گروه: ساير واسطه گريهاي مالي - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


  ولصنم

  آخرین قیمت: 13,030
  تغییرات: 620
  درصد تغییرات: 5
  میانگین 3ماهه: 8,962,962
  قیمت پایانی: 12,950
  تغییرات: 540
  درصد تغییرات: 4.35
  حجم تجمیعی: 36,310,346

  موج الیوت ولصنم
  • ولصنم - ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌

   بازه:     موج شماره 5 الیوت صعودی
   سابقه سهام ولصنم - ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌

   اطلاعات سهام ولصنم - ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ در تاریخ 1399/10/27
   آخرین قیمت: 13,030
   تغییرات: 620
   درصد تغییرات: 5
   قیمت پایانی: 12,950
   تغییرات: 540
   درصد تغییرات: 4.35
   قیمت دیروز: 12,410
   اولین قیمت: 11,820
   میانگین 3ماهه: 8,962,962
     حجم تجمیعی: 36,310,346
   EPS: 1307
   P/E: 9.91

      بازه مجاز: 13,030 - 11,790
   تغییرات روز: 13,030 - 11,820
   کمترین قیمت عرضه: 0
   بیشترین قیمت تقاضا: 13,030
   موج الیوت ولصنم و اهداف قیمتی سهم
   1801
   1612
   2379 2356
   1971 1911
   2899 2537
       موج شماره 5 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 30
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 33

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 10 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 6 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 878
   حجم: 18,598,107
   درصد: 51%
   خرید حقوقی
   تعداد: 2
   حجم: 17,712,239
   درصد: 49%

   فروش حقیقی
   تعداد: 1,884
   حجم: 35,176,996
   درصد: 97%
   فروش حقوقی
   تعداد: 4
   حجم: 1,133,350
   درصد: 3%

   نوسانگیری:
       * ولصنم در آخرین وضعیت، قیمت سهام تمایل به کاهش دارد. - امتیاز: منفی 5 از منفی 10
       * ولصنم در آستانه صف فروش با حجم عرضه بیشتر - امتیاز: منفی 1 از منفی 10
       * ولصنم صف خرید یا صف فروش نیست - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
   میان مدت:
       * ولصنم دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 75 از مثبت 300
       * ولصنم معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 10
       * ولصنم دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 9 از مثبت 20
   بلند مدت:
       * ولصنم کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * ولصنم بیشترین رشد در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 55 از مثبت 120
       * ولصنم موج شماره 5 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 122 از مثبت 200
       * ولصنم موج شماره 5 الیوت صعودی با موج 4 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 193 از مثبت 200
    آخرین به روزرسانی: 06:23:16 1399/12/2

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم ولصنم بر اساس سابقه


   1,100  1,612  1,801  1,911  1,971  2,356  2,379  2,537  2,899   12,950   تغییرات سهم ولصنم در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.7 -1.4 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9


   تغییرات سهم ولصنم در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -4.3 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3


   سهام گروه ساير واسطه گريهاي مالي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   ولغدر ليزينگ‌خودروغدير 29570 -4.98 29620 -4.82 399 74.24
   وايران ليزينگ ايرانيان 15730 -4.95 16000 -3.32 454 35.24
   ولپارس ليزينگ پارسيان 7160 -2.59 7160 -2.59 341 21
   ولملت واسپاري ملت 9300 4.97 9090 2.6 492 18.48
   ولبهمن شركت بهمن ليزينگ 8431 -4.99 8859 -0.17 750 11.81
   ولصنم ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ 13030 5 12950 4.35 1307 9.91
   ولساپا ليزينگ رايان‌ سايپا 3640 -4.96 3660 -4.44 393 9.31
   وليز ليزينگ‌ايران‌ 7590 -4.89 7690 -3.63 -1882 -4.09
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا