گروه: بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي - بازار فرابورس زرد با 3% تغییرات


  آخرین قیمت: 20,023
  تغییرات: 583
  درصد تغییرات: 3
  میانگین 3ماهه: 1,644,250
  قیمت پایانی: 19,623
  تغییرات: 183
  درصد تغییرات: 0.94
  حجم تجمیعی: 344,350

  موج الیوت وآفري
  • وآفري - بيمه كارآفرين

   بازه:     موج شماره 3 الیوت صعودی
   سابقه سهام وآفري - بيمه كارآفرين

   اطلاعات سهام وآفري - بيمه كارآفرين در تاریخ 1399/10/16
   آخرین قیمت: 20,023
   تغییرات: 583
   درصد تغییرات: 3
   قیمت پایانی: 19,623
   تغییرات: 183
   درصد تغییرات: 0.94
   قیمت دیروز: 19,440
   اولین قیمت: 20,023
   میانگین 3ماهه: 1,644,250
     حجم تجمیعی: 344,350
   EPS: 904
   P/E: 21.71

      بازه مجاز: 20,023 - 18,857
   تغییرات روز: 20,023 - 20,023
   کمترین قیمت عرضه: 0
   بیشترین قیمت تقاضا: 20,023
   موج الیوت وآفري و اهداف قیمتی سهم
   2158
   813
   3537 3122
   2457 2192
   4434 3720
       موج شماره 3 الیوت صعودی
   تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 22
   تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 31

   روزهای مثبت متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 1 روز
   روزهای منفی متوالی
   یک روزه: 1 بار
   متوسط: 1.0 روز
   ماکزیمم: 2 روز

   خرید حقیقی
   تعداد: 4
   حجم: 344,350
   درصد: 100%
   خرید حقوقی
   تعداد: 0
   حجم: 0
   درصد: 0%

   فروش حقیقی
   تعداد: 17
   حجم: 144,350
   درصد: 42%
   فروش حقوقی
   تعداد: 1
   حجم: 200,000
   درصد: 58%

    آخرین به روزرسانی: 04:24:17 1399/10/27

   نام کاربری:
    کلمه عبور:

   سطوح حمایت و مقاومت سهم وآفري بر اساس سابقه


   800  813  2,158  2,192  2,457  3,122  3,537  3,720  4,434   19,623   تغییرات سهم وآفري در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.3 0.7 0.9 1.8 3.5 5.5 7.1 8.5 10.0 11.6


   تغییرات سهم وآفري در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

   روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
   0.9 1.6 2.6 3.7 4.8 5.1 5.3 5.8 6.5 7.1


   سهام گروه بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي

   نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
   ورازي بيمه رازي 12586 5 12586 5 15 839.07
   وحكمت بيمه حكمت صبا 5366 -2.98 5375 -2.82 24 223.96
   دانا بيمه دانا 11280 4.93 11180 4 150 74.53
   اتكاي بيمه اتكايي ايرانيان 16246 -2.97 16816 0.43 449 37.45
   وتعاون بيمه تعاون 8145 4.99 8128 4.77 238 34.15
   آرمان بيمه آرمان 9500 -1.27 9604 -0.19 337 28.5
   پارسيان بيمه پارسيان 13070 -2.39 13160 -1.72 492 26.75
   بنو بيمه تجارت نو 32700 1.13 32570 0.72 1249 26.08
   وآفري بيمه كارآفرين 20023 3 19623 0.94 904 21.71
   ملت بيمه ملت 21040 -4.97 21180 -4.34 1390 15.24
   كوثر بيمه كوثر 26490 -1.38 27639 2.89 1828 15.12
   ما بيمه ما 9050 1.23 8950 0.11 637 14.05
   اتكام شركت بيمه اتكايي امين 6720 0.52 6791 1.59 508 13.37
   وسرمد بيمه سرمد 8868 3 8855 2.85 839 10.55
   ومعلم بيمه معلم 6918 -3.07 7088 -0.69 753 9.41
   بخاور بيمه زندگي خاورميانه(50%تأديه) 8470 -3.07 8464 -3.14 1085 7.8
   بساما بيمه سامان 28405 5 27726 2.49 3818 7.26
   وسين بيمه سينا 22739 5 22723 4.92 3350 6.78
   البرز بيمه البرز 6130 -1.92 6240 -0.16 927 6.73
   نوين بيمه نوين 8030 -1.83 8081 -1.21 1281 6.31
   ودي بيمه دي 27430 4.85 26920 2.9 4907 5.49
   ميهن بيمه ميهن 6400 -2.35 6545 -0.14 -310 -21.11
  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا