گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  كگاز

  آخرین قیمت: 19,580
  تغییرات: 800
  درصد تغییرات: 3.93
  میانگین 3ماهه: 2,233,784
  قیمت پایانی: 20,050
  تغییرات: 330
  درصد تغییرات: 1.62
  حجم تجمیعی: 383,262

  • كگاز - شيشه‌ و گاز

   بازه:
   سابقه سهام كگاز - شيشه‌ و گاز

   اطلاعات سهام كگاز - شيشه‌ و گاز در تاریخ 1400/7/17
   آخرین قیمت: 19,580
   تغییرات: 800
   درصد تغییرات: 3.93
   قیمت پایانی: 20,050
   تغییرات: 330
   درصد تغییرات: 1.62
   قیمت دیروز: 20,380
   اولین قیمت: 19,660
   میانگین 3ماهه: 2,233,784
     حجم تجمیعی: 383,262
   EPS: 970
   P/E: 20.67

      بازه مجاز: 21,390 - 19,370
   تغییرات روز: 20,520 - 19,390
   کمترین قیمت عرضه: 19,690
   بیشترین قیمت تقاضا: 19,540
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 27
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 29

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 0 بار
   متوسط: 1.7 روز
   ماکزیمم: 6 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 6 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 77
   حجم: 328,262
   درصد: 86%
   خرید حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 55,000
   درصد: 14%

   فروش حقیقی
   تعداد: 124
   حجم: 383,262
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   میان مدت:
       * کگاز دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 28 از مثبت 50
   بلند مدت:
       * کگاز خرید بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 3 روز گذشته - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 10
       * کگاز خرید بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 5 روز گذشته - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 10
       * کگاز فروشندگان قدرتمندتر در 3 روز گذشته - امتیاز: منفی 26 از منفی 50
       * کگاز کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
   اندیکاتورها:
       * کگاز کندل خرید دوجی استار - امتیاز: مثبت 33 از مثبت 100
   کندل استیکها:
       * کگاز بیشترین ریزش در یک هفته اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * کگاز بیشترین ریزش در دو هفته اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   روند تغییرات:
       * کگاز بیشترین ضریب CCI اخطار فروش - امتیاز: منفی 2 از منفی 10
       * کگاز مناسب برای خرید بر اساس MACD - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
       * کگاز مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 10
       * کگاز مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 10
       * کگاز اخطار فروش بر اساس خط سبز ایچیموکو - امتیاز: منفی 9 از منفی 20
       * کگاز مناسب برای خرید در کف کانال بولینگر - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 10
    آخرین به روزرسانی: 08:12:26 1401/10/10

   نام کاربری:
    کلمه عبور:


   تغییرات سهم كگاز در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -0.9 -0.4 -0.3 0.4 0.8 0.1 0.1 -0.4 -1.0 -0.8


   تغییرات سهم كگاز در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.9 -0.9 -1.7 -0.8 0.2 0.6 -0.2 -0.4 0.1 -0.3


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   كساپا سايپاشيشه‌ 24430 -4.98 24520 -4.63 69 355.36
   سفاسي شركت فارسيت اهواز 4721 -2.98 4735 -2.69 30 157.83
   ساذري آذريت‌ 8870 3 8613 0.01 89 96.78
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 8507 2.99 8502 2.93 162 52.48
   كمرجان بازرگاني و توليدي مرجان كار 83374 5 83259 4.85 2083 39.97
   كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌ 16340 -4.94 16430 -4.42 736 22.32
   كفپارس فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ 4195 -4.98 4204 -4.78 201 20.92
   كگاز شيشه‌ و گاز 19580 -3.93 20050 -1.62 970 20.67
   كمينا شيشه سازي مينا 11318 -3 11323 -2.96 627 18.06
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 17990 1.07 17850 0.28 1028 17.36
   كتوكا توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا 16930 -5 17005 -4.58 1014 16.77
   كباده توليد خاك نسوزاستقلال آباده 21263 3 21104 2.23 1642 12.85
   كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 15270 -1.23 15410 -0.32 1247 12.36
   كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 21050 3.75 20730 2.17 1742 11.9
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 10410 -3.25 10650 -1.02 922 11.55
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 30460 -1.49 30790 -0.42 2772 11.11
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 1412 -4.98 1419 -4.51 144 9.85
   سپرمي پرميت 9962 0.99 9885 0.21 -1608 -6.15
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 16105 -2 16432 -0.01 -257 -63.94
   سايرا ايرانيت‌ 36008 -2 36741 0 -392 -93.73
   كسرام پارس‌ سرام‌ 5310 0.19 5380 1.51 -44 -122.27
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا