گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  كهمدا

  آخرین قیمت: 45,772
  تغییرات: 2409
  درصد تغییرات: 5
  میانگین 3ماهه: 4,450,242
  قیمت پایانی: 45,774
  تغییرات: 2407
  درصد تغییرات: 5
  حجم تجمیعی: 1,281,508

  موج الیوت كهمدا
  • كهمدا - شيشه‌ همدان‌

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام كهمدا - شيشه‌ همدان‌

   اطلاعات سهام كهمدا - شيشه‌ همدان‌ در تاریخ 1399/2/16
   آخرین قیمت: 45,772
   تغییرات: 2409
   درصد تغییرات: 5
   قیمت پایانی: 45,774
   تغییرات: 2407
   درصد تغییرات: 5
   قیمت دیروز: 48,181
   اولین قیمت: 45,772
   میانگین 3ماهه: 4,450,242
     حجم تجمیعی: 1,281,508
   EPS: 1102
   P/E: 41.54

      بازه مجاز: 50,590 - 45,772
   تغییرات روز: 46,000 - 45,772
   کمترین قیمت عرضه: 45,772
   بیشترین قیمت تقاضا: 45,772
   موج الیوت كهمدا و اهداف قیمتی سهم
   2052
   925
   4970
   1591
   12496 10551 8759
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 42
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 10

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 24 بار
   متوسط: 7.7 روز
   ماکزیمم: 10 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 32 بار
   متوسط: 10.4 روز
   ماکزیمم: 7 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 515
   حجم: 779,208
   درصد: 61%
   خرید حقوقی
   تعداد: 2
   حجم: 502,300
   درصد: 39%

   فروش حقیقی
   تعداد: 128
   حجم: 1,281,508
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * کهمدا دارای صف خرید سنگین با حجم تقاضای بالا - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
   میان مدت:
       * کهمدا دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 171 از مثبت 300
       * کهمدا معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
       * کهمدا دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 20
   بلند مدت:
       * کهمدا با فاصله زیاد تا حمایت و خطر زیان بیشتر - امتیاز: منفی 42 از منفی 100
       * کهمدا خریداران قدرتمندتر در سه روز گذشته - امتیاز: مثبت 122 از مثبت 200
       * کهمدا کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * کهمدا بیشترین رشد در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 118 از مثبت 120
       * کهمدا بیشترین رشد در یک هفته اخیر - امتیاز: مثبت 96 از مثبت 100
       * کهمدا بیشترین رشد در دو هفته اخیر - امتیاز: منفی 54 از منفی 80
       * کهمدا بیشترین رشد در یک ماه اخیر - امتیاز: مثبت 44 از مثبت 50
       * کهمدا بیشترین رشد در سه ماه اخیر - امتیاز: منفی 39 از منفی 40
       * کهمدا بیشترین رشد در شش ماه اخیر - امتیاز: منفی 67 از منفی 80
       * کهمدا بیشترین رشد در یکسال اخیر - امتیاز: منفی 77 از منفی 100
       * کهمدا موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 200
       * کهمدا موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 22 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * کهمدا بیشترین ضریب RSI اخطار فروش - امتیاز: منفی 7 از منفی 20
       * کهمدا مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 135 از مثبت 300
       * کهمدا اخطار فروش بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: منفی 67 از منفی 100
    آخرین به روزرسانی: 06:26:20 1399/9/2

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم كهمدا بر اساس سابقه


   925  1,400  1,591  2,052  4,970  8,759  10,551  12,496   45,774   تغییرات سهم كهمدا در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -0.7 -0.3 0.6 1.2 2.8 5.4 7.8 9.5 11.7 13.5


   تغییرات سهم كهمدا در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   3.2 4.6 5.1 7.6 9.7 11.5 12.9 15.1 17.1 18.9


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   كمينا شيشه سازي مينا 29113 -3 29609 -1.35 178 166.34
   سايرا ايرانيت‌ 28399 1.66 27545 -1.4 220 125.2
   كساپا سايپاشيشه‌ 27397 -5 28203 -2.2 291 96.92
   كمرجان بازرگاني و توليدي مرجان كار 40845 -5 41621 -3.19 474 87.81
   كگاز شيشه‌ و گاز 58076 -5 58810 -3.8 731 80.45
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 12450 -2.52 12855 0.65 160 80.34
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 40293 -5 41093 -3.11 776 52.95
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 45772 -5 45774 -5 1102 41.54
   كفرا فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ 76000 -0.65 78269 2.32 2095 37.36
   كپشير پشم‌شيشه‌ايران‌ 49846 -5 50009 -4.69 1445 34.61
   كاذر فرآورده‌هاي‌نسوزآذر 40415 -5 41168 -3.23 1202 34.25
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 20141 -5 20665 -2.53 647 31.94
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 89024 -5 92451 -1.34 3363 27.49
   كابگن آبگينه‌ 3743 1 3712 0.16 -1072 -3.46
   سپرمي پرميت 8070 2 7924 0.15 -1608 -4.93
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 9532 -1.99 9702 -0.25 -280 -34.65
   كسرام پارس‌ سرام‌ 141876 -5 142390 -4.66 -911 -156.3
   كايتا ايتالران‌ 101023 2 99108 0.07 -450 -220.24
   ساذري آذريت‌ 134519 -2 136318 -0.69 -612 -222.74
   سفاسي شركت فارسيت اهواز 6629 -3 6844 0.15 -30 -228.13
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا