گروه: منسوجات - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


آخرین قیمت: 4,731
تغییرات: 225
درصد تغییرات: 4.99
میانگین 3ماهه: 158
قیمت پایانی: 4,731
تغییرات: 225
درصد تغییرات: 4.99
حجم تجمیعی: 11

موج الیوت نبروج
 • نبروج - نساجي‌ بروجرد

  بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
  سابقه سهام نبروج - نساجي‌ بروجرد

  اطلاعات سهام نبروج - نساجي‌ بروجرد در تاریخ 1398/9/17
  آخرین قیمت: 4,731
  تغییرات: 225
  درصد تغییرات: 4.99
  قیمت پایانی: 4,731
  تغییرات: 225
  درصد تغییرات: 4.99
  قیمت دیروز: 4,506
  اولین قیمت: 4,731
  میانگین 3ماهه: 158
    حجم تجمیعی: 11
  EPS: 1236
  P/E: 3.83

     بازه مجاز: 4,731 - 4,281
  تغییرات روز: 4,731 - 4,731
  کمترین قیمت عرضه: 0
  بیشترین قیمت تقاضا: 4,731
  موج الیوت نبروج و اهداف قیمتی سهم
  1240
  568
  5446
  2873
  7559 5907
      موج شماره 5 الیوت صعودی
  تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 6
  تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 0

  روزهای مثبت متوالی
  یک روزه: 3 بار
  متوسط: 2.0 روز
  ماکزیمم: 10 روز
  روزهای منفی متوالی
  یک روزه: 3 بار
  متوسط: 2.0 روز
  ماکزیمم: 10 روز

  خرید حقیقی
  تعداد: 1
  حجم: 11
  درصد: 100%
  خرید حقوقی
  تعداد: 0
  حجم: 0
  درصد: 0%

  فروش حقیقی
  تعداد: 1
  حجم: 11
  درصد: 100%
  فروش حقوقی
  تعداد: 0
  حجم: 0
  درصد: 0%

   آخرین به روزرسانی: 03:52:43 1398/9/19

  نام کاربری:
   کلمه عبور:

  سطوح حمایت و مقاومت سهم نبروج بر اساس سابقه


  150  568  1,240  2,873   4,731   5,446  5,907  7,559  تغییرات سهم نبروج در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10


  تغییرات سهم نبروج در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10


  سهام گروه منسوجات

  نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
  نمرينو ايران‌ مرينوس‌ 32475 5 32418 4.81 156 207.81
  نطرين عطرين نخ قم 31350 0.93 31385 1.04 1715 18.3
  نبروج نساجي‌ بروجرد 4731 4.99 4731 4.99 1236 3.83
  نتوس پشم‌ بافي‌ توس‌ 50933 3 50687 2.5 -73 -694.34
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا