گروه: بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي - بازار فرابورس زرد با 3% تغییرات


وآفري

آخرین قیمت: 2,740
تغییرات: 25
درصد تغییرات: 0.9
میانگین 3ماهه: 1,257,854
قیمت پایانی: 2,723
تغییرات: 42
درصد تغییرات: 1.52
حجم تجمیعی: 1,948,098

موج الیوت وآفري
 • وآفري - بيمه كارآفرين

  بازه:     موج شماره 3 الیوت صعودی
  سابقه سهام وآفري - بيمه كارآفرين

  اطلاعات سهام وآفري - بيمه كارآفرين در تاریخ 1398/9/20
  آخرین قیمت: 2,740
  تغییرات: 25
  درصد تغییرات: 0.9
  قیمت پایانی: 2,723
  تغییرات: 42
  درصد تغییرات: 1.52
  قیمت دیروز: 2,765
  اولین قیمت: 2,685
  میانگین 3ماهه: 1,257,854
    حجم تجمیعی: 1,948,098
  EPS: 130
  P/E: 20.95

     بازه مجاز: 2,847 - 2,683
  تغییرات روز: 2,838 - 2,683
  کمترین قیمت عرضه: 2,740
  بیشترین قیمت تقاضا: 2,730
  موج الیوت وآفري و اهداف قیمتی سهم
  2158
  813
  3537 3122
  2457 2192
  4434 3720
      موج شماره 3 الیوت صعودی
  تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 30
  تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 27

  روزهای مثبت متوالی
  یک روزه: 13 بار
  متوسط: 7.0 روز
  ماکزیمم: 6 روز
  روزهای منفی متوالی
  یک روزه: 20 بار
  متوسط: 5.6 روز
  ماکزیمم: 10 روز

  خرید حقیقی
  تعداد: 65
  حجم: 999,900
  درصد: 51%
  خرید حقوقی
  تعداد: 4
  حجم: 948,198
  درصد: 49%

  فروش حقیقی
  تعداد: 90
  حجم: 1,948,098
  درصد: 100%
  فروش حقوقی
  تعداد: 0
  حجم: 0
  درصد: 0%

  نوسانگیری:
      * وآفری صف خرید یا صف فروش نیست - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 10
  میان مدت:
      * وآفری دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 291 از منفی 300
      * وآفری معاملات روزانه 100 تا 500میلیون تومان - امتیاز: مثبت 95 از مثبت 100
      * وآفری دارای امکان نقدشوندگی خوب - امتیاز: مثبت 6 از مثبت 20
      * وآفری مبادله با حجمهای مشکوک - امتیاز: مثبت 106 از مثبت 200
  بلند مدت:
      * وآفری نزدیک به حمایت دارای پتانسیل سوددهی - امتیاز: مثبت 13 از مثبت 100
      * وآفری نزدیک به مقاومت دارای خطر زیان دهی - امتیاز: منفی 86 از منفی 100
      * وآفری فروشندگان قدرتمندتر در سه روز گذشته - امتیاز: منفی 68 از منفی 200
      * وآفری کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 4 از مثبت 10
  کندل استیکها:
      * وآفری بیشترین رشد در سه روز اخیر - امتیاز: مثبت 18 از مثبت 120
      * وآفری رشد اندک در یک هفته اخیر - امتیاز: مثبت 79 از مثبت 100
      * وآفری بیشترین ریزش در سه ماه اخیر - امتیاز: مثبت 8 از مثبت 40
      * وآفری بیشترین رشد در شش ماه اخیر - امتیاز: منفی 37 از منفی 80
      * وآفری موج شماره 3 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 113 از مثبت 200
      * وآفری موج شماره 3 الیوت صعودی با موج 2 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 80 از مثبت 200
  روند تغییرات:
      * وآفری واگرایی در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 54 از مثبت 100
      * وآفری مناسب خرید بر اساس اندیکاتور ایچیموکو - امتیاز: مثبت 39 از مثبت 100
      * وآفری مناسب برای خرید بر اساس MACD - امتیاز: مثبت 18 از مثبت 20
      * وآفری مناسب برای خرید بر اساس اندیکاتور حجم - امتیاز: مثبت 206 از مثبت 300
      * وآفری مناسب برای خرید بر اساس خط آبی ایچیموکو - امتیاز: مثبت 50 از مثبت 100
      * وآفری اخطار فروش بر اساس اندیکاتور CMF - امتیاز: منفی 160 از منفی 200
   آخرین به روزرسانی: 08:12:44 1398/9/21

  نام کاربری:
   کلمه عبور:

  سطوح حمایت و مقاومت سهم وآفري بر اساس سابقه


  800  813  2,158  2,192  2,457   2,723   3,122  3,537  3,720  4,434  تغییرات سهم وآفري در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
  0.9 2.2 3.2 2.7 1.5 2.7 4.5 4.3 4.8 5.4


  تغییرات سهم وآفري در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
  1.9 2.8 3.9 5.6 7.4 8.4 9.3 10.7 11.4 11.8


  سهام گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي

  نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
  بساما بيمه سامان 6789 3.25 6798 3.39 257 26.45
  ملت بيمه ملت 6600 -0.92 6638 -0.35 298 22.28
  پارسيان بيمه پارسيان 4740 -0.88 4803 0.44 217 22.13
  آسيا بيمه آسيا 8297 5.04 8311 5.22 384 21.64
  دانا بيمه دانا 6765 5 6716 4.24 319 21.05
  البرز بيمه البرز 4096 5 4015 2.92 191 21.02
  وآفري بيمه كارآفرين 2740 -0.9 2723 -1.52 130 20.95
  كوثر بيمه كوثر 18900 2.2 18916 2.28 1004 18.84
  بپاس بيمه پاسارگاد 8740 -0.58 8727 -0.73 473 18.45
  وسرمد بيمه سرمد 5630 -2.48 5638 -2.34 316 17.84
  بخاور بيمه زندگي خاورميانه(50%تأديه) 2109 -2.99 2113 -2.81 154 13.72
  اتكام شركت بيمه اتكايي امين 4132 -2.46 4119 -2.76 322 12.79
  بنو بيمه تجارت نو 3297 3 3221 0.62 274 11.76
  اتكاي بيمه اتكايي ايرانيان 3450 -0.63 3442 -0.86 371 9.28
  ما بيمه ما 5840 -0.78 5827 -1 647 9.01
  نوين بيمه نوين 2493 -1.27 2495 -1.19 309 8.07
  ودي بيمه دي 3735 4.97 3676 3.32 607 6.06
  آرمان بيمه آرمان 1286 1.98 1286 1.98 -379 -3.39
  وسين بيمه سينا 2581 4.96 2581 4.96 -146 -17.68
  وحافظ بيمه حافظ 17518 -3 17549 -2.82 -669 -26.23
  وحكمت بيمه حكمت صبا 2524 2.98 2497 1.88 -19 -131.42
  ميهن بيمه ميهن 2420 0.17 2372 -1.82 -16 -148.25
  ومعلم بيمه معلم 4299 -2.18 4273 -2.78 -17 -251.35
  ورازي بيمه رازي 2400 3.99 2400 3.99 -3 -800
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا