گروه: انبوه سازي، املاك و مستغلات - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  وآذر

  آخرین قیمت: 125,620
  تغییرات: 6610
  درصد تغییرات: 5
  میانگین 3ماهه: 1,541,570
  قیمت پایانی: 125,620
  تغییرات: 6610
  درصد تغییرات: 5
  حجم تجمیعی: 423,466

  موج الیوت وآذر
  • وآذر - سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌

   بازه:     موج شماره 4 الیوت صعودی
   سابقه سهام وآذر - سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌

   اطلاعات سهام وآذر - سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ در تاریخ 1399/10/27
   آخرین قیمت: 125,620
   تغییرات: 6610
   درصد تغییرات: 5
   قیمت پایانی: 125,620
   تغییرات: 6610
   درصد تغییرات: 5
   قیمت دیروز: 132,230
   اولین قیمت: 125,620
   میانگین 3ماهه: 1,541,570
     حجم تجمیعی: 423,466
   EPS: 6442
   P/E: 19.5

      بازه مجاز: 138,840 - 125,620
   تغییرات روز: 125,620 - 125,620
   کمترین قیمت عرضه: 125,620
   بیشترین قیمت تقاضا: 0
   موج الیوت وآذر و اهداف قیمتی سهم
   4922
   298
   21108
   13294 11221
   28045 22384
       موج شماره 4 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 21
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 36

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 2 بار
   متوسط: 1.3 روز
   ماکزیمم: 4 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.3 روز
   ماکزیمم: 7 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 95
   حجم: 293,466
   درصد: 69%
   خرید حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 130,000
   درصد: 31%

   فروش حقیقی
   تعداد: 16
   حجم: 314,584
   درصد: 74%
   فروش حقوقی
   تعداد: 3
   حجم: 108,882
   درصد: 26%

   نوسانگیری:
       * وآذر روزهای زیادی صف خرید یا صف فروش شده است - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
       * وآذر دارای صف خرید سنگین با حجم تقاضای بالا - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 10
   میان مدت:
       * وآذر در آخرین معاملات فروش حقوقی بیشتر از خرید آن است - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
       * وآذر دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 270 از مثبت 300
       * وآذر معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
       * وآذر دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 20
       * وآذر مبادله با حجمهای مشکوک - امتیاز: مثبت 153 از مثبت 200
   بلند مدت:
       * وآذر فروش بالای حقوقی نسبت به خرید آن در 5 روز گذشته - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 10
       * وآذر با فاصله زیاد تا حمایت و خطر زیان بیشتر - امتیاز: منفی 78 از منفی 100
       * وآذر خریداران قدرتمندتر در سه روز گذشته - امتیاز: مثبت 176 از مثبت 200
       * وآذر کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 7 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * وآذر بیشترین رشد در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 119 از مثبت 120
       * وآذر موج شماره 4 الیوت صعودی - امتیاز: منفی 19 از منفی 100
   روند تغییرات:
       * وآذر مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 226 از مثبت 300
       * وآذر مناسب برای خرید در کف کانال بولینگر - امتیاز: مثبت 11 از مثبت 100
    آخرین به روزرسانی: 06:23:16 1399/12/2

   نام کاربری:
    کلمه عبور:
   راحله نقوی
   تاریخ: ۹۸/۰۸/۰۲  ۰۸:۰۲
   عنوان پیام: #وفتخار
   متن پیام: وفتخار پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
   پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 120,000,000,000 ریال به مبلغ 500,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور بهبود وضعيت ساختار مالي، افزايش سرمايه در گردش و توسعه فعاليت ها میباشد.(افزایش سرمایه 316 درصدی)
   https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=xK7Fg8639rk1hpQaBilIwg%3D%3D&rt=2&let=55&ct=0&ft=-1   بحث و نظر بیشتر درباره سهام وآذر - سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌
   سطوح حمایت و مقاومت سهم وآذر بر اساس سابقه


   298  3,800  4,922  11,221  13,294  21,108  22,384  28,045   125,620   تغییرات سهم وآذر در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   1.8 3.7 5.1 6.4 8.7 10.9 12.5 13.6 14.6 16.1


   تغییرات سهم وآذر در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   3.7 6.2 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5


   سهام گروه انبوه سازي، املاك و مستغلات

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   ثغرب شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب 8775 -4.99 9091 -1.57 14 649.36
   ثاژن سخت‌ آژند 9979 -1.11 10133 0.42 20 506.65
   ثاخت بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان 3770 -4.8 3890 -1.77 10 389
   ثرود سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود 13570 -0.7 13808 1.04 39 354.05
   ثنام س ساختماني ب نام آوران مهندسي 18776 -3 19310 -0.24 55 351.09
   ثجوان تامين مسكن جوانان 14944 -4.99 15234 -3.15 47 324.13
   ثاصفا ساختمان‌ اصفهان‌ 27230 -3 28039 -0.12 106 264.52
   آ س پ آ.س.پ 15380 -0.96 15507 -0.14 139 111.56
   ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌ 13110 -4.93 13110 -4.93 119 110.17
   ثعمرا عمران و توسعه شاهد 12883 -5 13299 -1.93 121 109.91
   ثاباد توريستي ورفاهي آبادگران ايران 48950 -4.99 48950 -4.99 472 103.71
   ثباغ شهر سازي و خانه سازي باغميشه 20207 -5 20678 -2.78 215 96.18
   وتوس توسعه‌شهري‌توس‌گستر 24000 -4.99 24470 -3.13 273 89.63
   ثتوسا س.توسعه و عمران استان اردبيل 45602 -3 45648 -2.9 562 81.22
   كرمان س. توسعه و عمران استان كرمان 82840 -5 84319 -3.3 1147 73.51
   ثامان سامان‌ گستراصفهان‌ 21620 -4.97 21910 -3.69 325 67.42
   ثنور سرمايه گذاري كوه نور 14421 -2.99 14830 -0.24 252 58.85
   ثشاهد سرمايه‌ گذاري‌ شاهد 19410 -4.99 20220 -1.03 361 56.01
   ثتران سرمايه گذاري مسكن تهران 4837 -4.99 5082 -0.18 131 38.79
   وآذر سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ 125620 -5 125620 -5 6442 19.5
   ثعتما س. ساختماني اعتماد گستر 59400 2 58007 -0.39 3189 18.19
   ثمسكن سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ 5300 -4.85 5440 -2.33 322 16.89
   كيسون شركت كيسون 14813 -3 15237 -0.22 1409 10.81
   ثقزوي شركت عمران و سازندگي قزوين 38606 -3 38627 -2.95 -149 -259.24
   وثخوز سرمايه گذاري و توسعه خوزستان 67810 -5 67818 -4.99 -37 -1832.92
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا