سابقه سهام وسين - بيمه سينا


  • سابقه سهام وسين - بيمه سينا

   گروه: بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي - بازار فرابورس زرد با 3% تغییرات


   سابقه سهام وسين - بيمه سينا
   تاریخقیمت آخر%قیمت آخرقیمت پایانی%قیمت پایانیحجم 6,279,905قدرت خریدار به فروشندهنسبت خرید به فروش حقوقی
   1399/10/27 19286 -5 19414 -4.37 860,503 47/17 87/0
   1399/10/24 20301 -5 20301 -5 1,604,256 98/21 47/0
   1399/10/23 21262 -5 21369 -4.52 1,306,368 145/91 55/3
   1399/10/22 21555 -1.16 22381 2.63 12,116,257 1293/689 4/10
   1399/10/21 21819 5 21808 4.95 2,020,729 134/200 11/37
   1399/10/20 21600 -0.44 20780 -4.22 6,337,453 506/817 17/0
   1399/10/17 21587 -5 21695 -4.52 3,658,151 458/407 20/1
   1399/10/16 22739 5 22723 4.92 9,891,008 792/442 18/33
   1399/10/15 21703 5 21657 4.78 4,112,521 384/320 5/18
   1399/10/14 20583 -5 20670 -4.6 12,974,977 1008/1048 14/1
   1399/10/13 21662 -5 21666 -4.98 2,109,628 / /
   1399/10/10 22303 -5 22802 -2.87 9,014,408 1062/786 18/2
   1399/10/9 23368 -5 23476 -4.56 4,610,640 518/249 22/0
   1399/10/8 24402 -5 24597 -4.24 4,812,825 616/371 17/1
   1399/10/7 24859 -5 25686 -1.84 8,378,016 1206/706 13/1
   1399/10/6 26580 4.98 26167 3.35 16,938,639 2194/1142 9/19
   1399/10/3 24900 -4.85 25319 -3.25 9,886,784 1343/708 16/2
   1399/10/2 26140 -1.57 26169 -1.46 16,566,170 / /
   1399/10/1 26350 3.34 26556 4.15 26,981,198 / /
   1399/9/30 25499 5 25499 5 1,631,830 / /
   1399/9/29 24285 5 24285 5 1,989,060 / /
   1399/9/26 24392 4.45 23129 -0.96 16,076,746 / /
   1399/9/25 23350 -5 23353 -4.98 3,720,253 / /
   1399/9/24 24179 -5 24578 -3.43 6,372,294 / /
   1399/9/23 25500 -4.15 25451 -4.34 9,581,743 / /
   1399/9/22 26092 0 26605 1.97 10,147,178 / /
   1399/9/19 26324 5 26092 4.07 11,754,183 / /
   1399/9/18 24874 -5 25071 -4.25 10,174,372 / /
   1399/9/17 25320 -5 26183 -1.76 8,589,789 / /
   1399/9/16 26730 5 26652 4.69 11,117,001 / /
   1399/9/15 25590 -3.64 25458 -4.14 15,335,915 / /
   1399/9/12 25780 -3.76 26558 -0.85 20,116,292 / /
   1399/9/11 27023 5 26787 4.08 16,004,502 / /
   1399/9/10 25737 5 25737 5 7,049,217 / /
   1399/9/9 24513 5 24512 4.99 12,365,389 / /
   1399/9/8 23355 5 23346 4.96 8,333,719 / /
   1399/9/5 22288 5 22243 4.79 7,524,729 / /
   1399/9/4 21255 5 21227 4.86 8,028,663 / /
   1399/9/2 19375 -5 19570 -4.04 4,065,970 / /
   1399/9/1 19247 -5 20394 0.67 12,204,435 / /

   نام کاربری:
    کلمه عبور:
   زهرا کرمی
   تاریخ: ۹۸/۰۴/۰۹  ۱۴:۵۴
   متن پیام: وسین وسین /این شرکت کلا 1/5 میلیارد سهم دارد وقتی شناوری 0%ذکرشده یعنی حداکثر یک درصد است که می شود 15 میلیون.اگر راه دیگری برای محاسبه سهام شناوراست دوست دارم بدانم  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا