گروه: بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي - بازار فرابورس زرد با 3% تغییرات


  ورازي

  آخرین قیمت: 2,190
  تغییرات: 104
  درصد تغییرات: 4.99
  میانگین 3ماهه: 27,388,118
  قیمت پایانی: 2,180
  تغییرات: 94
  درصد تغییرات: 4.51
  حجم تجمیعی: 107,627,391

  • ورازي - بيمه رازي

   بازه:
   سابقه سهام ورازي - بيمه رازي

   اطلاعات سهام ورازي - بيمه رازي در تاریخ 1400/7/17
   آخرین قیمت: 2,190
   تغییرات: 104
   درصد تغییرات: 4.99
   قیمت پایانی: 2,180
   تغییرات: 94
   درصد تغییرات: 4.51
   قیمت دیروز: 2,086
   اولین قیمت: 2,100
   میانگین 3ماهه: 27,388,118
     حجم تجمیعی: 107,627,391
   EPS: -39
   P/E: -55.9

      بازه مجاز: 2,190 - 1,982
   تغییرات روز: 2,190 - 2,090
   کمترین قیمت عرضه: 2,190
   بیشترین قیمت تقاضا: 2,190
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 24
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 14

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 2 بار
   متوسط: 1.3 روز
   ماکزیمم: 10 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 2 بار
   متوسط: 1.2 روز
   ماکزیمم: 4 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 782
   حجم: 105,436,862
   درصد: 98%
   خرید حقوقی
   تعداد: 4
   حجم: 2,190,529
   درصد: 2%

   فروش حقیقی
   تعداد: 499
   حجم: 55,427,391
   درصد: 51%
   فروش حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 52,200,000
   درصد: 49%

   نوسانگیری:
       * ورازی روزهای زیادی صف خرید یا صف فروش شده است - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 10
       * ورازی دارای صف خرید سنگین با حجم تقاضای بالا - امتیاز: مثبت 9 از مثبت 10
   میان مدت:
       * ورازی دارای خریداران قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 20 از مثبت 50
       * ورازی معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
       * ورازی دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 9 از مثبت 10
       * ورازی مبادله با حجمهای مشکوک - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 1
   بلند مدت:
       * ورازی فروش بالای حقوقی نسبت به خرید آن در 3 روز گذشته - امتیاز: منفی 7 از منفی 10
       * ورازی فروش بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 5 روز گذشته - امتیاز: منفی 8 از منفی 10
       * ورازی خریداران قدرتمندتر در 5 روز گذشته - امتیاز: مثبت 21 از مثبت 50
       * ورازی روند تغییرات کلی سهم صعودی است - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 10
   کندل استیکها:
       * ورازی بیشترین رشد در یک هفته اخیر - امتیاز: منفی 1 از منفی 1
       * ورازی بیشترین رشد در دو هفته اخیر - امتیاز: منفی 1 از منفی 1
       * ورازی بیشترین رشد در سه ماه اخیر - امتیاز: منفی 1 از منفی 1
       * ورازی بیشترین رشد در شش ماه اخیر - امتیاز: منفی 1 از منفی 1
       * ورازی بیشترین رشد در یکسال اخیر - امتیاز: منفی 1 از منفی 1
   روند تغییرات:
       * ورازی واگرایی اخیر در سقف اندیکاتور RSI اخطار فروش - امتیاز: منفی 152 از منفی 200
       * ورازی همگرایی اخیر در کف اندیکاتور RSI مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 28 از مثبت 200
       * ورازی بیشترین ضریب MFI اخطار فروش - امتیاز: منفی 8 از منفی 10
       * ورازی مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
       * ورازی اخطار فروش بر اساس اندیکاتور بولینگر بندز - امتیاز: منفی 4 از منفی 10
       * ورازی مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
       * ورازی اخطار فروش بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: منفی 4 از منفی 10
       * ورازی اخطار فروش در سقف کانال بولینگر - امتیاز: منفی 7 از منفی 10
    آخرین به روزرسانی: 10:14:00 1402/4/10

   نام کاربری:
    کلمه عبور:


   تغییرات سهم ورازي در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -1.6 -2.0 -1.5 0.7 3.2 4.9 6.1 6.0 5.3 5.4


   تغییرات سهم ورازي در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   2.9 4.3 4.6 3.5 3.6 2.9 2.4 3.3 3.2 3.0


   سهام گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   وحكمت بيمه حكمت صبا 3630 -1.84 3707 0.24 25 148.28
   بپاس بيمه پاسارگاد 65148 -5 67516 -1.55 1221 55.3
   بنو بيمه تجارت نو 11503 -5 11627 -3.97 483 24.07
   پارسيان بيمه پارسيان 11590 3.39 11560 3.12 488 23.69
   دانا بيمه دانا 5380 -4.95 5420 -4.24 296 18.31
   وسرمد بيمه سرمد 5434 2.09 5379 1.05 302 17.81
   وتعاون بيمه تعاون 2060 -2.97 2083 -1.88 117 17.8
   اتكاي بيمه اتكايي ايرانيان 9959 2.41 9744 0.2 705 13.82
   وآفري بيمه كارآفرين 3367 -0.12 3392 0.62 324 10.47
   وسين بيمه سينا 3621 -2.97 3631 -2.71 443 8.2
   بساما بيمه سامان 22900 0.78 22834 0.49 2848 8.02
   كوثر بيمه كوثر 11612 -4.52 11845 -2.61 1606 7.38
   ملت بيمه ملت 1191 -4.87 1208 -3.51 169 7.15
   اتكام شركت بيمه اتكايي امين 3721 -2.85 3812 -0.47 570 6.69
   بخاور بيمه زندگي خاورميانه(50%تأديه) 5324 -1.61 5329 -1.52 823 6.48
   آسيا بيمه آسيا 1957 -2.54 1970 -1.89 330 5.97
   ما بيمه ما 7690 -1.66 7750 -0.9 1453 5.33
   ومعلم بيمه معلم 3461 -1 3476 -0.57 728 4.77
   ودي بيمه دي 6600 -1.36 6575 -1.73 1659 3.96
   البرز بيمه البرز 2483 -4.83 2516 -3.56 652 3.86
   نوين بيمه نوين 5254 -2.01 5268 -1.75 1485 3.55
   ميهن بيمه ميهن 2732 -4.97 2788 -3.03 -805 -3.46
   وحافظ بيمه حافظ 10277 -2.99 10592 -0.02 -684 -15.49
   آرمان بيمه آرمان 6307 -3 6479 -0.35 -141 -45.95
   ورازي بيمه رازي 2190 4.99 2180 4.51 -39 -55.9
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا