گروه: عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم - بازار بورس یا فرابورس با 5% تغییرات


بمپنا

آخرین قیمت: 46,650
تغییرات: 1146
درصد تغییرات: 2.4
میانگین 3ماهه: 654,888
قیمت پایانی: 47,127
تغییرات: 669
درصد تغییرات: 1.4
حجم تجمیعی: 230,170

موج الیوت بمپنا
 • بمپنا - توليد برق عسلويه مپنا

  بازه:     موج شماره 3 الیوت صعودی
  سابقه سهام بمپنا - توليد برق عسلويه مپنا

  اطلاعات سهام بمپنا - توليد برق عسلويه مپنا در تاریخ 1398/9/19
  آخرین قیمت: 46,650
  تغییرات: 1146
  درصد تغییرات: 2.4
  قیمت پایانی: 47,127
  تغییرات: 669
  درصد تغییرات: 1.4
  قیمت دیروز: 47,796
  اولین قیمت: 47,000
  میانگین 3ماهه: 654,888
    حجم تجمیعی: 230,170
  EPS: 1044
  P/E: 45.14

     بازه مجاز: 50,185 - 45,407
  تغییرات روز: 47,949 - 46,500
  کمترین قیمت عرضه: 46,649
  بیشترین قیمت تقاضا: 46,640
  موج الیوت بمپنا و اهداف قیمتی سهم
  23480
  5363
  50293 48301
  36343 31814
  68773 56453
      موج شماره 3 الیوت صعودی
  تعداد روزهای مثبت در سه ماه گذشته: 32
  تعداد روزهای منفی در سه ماه گذشته: 28

  روزهای مثبت متوالی
  یک روزه: 15 بار
  متوسط: 5.1 روز
  ماکزیمم: 9 روز
  روزهای منفی متوالی
  یک روزه: 16 بار
  متوسط: 9.2 روز
  ماکزیمم: 10 روز

  خرید حقیقی
  تعداد: 211
  حجم: 200,439
  درصد: 87%
  خرید حقوقی
  تعداد: 2
  حجم: 29,731
  درصد: 13%

  فروش حقیقی
  تعداد: 98
  حجم: 191,364
  درصد: 83%
  فروش حقوقی
  تعداد: 4
  حجم: 38,806
  درصد: 17%

  نوسانگیری:
      * بمپنا در آخرین وضعیت، قیمت سهام تمایل به کاهش دارد. - امتیاز: منفی 6 از منفی 10
      * بمپنا در آستانه صف فروش با حجم عرضه بیشتر - امتیاز: منفی 8 از منفی 10
      * بمپنا صف خرید یا صف فروش نیست - امتیاز: مثبت 1 از مثبت 10
  میان مدت:
      * بمپنا دارای فروشندگان قدرتمندتر - امتیاز: منفی 123 از منفی 300
  بلند مدت:
      * بمپنا با فاصله زیاد تا حمایت و خطر زیان بیشتر - امتیاز: منفی 71 از منفی 100
      * بمپنا فروشندگان قدرتمندتر در سه روز گذشته - امتیاز: منفی 88 از منفی 200
      * بمپنا کم ریسک و منطقی - امتیاز: مثبت 2 از مثبت 10
  کندل استیکها:
      * بمپنا بیشترین ریزش در یک هفته اخیر - امتیاز: منفی 23 از منفی 100
      * بمپنا بیشترین ریزش در دو هفته اخیر - امتیاز: مثبت 22 از مثبت 80
      * بمپنا رشد اندک در یک ماه اخیر - امتیاز: مثبت 29 از مثبت 50
      * بمپنا بیشترین رشد در شش ماه اخیر - امتیاز: منفی 65 از منفی 80
      * بمپنا موج شماره 3 الیوت صعودی - امتیاز: مثبت 53 از مثبت 200
      * بمپنا موج شماره 3 الیوت صعودی با موج 2 قدرتمندتر - امتیاز: مثبت 65 از مثبت 200
  روند تغییرات:
      * بمپنا واگرایی در کف اندیکاتور زیستا مناسب برای خرید - امتیاز: مثبت 56 از مثبت 100
      * بمپنا واگرایی در سقف اندیکاتور زیستا اخطار فروش - امتیاز: منفی 83 از منفی 100
   آخرین به روزرسانی: 03:52:43 1398/9/19

  نام کاربری:
   کلمه عبور:

  سطوح حمایت و مقاومت سهم بمپنا بر اساس سابقه


  5,363  13,778  23,480  31,814  36,343   47,127   48,301  50,293  56,453  68,773  تغییرات سهم بمپنا در روزهای بعد از خرید زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
  0.6 1.5 2.3 3.1 3.6 4.3 5.3 6.0 6.8 7.6


  تغییرات سهم بمپنا در روزهای بعد از فروش زیاد حقوقی

  روز اولروز 2روز 3روز 4روز 5روز 6روز 7روز 8روز 9روز 10
  1.8 2.7 4.3 4.9 6.2 5.5 6.4 6.7 7.9 8.8


  سهام گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

  نمادنام سهمقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیEPSP/E
  بجهرم توسعه مولد نيروگاهي جهرم 2868 -2.85 2884 -2.3 18 160.22
  دماوند توليد نيروي برق دماوند 49100 -2.8 49981 -1.05 998 50.08
  بمپنا توليد برق عسلويه مپنا 46650 -2.4 47127 -1.4 1044 45.14
  وهور مديريت انرژي اميد تابان هور 6832 -4.99 6905 -3.98 208 33.2
  بزاگرس نيروگاه زاگرس كوثر 6570 -4.02 6667 -2.6 209 31.9
  بفجر پتروشيمي فجر 10692 0.45 10818 1.63 1678 6.45
  مبين پتروشيمي مبين 9930 0.39 10060 1.71 1956 5.14
  بكهنوج توليد برق ماهتاب كهنوج 16720 -3.99 17309 -0.61 -456 -37.96
زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا