گروه: ساير محصولات كاني غيرفلزي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  كهمدا

  آخرین قیمت: 9,590
  تغییرات: 500
  درصد تغییرات: 4.96
  میانگین 3ماهه: 1,296,530
  قیمت پایانی: 9,980
  تغییرات: 110
  درصد تغییرات: 1.09
  حجم تجمیعی: 337,451

  موج الیوت كهمدا
  • كهمدا - شيشه‌ همدان‌

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام كهمدا - شيشه‌ همدان‌

   اطلاعات سهام كهمدا - شيشه‌ همدان‌ در تاریخ 1400/2/27
   آخرین قیمت: 9,590
   تغییرات: 500
   درصد تغییرات: 4.96
   قیمت پایانی: 9,980
   تغییرات: 110
   درصد تغییرات: 1.09
   قیمت دیروز: 10,090
   اولین قیمت: 9,590
   میانگین 3ماهه: 1,296,530
     حجم تجمیعی: 337,451
   EPS: 822
   P/E: 11.67

      بازه مجاز: 10,590 - 9,590
   تغییرات روز: 9,590 - 9,590
   کمترین قیمت عرضه: 9,590
   بیشترین قیمت تقاضا: 0
   موج الیوت كهمدا و اهداف قیمتی سهم
   2052
   925
   4970
   1591
   12496 10551 8759
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 10
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 26

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 2 بار
   متوسط: 1.5 روز
   ماکزیمم: 6 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.5 روز
   ماکزیمم: 5 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 17
   حجم: 336,901
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 12
   حجم: 336,901
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * کهمدا دارای نوسان زیاد با حجم معامله بالا - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 10
       * کهمدا دارای صف فروش سنگین با حجم عرضه بالا - امتیاز: منفی 3 از منفی 10
   میان مدت:
       * کهمدا دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 55 از منفی 300
       * کهمدا معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
   بلند مدت:
       * کهمدا نزدیک به حمایت دارای پتانسیل سوددهی - امتیاز: مثبت 31 از مثبت 100
       * کهمدا نزدیک به مقاومت دارای خطر زیان دهی - امتیاز: منفی 64 از منفی 100
       * کهمدا با فاصله زیاد تا مقاومت و پتانسیل سوددهی بیشتر - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 100
       * کهمدا کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * کهمدا موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 82 از مثبت 200
       * کهمدا موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 31 از مثبت 200
   روند تغییرات:
       * کهمدا مناسب برای زیرنظر گرفتن بر اساس اندیکاتور زیستا - امتیاز: مثبت 12 از مثبت 100
       * کهمدا کمترین ضریب MFI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 20
       * کهمدا مناسب برای خرید بر اساس MACD - امتیاز: مثبت 12 از مثبت 20
       * کهمدا مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: مثبت 9 از مثبت 100
    آخرین به روزرسانی: 04:09:14 1400/2/29

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم كهمدا بر اساس سابقه


   925  1,400  1,591  2,052  4,970  8,759   9,980   10,551  12,496   تغییرات سهم كهمدا در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -0.3 -1.0 -2.5 -3.9 -4.2 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6


   تغییرات سهم كهمدا در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -0.1 -0.3 -0.8 0.0 0.2 1.9 1.5 2.1 1.6 -0.2


   سهام گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   ساذري آذريت‌ 6024 2.99 5870 0.36 63 93.17
   كتوكا توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا 32587 -5 34301 0 811 42.29
   كسرا سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ 18320 -4.98 19270 -0.05 650 29.65
   كفپارس فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ 3075 -4.98 3227 -0.28 118 27.35
   كمينا شيشه سازي مينا 24291 -3 25042 0 1098 22.81
   كگاز شيشه‌ و گاز 17840 -4.95 18770 0 952 19.72
   كرازي كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ 21220 -4.97 22300 -0.13 1512 14.75
   كخاك صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ 35750 -4.72 37520 0 2602 14.42
   كهمدا شيشه‌ همدان‌ 9590 -4.96 9980 -1.09 822 11.67
   كباده توليد خاك نسوزاستقلال آباده 9194 4.99 8758 0.01 1206 7.26
   كقزوي شيشه‌ قزوين‌ 9665 -4.99 10171 -0.02 -506 -20.1
   سفارود كارخانه‌فارسيت‌درود 17338 -4 18059 -0.01 -257 -70.27
   كسرام پارس‌ سرام‌ 7900 -4.93 8310 0 -67 -124.03
   كايتا ايتالران‌ 9756 4.99 9297 0.05 -8 -1162.12
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا