 2 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 2 بار
   متوسط: 1.2 روز
   ماکزیمم: 4 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 153
   حجم: 488,282
   درصد: 46%
   خرید حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 574,540
   درصد: 54%

   فروش حقیقی
   تعداد: 138
   حجم: 1,047,362
   درصد: 99%
   فروش حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 15,460
   درصد: 1%

   نوسانگیری:
       * کگاز در آخرین وضعیت، قیمت سهام تمایل به کاهش دارد. - امتیاز: منفی 8 از منفی 10
       * کگاز در آستانه صف فروش با حجم عرضه بیشتر - امتیاز: منفی 8 از منفی 10
       * کگاز دارای نوسان زیاد با حجم معامله بالا - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
       * کگاز صف خرید یا صف فروش نیست - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 10
   میان مدت:
       * کگاز دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 35 از منفی 300
       * کگاز معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 10
       * کگاز دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 20
       * کگاز مبادله با حجمهای مشکوک - امتیاز: مثبت 56 از مثبت 200
   بلند مدت:
       * کگاز نزدیک به حمایت دارای پتانسیل سوددهی - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 100
       * کگاز کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * کگاز بیشترین رشد در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 87 از مثبت 120
       * کگاز موج شماره 3 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 29 از مثبت 200
       * کگاز موج شماره 3 الیوت صعودی با موج 2 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 16 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * کگاز مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 140 از مثبت 300
       * کگاز مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: مثبت 80 از مثبت 100
       * کگاز مناسب برای خرید در کف کانال بولینگر - امتیاز: مثبت 41 از مثبت 100
    آخرین به روزرسانی: 04:24:17 1399/10/27

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم كگاز بر اساس سابقه


   376  1,900  6,890  9,912  11,524  15,533  16,628  18,441   20,050   22,672   تغییرات سهم كگاز در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -0.6 0.2 0.9 2.4 3.4 4.5 5.4 6.6 8.4 9.9


   تغییرات سهم كگاز در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   3.8 7.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   ساذري آذريت‌ 5994 2.99 5820 0 35 166.29
   كمرجان بازرگاني و توليدي مرجان كار 108713 -5 111013 -2.99 936 118.6
   كساپا سايپاشيشه‌ 40660 -5 42390 -0.96 453 93.58
   كمينا شيشه سازي مينا 37670 -5 37707 -4.91 709 53.18
   كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌ 29030 -3.91 29940 -0.89 569 52.62
   كتوكا توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا 29700 2.1 30229 3.92 631 47.91
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 25690 -4.99 26110 -3.44 553 47.22
   كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 58160 -5 59390 -2.99 1347 44.09
   كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 36370 -4.99 37920 -0.94 880 43.09
   كگاز شيشه‌ و گاز 19470 -4.98 20050 -2.15 576 34.81
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 33950 -4.98 34480 -3.5 1165 29.6
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 50000 -4.4 49920 -4.55 2075 24.06
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 12910 -4.93 13030 -4.05 593 21.97
   كابگن آبگينه‌ 5103 0.99 5054 0.02 -1072 -4.71
   سپرمي پرميت 8593 1.99 8427 0.02 -1608 -5.24
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 11383 -3 11718 -0.14 -543 -21.58
   سايرا ايرانيت‌ 43052 2 43052 2 -1643 -26.2
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 15692 -2 15924 -0.55 -257 -61.96
   كسرام پارس‌ سرام‌ 11710 -4.95 12280 -0.32 -27 -454.81
   كايتا ايتالران‌ 9742 4.99 9279 0 -11 -843.55
   كفپارس فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ 5010 -4.93 5230 -0.76 -6 -871.67
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا