راحله نقوی پیک ارسال کالا زیستا بورس - تحلیل هوشمند سهام


  مدارک و گواهینامه های راحله نقوی
  ردیف تاریخ عنوان گواهینامه رنک از ده عملیات

  نظرات راحله نقوی در بحثهای اتاق گفتگو
  ردیف تاریخ پیشنهاد دهنده پیام نظرات
  1 1398/8/2 راحله نقوی #وفتخار
  وفتخار پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 120,000,000,000 ریال به مبلغ 500,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور بهبود وضعيت ساختار مالي، افزايش سرمايه در گردش و توسعه فعاليت ها میباشد.(افزایش سرمایه 316 درصدی) https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=xK7Fg8639rk1hpQaBilIwg%3D%3D&rt=2&let=55&ct=0&ft=-1 . ...
  1
  2 1398/7/15 راحله نقوی #ساباد
  ساباد گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه افزایش سرمایه از مبلغ 88,000,000,000 ریال به مبلغ 179,660,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور خروج از ماده141 و ارتقاي کيفيت با بازدهي مطلوب ارائه می گردد.(104 درصد افزایش سرمایه). ...
  1
  3 1398/6/24 راحله نقوی #افزایش سرمایه
  وپارس پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=FhBrwQQQaQQQcqDr5ubKy9XLYjng%3D%3D&rt=3&let=55&ct=0&ft=-1. ...
  1
  4 1398/6/24 راحله نقوی افزایش سرمایه 70درصدی
  چدن شرکت چدن سازان که زمان ورود به بورس با رشد بیش از ۵۰۷ درصدی قیمت و صف خرید دیروز روبرو شده ، برای دومین بار برنامه افزایش سرمایه ۷۰ درصدی از سود انباشته داد . http://boursepress.ir/news/135016/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5%DB%B0%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C . ...
  1
  5 1398/6/21 راحله نقوی #افزایش سرمایه
  بساما پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=8H09moiCjp8LmSXQrJZVsA%3D%3D&rt=6&let=55&ct=0&ft=-1. ...
  1
  6 1398/6/21 راحله نقوی #افزایش سرمایه
  آگهی ثبت افزایش سرمایه https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=agfFhmwcoieunXh%2BTQQQaQQQSMcA%3D%3D&rt=0&let=28&ct=0&ft=-1. ...
  1
  7 1398/6/17 راحله نقوی #قهکمت
  قهکمت افزایش سرمایه ۵۰ درصدی تصویب شد. . ...
  1
  8 1398/6/17 راحله نقوی #افزایش سرمایه
  قاروم پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=OMwmXLTf5W5RAG3gQtdovw%3D%3D&rt=0&let=55&ct=0&ft=-1 . ...
  1
  9 1398/6/17 راحله نقوی #افزایش سرمایه
  سرچشمه پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=JSYohDO79TubZN1lwE92gQ%3D%3D&rt=2&let=55&ct=0&ft=-1. ...
  1
  10 1398/6/16 راحله نقوی #افزایش سرمایه
  قاروم پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه https://codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=RC1mmdyKMmYY5RduN82FVg%3D%3D&rt=0&let=55&ct=0&ft=-1. ...
  1

   کسانی که توسط راحله نقوی به زیستا معرفی شده اند


   محتوایی برای نمایش وجود ندارد.

  برنامه هفتگی راحله نقوی
  شنبهیک شنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
  00 - 01 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  01 - 02 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  02 - 03 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  03 - 04 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  04 - 05 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  05 - 06 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  06 - 07 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  07 - 08 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  08 - 09 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  09 - 10 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  10 - 11 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  11 - 12 AM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  12 - 13 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  13 - 14 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  14 - 15 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  15 - 16 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  16 - 17 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  17 - 18 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  18 - 19 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  19 - 20 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  20 - 21 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  21 - 22 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  22 - 23 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت
  23 - 24 PM استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت استراحت

  زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی
  کاملترین و مجرب ترین مدرسین زبان انگلیسی، زبان فرانسوی، زبان ایتالیایی، زبان آلمانی، زبان ترکی استانبولی، زبان هلندی، زبان سوئدی، زبان هندی، زبان روسی در ایران

  کسب درآمد در اینترنت, آموزش بورس, آموزش رایگان بورس, آموزش تحلیل تکنیکال, آموزش تحلیل بنیادی, آموزش روانشناسی بورس, سیگنال خرید سهام, سیگنال رایگان بورس
  آموزش نحوه فعالیت در بورس اوراق بهادار تهران و کسب درآمد در اینترنت به همراه معرفی نحوه استفاده از سایت زیستا