گروه: بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي - بازار فرابورس نارنجی با 2% تغییرات


  آخرین قیمت: 9,177
  تغییرات: 483
  درصد تغییرات: 5
  میانگین 3ماهه: 5,171,894
  قیمت پایانی: 9,280
  تغییرات: 380
  درصد تغییرات: 3.93
  حجم تجمیعی: 1,681,596

  موج الیوت ورازي
  • ورازي - بيمه رازي

   بازه:     موج شماره 3 الیوت صعودی
   سابقه سهام ورازي - بيمه رازي

   اطلاعات سهام ورازي - بيمه رازي در تاریخ 1399/10/27
   آخرین قیمت: 9,177
   تغییرات: 483
   درصد تغییرات: 5
   قیمت پایانی: 9,280
   تغییرات: 380
   درصد تغییرات: 3.93
   قیمت دیروز: 9,660
   اولین قیمت: 9,177
   میانگین 3ماهه: 5,171,894
     حجم تجمیعی: 1,681,596
   EPS: 15
   P/E: 618.67

      بازه مجاز: 10,143 - 9,177
   تغییرات روز: 9,660 - 9,177
   کمترین قیمت عرضه: 9,177
   بیشترین قیمت تقاضا: 0
   موج الیوت ورازي و اهداف قیمتی سهم
   2802
   1739
   7075 5119 4279
   3270 2993
   7340
       موج شماره 3 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 10
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 39

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 0 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 6 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 1 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 77
   حجم: 1,181,596
   درصد: 70%
   خرید حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 500,000
   درصد: 30%

   فروش حقیقی
   تعداد: 107
   حجم: 1,681,596
   درصد: 100%
   فروش حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   نوسانگیری:
       * ورازی دارای صف فروش سنگین با حجم عرضه بالا - امتیاز: منفی 8 از منفی 10
   میان مدت:
       * ورازی دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 287 از منفی 300
       * ورازی معاملات روزانه بیشتر از یک میلیارد تومان - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
   بلند مدت:
       * ورازی خرید بالای حقوقی نسبت به فروش آن در 5 روز گذشته - امتیاز: منفی 1 از منفی 10
       * ورازی فروشندگان قدرتمندتر در سه روز گذشته - امتیاز: منفی 160 از منفی 200
   اندیکاتورها:
       * ورازی کندل خرید دوجی استار - امتیاز: مثبت 80 از مثبت 100
    آخرین به روزرسانی: 06:23:16 1399/12/2

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم ورازي بر اساس سابقه


   1,700  1,739  2,802  2,993  3,270  4,279  5,119  7,075  7,340   9,280   تغییرات سهم ورازي در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2


   تغییرات سهم ورازي در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   -2.8 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3 -7.3


   سهام گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   ورازي بيمه رازي 9177 -5 9280 -3.93 15 618.67
   وحكمت بيمه حكمت صبا 5644 -2.99 5660 -2.72 24 235.83
   وحافظ بيمه حافظ 76675 -3 78733 -0.4 417 188.81
   دانا بيمه دانا 8210 -4.98 8430 -2.43 150 56.2
   بپاس بيمه پاسارگاد 95289 -0.8 95378 -0.71 2022 47.17
   وتعاون بيمه تعاون 8385 -3 8670 0.3 238 36.43
   اتكاي بيمه اتكايي ايرانيان 14722 -4.99 15312 -1.19 449 34.1
   آرمان بيمه آرمان 9105 -2.14 9384 0.86 337 27.85
   پارسيان بيمه پارسيان 11410 -5 11930 -0.67 492 24.25
   بنو بيمه تجارت نو 26050 -4.07 25844 -4.83 1422 18.17
   ما بيمه ما 7970 -4.89 8190 -2.27 637 12.86
   كوثر بيمه كوثر 22093 -5 23154 -0.43 1828 12.67
   ملت بيمه ملت 17200 -4.97 17220 -4.86 1390 12.39
   اتكام شركت بيمه اتكايي امين 6400 -4.8 6396 -4.86 632 10.12
   وسرمد بيمه سرمد 7625 -2.99 7854 -0.08 839 9.36
   ومعلم بيمه معلم 5603 -4.99 5808 -1.51 753 7.71
   بساما بيمه سامان 25943 -5 27033 -1.01 3818 7.08
   بخاور بيمه زندگي خاورميانه(50%تأديه) 6928 -4.99 7182 -1.51 1121 6.41
   وسين بيمه سينا 19286 -5 19414 -4.37 3628 5.35
   ودي بيمه دي 24320 -5 25211 -1.52 4907 5.14
   نوين بيمه نوين 6346 -4.99 6454 -3.37 1281 5.04
   البرز بيمه البرز 4620 -4.94 4630 -4.73 927 4.99
   ميهن بيمه ميهن 5422 -4.99 5679 -0.49 -341 -16.65
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا