گروه: ماشين آلات و تجهيزات - بازار فرابورس زرد با 3% تغییرات


  تپكو

  آخرین قیمت: 2,450
  تغییرات: 27
  درصد تغییرات: 1.11
  میانگین 3ماهه: 23,341,135
  قیمت پایانی: 2,473
  تغییرات: 50
  درصد تغییرات: 2.06
  حجم تجمیعی: 142,079,594

  • تپكو - توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو

   بازه:
   سابقه سهام تپكو - توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو

   اطلاعات سهام تپكو - توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو در تاریخ 1400/7/17
   آخرین قیمت: 2,450
   تغییرات: 27
   درصد تغییرات: 1.11
   قیمت پایانی: 2,473
   تغییرات: 50
   درصد تغییرات: 2.06
   قیمت دیروز: 2,423
   اولین قیمت: 2,544
   میانگین 3ماهه: 23,341,135
     حجم تجمیعی: 142,079,594
   EPS: -49
   P/E: -50.47

      بازه مجاز: 2,544 - 2,302
   تغییرات روز: 2,544 - 2,391
   کمترین قیمت عرضه: 2,445
   بیشترین قیمت تقاضا: 2,445
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 5
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 24

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 1 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 1 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 2,634
   حجم: 142,079,594
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 2,838
   حجم: 141,943,844
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 135,750
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * تپکو در آخرین وضعیت، قیمت سهام تمایل به کاهش دارد. - امتیاز: منفی 3 از منفی 10
       * تپکو در آستانه صف خرید با حجم تقاضای بیشتر - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
       * تپکو صف خرید نیست و قابل خریداری است - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   میان مدت:
       * تپکو دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 50
       * تپکو معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * تپکو دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 10 از مثبت 10
       * تپکو مبادله با حجمهای مشکوک - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   بلند مدت:
       * تپکو خریداران قدرتمندتر در 3 روز گذشته - امتیاز: مثبت 9 از مثبت 50
       * تپکو خریداران قدرتمندتر در 5 روز گذشته - امتیاز: مثبت 26 از مثبت 50
       * تپکو روند تغییرات کلی سهم صعودی است - امتیاز: مثبت 3 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * تپکو بیشترین رشد در یک هفته اخیر - امتیاز: منفی 1 از منفی 1
       * تپکو بیشترین رشد در دو هفته اخیر - امتیاز: منفی 1 از منفی 1
       * تپکو بیشترین ریزش در سه ماه اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * تپکو بیشترین ریزش در شش ماه اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * تپکو بیشترین ریزش در یکسال اخیر - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   روند تغییرات:
       * تپکو مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور زیستا - امتیاز: مثبت 5 از مثبت 10
       * تپکو واگرایی اخیر در کف اندیکاتور RSI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 32 از مثبت 100
       * تپکو واگرایی اخیر در سقف اندیکاتور RSI اخطار فروش - امتیاز: منفی 54 از منفی 200
       * تپکو کمترین ضریب RSI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
       * تپکو کمترین ضریب MFI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
       * تپکو مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
    آخرین به روزرسانی: 10:14:00 1402/4/10

   نام کاربری:
    کلمه عبور:
   سوما ساعدپناه
   تاریخ: ۹۸/۰۶/۱۰  ۰۴:۵۸
   عنوان پیام: تحلیل درخواستی تپكو
   متن پیام: لطفا سهام تپكو توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو را تحلیل نمایید
   ندارجبی
   تاریخ: ۹۸/۰۶/۰۴  ۰۵:۵۶
   عنوان پیام: تحلیل درخواستی تپكو
   متن پیام: تپکو این سهم به نظر می آید موج 4 اصلاحی خود را کامل کرده و در موج 5 الیوت صعودی خود قرار گرفته و اهداف 120 و 140 را دارد و همچنین این سهم نزدیک به سقف کانال صعودی بلند مدت خود می باشد .
   تحلیل درخواستی تپكو
   تحلیل درخواستی تپكو


   میثم
   تاریخ: ۹۸/۰۶/۰۳  ۱۹:۵۳
   عنوان پیام: تحلیل درخواستی تپكو
   متن پیام: لطفا سهام تپكو توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو را تحلیل نمایید
   علی یکه باش
   تاریخ: ۹۸/۰۶/۰۳  ۰۸:۱۱
   متن پیام: تپكو اهداف پیش رو ۱۸۰ ، ۲۵۰ ، ۴۰۰ ، ۵۰۰ و ۸۰۰ تومان
   کوتاه مدت ۲۵۰ تومان
   میان مدت ۵۰۰ تومان
   بلند مدت بالا ۸۰۰ تومان
   صادق محمدی
   تاریخ: ۹۸/۰۵/۲۸  ۰۹:۴۹
   متن پیام: تپكو ورود در حوالی 60 تومن اعلام و طبق تحلیل به اهداف 90 تومنی خودش رسید
   در ادامه اصلاح تا حوالی 80 تومن طبق پیش بینی انجام شد و در بازگشت طبق مقاومت های اعلامی پیشروی خواهد داشت
   مقاومت ها: 108 و 137 تومن
   اهداف کوتاه مدت: 177 تومن


   بحث و نظر بیشتر درباره سهام تپكو - توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو






   تغییرات سهم تپكو در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   1.5 2.6 2.9 3.9 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4


   تغییرات سهم تپكو در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -13.4 -25.8 -24.6 -23.6 -23.0 -21.1 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0


   سهام گروه ماشين آلات و تجهيزات

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   لخانه لوازم‌ خانگي‌ پارس‌ 20681 -3 20790 -2.49 631 32.95
   تكمبا كمباين‌ سازي‌ ايران‌ 5630 -4.09 5700 -2.9 210 27.14
   لبوتان گروه‌صنعتي‌بوتان‌ 56420 -4.98 56870 -4.23 4030 14.11
   تايرا تراكتورسازي‌ايران‌ 28760 -1.64 28920 -1.09 2180 13.27
   لخزر پارس‌ خزر 151190 -5 151530 -4.78 11616 13.04
   تكشا گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌ 34710 4.64 34720 4.67 2809 12.36
   لسرما سرما آفرين‌ 21710 -3.34 22080 -1.69 2014 10.96
   تپمپي پمپ‌ سازي‌ ايران‌ 20590 -0.77 20620 -0.63 2130 9.68
   وتوشه سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌ 6590 -4.35 6640 -3.63 719 9.24
   پيزد مجتمع‌صنايع‌لاستيك‌يزد 60600 -3.87 61418 -2.57 7170 8.57
   لابسا آبسال‌ 35150 -4.87 35510 -3.9 4220 8.41
   تپكو توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو 2450 1.11 2473 2.06 -49 -50.47
   لازما آزمايش‌ 27079 2.99 26761 1.78 -98 -273.07
   تكنو تكنوتار 11700 -0.59 11670 -0.85 -42 -277.86
   تمحركه ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌ 15534 3 15513 2.86 -31 -500.42
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا